Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

Šest kreposti srca

Poglejmo si kreposti ali vrline srca, ki jih bo z nekaj truda in s pomočjo trenutnih, že kar svetovnih razmer potrebno pridobiti, razviti. Nič se ne dogaja po naključju, saj Oče ve, kaj potrebujemo, da še bolj razpremo kolektivno zavest. Ne pozabimo, preizkušnje so v samem začetku za našo dušo izredno težke, pozneje pa spoznamo, da so bile ravno pravšnje in v danem trenutku, obdobju najprimernejše, glede na to, da nam Oče nikoli ne postreže z bolj zahtevnimi, kot bi jih bili sposobni sprejeti in premostiti. Enako tudi silam oviranja osebnega in duhovnega razvoja ne dovoljuje večjih odmikov poseganja v našo svobodo razmišljanja, čutenja in udejanjanja, kot bi bilo za trenutne procese razvoja primerno in potrebno. Zatorej, zaupajmo, sledimo toku Njegove Ljubezni in ne dovolimo, da bi karkoli vznemirjalo naše srce, še posebno v procesih največje priložnosti Velikonočnega Posvečenstva. Prisluhnimo in pričnimo udejanjati notranje uredbe ali zakonitosti Duha. Da bomo v sebi zmogli vzgojiti dovolj moči Ljubezni, je potrebno razviti šest kreposti srca, ki se imenujejo: sprejemanje kot spoštovanje, sočutje, odpuščanje, ponižnost, razumnost, pogum in ljubezen. Iz vsake izmed šestih čednosti ali kreposti srca se rodi naslednja. Zadnji preskok pa pomeni doseganje in spajanje z Ljubeznijo. Vzgajati se k Ljubezni ali do Ljubezni nas bo popeljalo vse do Kraljestva (ozvezdja Kerubov), naslednji korak pa bo vstop v Božjo Voljo ali kot temu pravimo, udejanjati Očetovo Voljo, ki je pravzaprav Božja Ljubezen. Izvajanje Božje Volje zahteva našo svobodno odločitev in notranjo pobudo. Do nje pa bomo prispeli le, če v sebi gojimo dovolj Ljubezni do Boga. To lahko razvijamo šele v obdobju, ko resnično verujemo v Boga. Vera kot zvestoba je usmerjena v nekaj, kar živi še vedno izven nas. Ko pa verujemo in povsem zaupamo, smo že v stvari sami ali v srcu stvari. Zato, da bomo Bogu povsem zaupali, je potrebno biti v Bogu in ga tudi ljubiti. Ponavadi najprej ljubimo sebe, če pa postanemo z Bogom Eno, Ljubimo Boga in On lahko Ljubi nas. Pred opisanim zedinjenjem nam Bog podeli nekaj Njegovega Usmiljenja, ne sme pa nam podariti Njegove Ljubezni. Priti do tega, da postanemo Eno z Bogom, torej biti, bivati v Njegovi Ljubezni pomeni, da dovolj poznamo, da se zavedamo Božjega in Njegove Volje. Šestim krepostim srca se zoperstavljajo ovire v obliki delovanja Luciferja v našem srcu. Poglejmo si tiste najbolj poznane in dovolj vsakdanje: Sprejemanje kot spoštovanje nas odpira k dejstvu, da je pomembno marsikaj, kar biva izven nas: Narava, Žrtvovanje na Golgoti, Mati so samo nekateri primeri. Razvoju spoštovanja pa nasprotuje brezbrižnost in mlačnost do bližnjega in do vsega, kar nas obkroža. Sočutje pomeni imeti enak pathos, enako duševno stanje. Razvoju sočutja pa se zoperstavlja želja, da bi imel vedno prav naš ego. Odpuščanje ni kretnja ali dejanje čustva, strasti, ljubezni, ki je vezano na duševno sfero simpatije, temveč je lahko avtentično le v primeru, da ga izvajamo z Višjim Jazom na terapevtski način, vse dokler se v bližnjem ne prebudi zavest o storjeni zmoti. Ovira odpuščanju je želja, volja prvačenja, kazati se, ponujati se, vzbujati pozornost. Ponižnost, ki je ne smemo zamenjevati z nezadostnim samospoštovanjem ali nezaupanjem, nesamozavestjo, temveč mora tvoriti "humus" našega ponotranjenega življenja, v našem ponosnem, neugnanem zavedanju, vednosti, da smo ljubljeni od Očeta in da smo bitja Njegove Stvaritve. Oviri ponižnosti sta sebičnost in ponos. Razumnost - iz moči ljubezni, ki je vezana na odpuščanje in vzgiba ponižnosti, ki ju razvijamo s pomočjo Božje Milosti, vznikne nova raven umevanja ali razumevanja. Tovrstno razumevanje je aspekt srčne inteligence, ki prepozna, da je ravno odmik od Vesoljne Ljubezni, s katero se rodimo prepotrebno orodje zato, da nam izkušnje z Nedobrim za časa življenja zmorejo omogočiti, da v sebi razvijemo vedno večje moči Dobrega in Ljubezni. Razumnost bodo ovirali ponos, oholost, bahanje, nekakšen super Jaz, ki postavi in vidi svoj ali naš ego kot višjega, boljšega od sočloveka, čigar ego ni tako močan. Pogumu (toplota entuziazma, ki nas potiska, žene k delovanju, kot volja ali hoteti brez strahu) se upira apatija, brezčutje, otopelost, nezanimanje, brezbrižnost, bolestna odsotnost, ki nas vodi k paralizi, odmikanju, oddaljevanju od Očetovega Delovanja, ki deluje ravno nasprotno v naši zavestni pripravljenosti in budni volji. Bistveno je, da ozavestimo vse, kar se v našem srcu upira razvijanju šestih kvalitet. Že samo poimenovanje šestih kreposti srca v pravem, ravnokar prebranem zaporedju in s polno prisotnostjo duha, prispeva k njihovemu razvoju. Vse omenjeno ponotranjeno delo ustreza poznavanju globoke stvarnosti, resničnosti nas samih ali srečanju z majhnim Čuvarjem Ločnice, z našim Višjim Jazom. Šele potem, ko smo ozavestili vse, kar se v nas upira Ljubezni, vse, kar živi v nas kot svet podzemlja, šele takrat bo Kristus lahko stopil v nas in nam podaril milost delujoče Ljubezni, tiste Ljubezni, ki je bila v Evangelijih izražena z naslednjimi besedami: "Moj mir vam dam, moj mir vam zapuščam." Kot nam je obljubil: "Njegov ali moj jarem je mil in lahek." Šele po teh vrsticah nas bo On lahko popeljal k Očetu, kot je bilo povedano v Janezovem Evangeliju (Jn 6,40): »Volja mojega Očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan.«

Bookmark and Share

Zmanjšanje moči strojev na človeka

Teorija o vajah

Poglejmo si vsebino teorije in le delno prakse izvajanja vaj zmanjševanja ali celo izničenja neharmoničnega delovanja moči aparatur na človeka iz skript z naslovom Le risonanze tra l`uomo e i mondi spirituali – Sozvočje med človekom in duhovnim svetom s podnaslovom Esercizi e meditazioni per lo sviluppo spirituale quotidiano – Vaje in meditacije za vsakodnevni duhovni razvoj, avtorja Enza NastatijaPo kratkem uvodu bo sledil opis enega izmed možnih načinov izničevanja človeški naravi nesonaravnih vplivov aparatur, inštrumentov, tudi povsem možnih elektromagnetnih sevanj telefonije, anten 4G in 5G, ki delujejo skozi moči enega, dveh ali treh izigranih etrov (elektrika, magnetizem in atomska sila). Najprej se jim poizkusimo vsaj izogniti, potem pa bolj ali manj zaščititi. Vse do druge polovice prejšnjega stoletja ali nekje do leta 1970, o čemer je že pred stotimi leti govoril Rudolf Steiner, je bilo ustvarjanje skupnosti najprimernejša pot. Pozneje pa je bila ta izbira ali možnost ponarejena skozi moči New Age-a. Trenutno živimo bolj zaupno ponotranjeno pot, katere procesi nam omogočajo, da se spustimo v globino vseh globin sebe, v sfero, v procese pola presnove, volje ali dejanj, v katerih lahko srečamo tudi Očeta vseh Očetov (Oče Presvete Trojice, ki vodi, upravlja celotno Vesolje) in ga prosimo za podporo. Tudi vaje aktiviranja srca in možgan, o katerih bomo še pisali, so nam v veliko pomoč. V zahtevnem času in razmerah, nevsakdanjih izzivih, v katerih živimo, pa potrebujemo tudi vaje, ki jih podobno kot Koncentracijo in Meditacijo povsem svobodno in na notranjo pobudo izvajamo najprej bolj pogosto, potem, ko obvladamo neharmonične moči aparatur, pa le enkrat mesečno. Mnogo več o Sveti in Presveti Trojici lahko preberete v naši knjigi z naslovom Pot Ljubezni k Neskončni Enosti (str.39-49). Vaje nam omogočajo prehod skozi TAO – AUM – MANU, ki so Svete Besede, vezane na pravi in resničen pomen Očeta, Sina in Svetega Duha, najprej kot spust, pozneje pa še v obliki dviga. Zaporedje izvedbe vaj evritmije TAO, AUM, MANU in MIRIAM deluje na bitje človeka kot nekakšna ponotranjena masaža, zato da bo lahko Božje skozenj teklo, pritekalo, se harmonično polnilo in praznilo. Pred pričetkom izvajanja vaj verjamem, da ste se že ali pa se še boste podučili, katere geste, procese ali moči izražajo in aktivirajo posamezne evritmijske vaje skozi črke oziroma samoglasnike in soglasnike. Malce več o Evritmiji pa v zaključku, takoj po teoretičnem prikazu vaj. Čeprav naše vaje delno izstopajo od telesnega gibanja klasične evritmije, saj imajo specifičen in zelo natančen namen, vas vseeno pozivamo, da se skozi vadbo z evritmistom ali evritmistko naučite izoblikovati črke T, A, O – A, U, M – M, A, N, U in M, I, R, I, A, M. Spoštovani, vsebino izvajanja vaj evritmije, skupaj s filmom praktičnega prikaza lahko prejmete, če nam to sporočite na naš mail info@projekt-clovek.com        Bookmark and Share

Meditacija opazovanja ki prinese Luč na pot

»Preden zmorejo oči videti, morajo biti osvobojene joka. Preden zmore uho slišati, mora le to izgubiti svojo občutnost (za čutni svet). Preden lahko glas spregovori v prisotnosti Mojstrov, mora izgubiti moč žalitve. Preden bo duša lahko bila prisotna ob Mojstrih, bodo njena stopala morala biti umita v krvi srca.« (Rudolf Steiner)Bookmark and Share

Soglasje po GDPR

Novic o našem delu vam ne bomo mogli predstavljati skozi vaš elektronski naslov, če nam ne boste namenili svojega soglasja. V primeru, da želite prejemati naša obvestila, je po novi zakonodaji potrebno dati soglasje. To lahko storite tako, da nam pošljete na info@projekt-clovek.com mail s sledečim besedilom: »Strinjam se, da prejemam elektronske novice od Franca Božjaka«.
  1. maja 2018 je pričela veljati nova evropska uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki med drugim zahteva pridobitev privolitve za prejemanje elektronskih sporočil. Hvala, Franc Božjak, 05 654 92 45, 041 685 449
Bookmark and Share

Pojasnilo

Vse informacije in opisi na spletnih straneh projekt-clovek.com (Franc Božjak) so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene kot nadomestilo za nasvete osebnega zdravnika ali drugega zdravstvenega osebja, prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, zdravniško diagnozo ali zdravniški nasvet saj niso izrecno potrjene s strani zdravstvenih organov.Bookmark and Share