Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

Voščilo

Delujmo za mir in življenje na Zemlji skozi vsakodnevno delo, delovanje, življenje in ne le skozi govorjenje, razmišljanje, meditacijo ali molitev. Odrasli poslušamo in razumemo s svojim Jazom ali duhom, otroci pa so še brez pravih moči Jaza, zato jim moramo biti resnično dober zgled.Bookmark and Share

Advent, 12 Svetih noči, Božič

Poglobljeno doživljanje in delo na sebi skozi štiri adventne tedne, dvanajst Svetih noči, Božič danes in v prihodnosti V decembrskem Adventnem in Božično-novoletnem obdobju se z Neba na Zemljo spušča mnogo darov v obliki pomoči, ki oplajajo zemljo, mineralno-rodovitni svet, rastline, živali in tudi človeka. Poimenovali bi jih lahko moči duhovnega sveta Svete Trojice, ki skozi skupinske Jaze, pravzorce in ostala nesnovna duhovna bitja plemenitijo Zemljo, človeku pa omogočajo združevanje sil Nebes in Zemlje. Res je, za pomoč lahko zaprosimo kadarkoli, a vendar je duhovni svet Svete ter Presvete Trojice človeštvu namenil še največ pomoči v predbožičnem času in v obdobju od Božiča do Svetih treh Kraljev. Človek je bitje vsaj štirih dimenzij bivanja, zato si za začetek oglejmo povezavo le teh s sovpadajočimi svetovi:
  • Fizično telo instinktov imamo skupno z mineralnim kraljestvom.
  • Eterično ali vitalno telo temperamenta, navad, potreb predstavlja rastlino v nas in zunaj nas.
  • Duševni svet čustev, želja, poželenj, strasti si delimo z živaljo.
  • Duhovni svet morale, etike, ljubezni, svobode in vseh kreposti pa nosimo ali smo le mi - ljudje.
JASLICE Da bomo skozi Adventni mesec, ki traja vse do Božiča, lahko bolj poglobljeno doživljali štiri razvojne stopnje nastajanja človeka in Zemlje, bomo v prvem Adventnem tednu pričeli pripravljati jaslice tako, da bomo najprej postavili tla, podlago ali le mineralni del jaslic. Torej potke, kamenje, skalce, hiške, lesene mostičke. V drugem Adventnem tednu bodo prišle na vrsto rastline v obliki maha, grmičevja, cvetlic, vejic iglavcev in listavcev. Naslednji, tretji teden Adventa bomo na postavljeno mineralno-rastlinsko podlago položili figurice ali lutke živalskega sveta domačih živali, kot so ovce, koze, krave, svinje, psi, muce, osli, konji. V četrtem, torej predbožičnem Adventnem tednu pa bomo Jaslice okrasili s kipci otrok, pastirjev, Svetih treh Kraljev in Svete družine. DELO NA SEBI Tako kot bodo nastajale jaslice, se bomo v prvem Adventnem tednu trudili v sebi prevzgajati fizični svet instinktov po preživetju, hranjenju, oblačenju, spolnosti. Skušali bomo premagovati strahove pred pomanjkanji, pred lakoto, zato bomo sem ter tja preskočili kakšen obrok hrane, se malce manj oblekli, da bomo zato fizično bolj aktivni. V tem tednu lahko poskrbimo za mineralni svet, kamor spadajo naše kosti, glava z živčnim sistemom, organi čuta in rodovitna prst. Zemljo nikar ne onesnažujmo, lahko pa ji pomagamo v vseh procesih očiščevanja. Naslednji, drugi teden Adventa bomo lahko delali bolj na vitalnem ali eterskem telesu, v smislu prevzgajanja temperamenta na morebitnih enostranskih gestah kolerika, sangvinika, flegmatika in melanholika. Postali naj bi vsestransko bitje štirih harmonično povezujočih se temperamentov. Enako se velja potruditi v spreminjanju naših navad, nagnjenj, potreb, kjer tudi nismo povsem svobodni. Vsaj v tem tednu postorimo kaj za rastline, ki nas obkrožajo. Z določenimi homeopatskimi pripravki jim bomo pomagali okrepiti povezavo z Nebesno noto, torej s planeti in ozvezdji, jih po potrebi pognojili in rahljali rodovitno prst, presadili in obrezali pa le v primeru padajočega loka Lune. Tretji teden Adventa bo na vrsti ali bo v prevzgoji naš duševni svet, kamor uvrščamo jezo, žalost, strah, skrbi, neučakanost, egoizem, antipatijo,…. V tem času lahko vsaj nekaj časa namenimo negi živali, tudi tistim v zavetiščih. Hranimo lahko gozdne živali, po potrebi polnimo ptičje krmilnice, in še bi lahko naštevali. Mnogo dela, mar ne? Četrti teden Adventa, torej tik pred rojstvom Jezusa, pa nas čaka zelo pomembno delo na duhu, v duhu ali v nas kot bistvu. Pridobili naj bi vsaj eno manjkajočo krepost ali vrlino, oziroma jo vsaj okrepili. V mislih imam tudi moči sočutja, žrtvovanja za bližnjega, pomoči potrebnega. Okrepimo si lahko vero v obstoj duhovnega sveta Svete in Presvete Trojice, ki nam je vedno in povsod pripravljena pomagati, in tudi zavedanje, da ne obstaja življenjski izziv, ki ga z Njihovo pomočjo ne bi zmogli razrešiti. Enako se lahko potrudimo izgraditi še bolj zdravo, a dovolj modro življenjsko filozofijo in moči odpuščanja. V teh dneh bomo zato poizkusili razrešiti vsa nesoglasja v medosebnih odnosih, in se tudi opravičili, če le to zmoremo. Ali se še znamo spontano nasmejati in večino dneva v dobri volji živeti sedanjost? ... nadaljujte z branjem ->Bookmark and Share

Človek, bitje mnogoterih razsežnosti

Pozdravljeni, s tokratno v vsebino se lahko preizkusimo v odkrivanju vsega, kar poleg bistva duha v nas še živi. Spoznajmo se in se potrudimo v pridobivanju samokritičnosti ter volje po vsestranski prenovi. Pred obravnavo štirih glavnih telesnih organov moramo še spoznati, kako je skozi antropozofski pogled nastajal in se razvijal naš Sončni sistem, tudi naša telesna snovnost z vsemi naravnimi svetovi. Kmalu bo dokončana tudi izredno zanimiva vsebina z naslovom Zgodovina srečanja Steinerja in Nietzscheja, v kratkem pa tudi vsebina z naslovom Koncentracija kot prva in po mnenju Rudolfa Steinerja najpomembnejša vaja dela na sebi. V mesecu novembru in decembru lahko brezplačno prejmete četrto in peto poglavje knjige Saint Germaina, z naslovom Jaz Sem v pdf obliki.

 Človek, spoznaj se

V tokratni temi bomo obravnavali sebe kot človeka ali bitje mnogoterih razsežnosti. Čas je, da se vsaj potrudimo spoznati sebe kot bistvo in vse ostalo, kar z nami in v nas kot celoti živi, deluje in nam morebiti še kraljuje. Za uspešno delo na sebi in izven sebe je nadvse pomembno, da se povsem spoznamo. Le kako bomo morebiti nekoč tudi kot terapevt zmogli vsestransko podpreti sočloveka in pomagati preostalim zemeljskim svetovom, v primeru, da se še nismo uspeli dovolj spoznati in voditi, uravnovešati svoje življenjske procese, prevzgajati fizične, eterske ter duševne nesvobode in okrepiti sebe kot duha. Le s korenito dovršeno vsestransko strategijo prenove, ki pa je ne bo mogoče zastaviti in izpeljati brez pravih poznavanj značilnosti, zakonitosti in načinov delovanja vsaj fizične, eterske, še posebno pa duševne in duhovne ravni bivanja. Roko ali bolje dlan na srce, še tega, kako materija ali snovnost nastaja, se oblikuje, zakaj se prehranjujem, kdo ali kaj so misli, čustva in dejanja, kdo pravzaprav sem kot človek, od kod prihajam, kaj mi je tu početi in kako ter kam moram popoln ali dovršen prispeti, v veliki večini ne poznamo dovolj. Podobna vprašanja smo si že postavljali, morda pa se nismo hoteli ali zmogli potruditi poiskati pravih, dobrih in resničnih odgovorov. Tudi prav, tukaj in zdaj se pojavlja priložnost, da se z vsemi močmi zavesti, ki jih premoremo, spoprimemo z morda najpomembnejšim izzivom.

Od kod prihajam, kdo pravzaprav sem, kaj mi je na Zemlji početi, postoriti, kaj postati, kam prispeti ali se vrniti?

Čeprav si glede na to, da se ne poznamo povsem, na ravnokar postavljena vprašanja ne bomo zmogli poiskati zadovoljivih odgovorov, se moramo vsaj za motivacijo dela na sebi vprašati: »Sem res popoln, dovršen, torej pravi človek, ali pa mi do popolnosti morda še kaj manjka? Kaj mi do dovršenosti še primanjkuje, zakaj in kako manjkajoče tudi doseči, razviti?« Kako pridobiti manjkajoče? Tako, da se pričnemo dovolj navzoče poslušati, opazovati in učiti. Dovolite, da vas ob tej priložnosti spomnim, da znanje ni poznavanje ali vèdenje in da priznana znanost ni modrost. Za pot, ki smo se jo namenili prehoditi, se bomo posluževali dovolj širokega in vseobsežnega poznavanja filozofije in modrosti ali Znanosti o Duhu z imenom Antropozofija, katere idejni oče je bil Rudolf Steiner. Vzporedno z Antropozofijo ali Znanostjo o Duhu bi bilo priporočljivo, da pričnemo s proučevanjem Sončnega sistema, kajti tudi in predvsem tako bomo lahko odkrivali sebe, telesno celico, njene organule v povezavi s svojimi telesnimi organi, sistemi, s človekom kot celoto,…. Proučujmo pa tudi celico, zato da spoznamo naš Sončni sistem, pravi namen bivanja v njem, celotno Vesolje in zavesti, ki vse omenjeno vodijo, upravljajo. »Kako in zakaj naj bi takim in podobnim trditvam zaupali, tudi glede namena Projekta - človek, ki se odvija v našem Sončnem sistemu?«, se boste morda vprašali. O tem govorijo veliki Posvečenci človeške zgodovine, ki so imeli na vpogled dovolj jasno sliko (kronika Akaše kot žarek svetlobe, na katerem je odtisnjena in zapisana vsa zgodovina), kar lahko odkrivamo skozi zapise največjih in vodilnih svetovnih filozofij, 2160 letnih obdobij petih civilizacij naše epohe Postatlantide (Antična Indija, Antična Perzija, Antični Egipt, Antično Grško-Rimsko in naše, trenutno še zdaleč ne zaključeno peto anglosaško obdobje). Da se človek kot individualno bitje in človeštvo kot kolektivna zavest v tem sončnem sistemu razvijamo, pridobivamo dva atributa duha, svobodo in ljubezen v pravem pomenu besede, lahko prepoznavamo, ko vsaj delno osvobodimo svoje razmišljanje, ali ko bomo zmogli z duhom kot svojim bistvom z notranjo pobudo dokaj dobro upravljati z umom. V nasprotnem primeru se moramo vsega naučiti in opazovati, če naučeno resnično drži tudi v našem vsakdanjiku. Ko pa nam kot duhu poleg zdravega rokovanja z umom dobro uspeva še vodenje procesov prevzgoje egovih nesvobod, vzorcev ali dvojnikov[1], smo že veliko bližje ideji, da je pomen tukajšnjega življenja v fizično - snovnem telesu prevzgoja nesvobod, pridobivanje manjkajočih kreposti in razpiranje zavesti (razvoj imaginativne, inspirativne in intuitivne zavesti). Brez discipliniranega dela na sebi nam to še zdaleč ne bo uspelo. Tako kot obstajajo vaje za fizično snovno, etersko in duševno raven življenja, poznamo tudi vaje za krepitev nas kot duha. Želim vas spomniti, da bi morali tako zdravnik, zdravilec kot tudi jasnovidec imeti vsaj delno ali še bolje, dokaj dobro razvito imaginativno in inspirativno zavest. V nasprotnem primeru so zlahka tarča in prenašalec mnenj, trenutnih prepričanj, ki pa še zdaleč niso resnica. Bo že držalo, da je zavest razumski del duha ali glas nas kot bistva – duha, ki govori svoji duši kot bitju mnenj, prepričanj uma in ega, duši, ki je vsota vseh naših misli, čustev in dejanj, predvsem v obliki nesvobod, vzorcev ali dvojnikov. ... nadaljujte z branjem ->Bookmark and Share

Soglasje po GDPR

Novic o našem delu vam ne bomo mogli predstavljati skozi vaš elektronski naslov, če nam ne boste namenili svojega soglasja. V primeru, da želite prejemati naša obvestila, je po novi zakonodaji potrebno dati soglasje. To lahko storite tako, da nam pošljete na info@projekt-clovek.com mail s sledečim besedilom: »Strinjam se, da prejemam elektronske novice od Franca Božjaka«.
  1. maja 2018 je pričela veljati nova evropska uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki med drugim zahteva pridobitev privolitve za prejemanje elektronskih sporočil. Hvala, Franc Božjak, 05 654 92 45, 041 685 449
Bookmark and Share

Pojasnilo

Vse informacije in opisi na spletnih straneh projekt-clovek.com (Franc Božjak) so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene kot nadomestilo za nasvete osebnega zdravnika ali drugega zdravstvenega osebja, prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, zdravniško diagnozo ali zdravniški nasvet saj niso izrecno potrjene s strani zdravstvenih organov.Bookmark and Share

Prva jutranja misel

  »Jaz lahko potrpežljivo čakam. Sem kaplja, ki raztaplja skalo.« Rudolf SteinerBookmark and Share