Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

NOVE MOŽNOSTI V KARMIČNIH ODNOSIH

Pozdravljeni! Tisti, ki spremljate naše delo, veste, da že nekaj časa govorimo o velikih spremembah, ki se dogajajo znotraj Zemlje, v naravi, v Vesolju in v duhovnih hierarhijah. Na to temo imate na voljo tudi različne webinarje, ki si jih lahko ogledate na Youtubu, na kanalu Arca della vita. Ta večer pa smo se odločili za nekoliko posebno srečanje, saj je prišlo do nepredvidljive spremembe, ki je nismo mogli napovedati in je tako nenavadna, da nas je kar malce presenetila. Pravzaprav so bila znamenja te spremembe prisotna že od začetka meseca novembra, le da je bilo na začetku vse nekoliko zmedeno, sčasoma pa je postalo bolj jasno. Spraševali smo se tudi, kako to novost izpeljati in kaj narediti. No, sedaj vam lahko predamo naše razmišljanje. Sprašujemo se, kaj se sedaj dogaja. Ne le v zvezi z Zemljo kot planetom, ki se čisti in spreminja svoje etersko telo; v povezavi s Kristusovo Paruzijo (prihod Kristusa na eterski ravni bivanja) se marsikaj dogaja, tudi v svetu duhovnih hierarhij in lahko bi rekli, da se vse pomika v smeri Enosti. To ne pomeni, da se vse spaja v neko mešanico, temveč pomeni, da se slehernik vse bolj zaveda, kaj se dogaja znotraj drugega bitja. To velja tako za duhovne hierarhije, kot tudi za človeka in to, kar velja za človeka v odnosu z drugim človekom, se imenuje karma.

Pozitivna in negativna karma

Povejmo kaj več o karmi, saj beseda karma samodejno sproži misel na kazen. To je res, obenem pa tudi ni res. Karma preprosto pomeni razvezati pozitivne ali negativne vozle, ki jih je človek tekom svojega obstoja stkal z drugimi ljudmi; pa ne zgolj z ljudmi, temveč tudi z narodom, z Zemljo, tudi z Angelom varuhom. Obstaja veliko vidikov karme, vendar se bomo omejili le na človeka, v odnosu do drugega človeka. Vsi smo zagotovo v svojem življenju nekomu zakuhali kakšno potegavščino ali prevaro, ki smo jo s kasnejšim zavedanjem obžalovali. Po drugi strani pa smo prav gotovo od drugih ljudi prejeli razne spodbude, pomoči, ki so nam bile na naši poti v podporo. Torej, obstajajo situacije negativne karme, ki jih bo treba zaradi našega slabega postopanja nekako uravnovesiti ter situacije pozitivne karme, v zvezi s katerimi se bo potrebno zahvaliti za nek pozitivni dejavnik, ki se je zgodil v našem življenju. Karma je lahko torej pozitivna ali negativna. V tem večeru bomo seveda poskrbeli, da bomo čimbolj zmanjšali negativno karmo in kar se da povečali pozitivno karmo. To je mogoče storiti prav v času od zdaj pa vse do Božiča oz. Silvestrovega. Sedaj obstaja namreč pravo časovno okno, v katerem nam Nadangel sedanjega časa, Mihael, ki je obraz Kristusa, On-Kristus pa gospodar karme, daje možnost, da nekoliko dvignemo tančico karme in začnemo bolje razumeti pozitivne in negativne odnose, ki smo jih imeli v našem obstoju. Upam, da sem bil razumljiv. Skozi naša srečanja smo spoznali razloge za kovid, vojno, gospodarske krize. Vse to smo že obravnavali in če ste omenjene vsebine zamudili, si jih lahko ogledate na Youtube kanalu Arca della vita. Povedali smo, da je bil namen teh dogodkov ta, da prekinemo in presežemo določene oblike, vzorce obnašanja, v katere smo zapadli. Pri vse hitrejšem hitenju ali naglici nas je ustavil kovid, ustavila nas je energetska kriza, do neke mere se je ustavilo tudi kompulzivno nakupovanje, saj postaja preživetje za mnoge vse težje. Torej, prišlo je do spremembe navad, to spremembo pa lahko doživimo na dva načina: bodisi s preklinjanjem usode, ki nas je privedla v to stanje, bodisi z razumevanjem, da je vse to hitenje in naprezanje, ki smo ga počeli zunaj nas, pravzaprav ugašalo našo notranjost. Kajti, če tekam za zunanjimi situacijami na način, da so moje misli nenehno usmerjene na to, kam moram iti, koga moram srečati, kaj moram početi – torej na vse to, kar zunanji svet od nas pričakuje in zahteva, potem nimam časa zase, za notranje delo in ko pridem zvečer domov, se mi ne ljubi početi ničesar več.

Akaški zapisi

Sedaj je torej nastopil čas za meditacijo, čas ponotranjenja. Rad bi izpostavil ta vidik, in sicer vidik drugačne kvalitete časa, ki se nam ponuja. Vse te navidezne tragedije nam omogočajo, da vstopimo v drugačno kvaliteto časa. In ena od drugačnih kvalitet časa je karma. Namreč, če karma združi nek dogodek z njegovim odsevom v naslednji inkarnaciji, je jasno, da gre za čas. V karmo je namreč vtkan čas. Vse, kar je zapisano v svetu karme, ima tudi svoje ime. Govorim o Akaških Zapisih. Kaj to pomeni? To pomeni, da obstaja eterska substanca, ki ni fizična, ne duševna, ne duhovna, temveč eterska ali vitalna, ki napolnjuje celotno Vesolje. Ta zelo redka, lahka eterska snov je Veliki spomin, velika knjižnica celotnega Vesolja, kjer je vse zapisano. Prav vse. Od dinozavrov, pa do tega, kar smo počeli danes zjutraj. Vse je zapisano v svetlobi. Gre namreč za podobe, torej svetlobo. Če na primer zdajle za neskončno majhen delček časa vidim Silvio, ki sedi tukaj pred menoj, pomeni, da me je dosegla njena svetloba. Če pogledam neko zvezdo, se zavedam, da je ta zvezda, ki jo gledam, morda dejansko že mrtva, kajne, glede na to, da nas od nje ločijo mnoga svetlobna leta. In tako se skozi čas dogodki zapisujejo v svetlobi. Tudi našo podobo bo lahko čez tisoč ali sto tisoč let nekdo videl v Akaških zapisih. Toda, zakaj sploh govorim o Akaških zapisih? Zato, ker so Akaški zapisi eterska substanca, etersko pa pomeni življenje in ravno zato imajo vse tiste podobe, celo besede, srečanja, drevo, ki ga posekam, prav vse, ima nek razlog. Vse, kar se zgodi, se zapiše v čas oz. v Akaške zapise, ki so eterski in puščajo neko sled, nek odtis, ki ga lahko poimenujemo seme življenja. A ne v smislu semena, ki bo vzklilo naslednji dan. Morda bo trajalo sto let, morda tisoč, ali kdo ve koliko, toda gre za nekakšno »pol-življenje«, za seme življenja, ki se bo manifestiralo s časom. Sedaj se nahajamo v časovnem obdobju, ko se tančica časa dviga. Sedaj se lahko vidi nekatere stvari znotraj časa in nekaj vsebin iz teh semen življenja se lahko začne manifestirati. To je torej okvir, znotraj katerega se gibljemo konec novembra in v mesecu decembru 2022. Z januarjem 2023 pa se vse to zaključi. Konec decembra se to konča in zato upajmo, da bomo vsi dobro opravili svoje delo, saj je to edinstvena, zelo dragocena priložnost, ki nam lahko resnično zelo pomaga. Vse to, kar se dogaja je torej res zelo pozitivno in zamuditi to priložnost bi bila resnično prava škoda. Seveda pa obstajajo tudi entitete, ki delujejo proti odstiranju tančice, saj bi jo želele ohraniti čedalje bolj spuščeno. Glede na to, da nam ta tančica omogoča dojeti karmične odnose oziroma subtilne odnose z ljudmi in situacijami, nam nekatere entitete to želijo preprečiti. Da bi v tem lahko uspele, morajo izklopiti našo zavest, zato bo naša zavest, ki je naš Jaz, naš duhovni del, napadena. V tem času bi se lahko zgodilo, da bomo doživeli napad na naš Jaz. Ni nujno, vendar lahko se zgodi. Morda bo to s strani naših najbližjih, ki nam morebiti ne dajo ne prostora, ne časa, niti priložnosti…. Da bi se soočili s tem obdobjem, je torej bolj kot kadar koli prej potrebna prisotnost Višjega Jaza in nas kot Jaza. Ne mislim na ego. Ego je duša, ki gleda Jaz. Višji Jaz ali Sveti Duh v nas, ki ima veliko imen (na Vzhodu ga na primer imenujejo Manas).

Mihaelova doba

To je duhovna komponenta, ki običajno domuje na Soncu in s katero se srečamo ponoči, ko spimo in zapustimo fizično-snovno telo. Ustvariti moramo meditativne pogoje, tako da bosta naša duša in naše srce podnevi postala čaša za naš Jaz, zato moramo gojiti polnost Jaza. Spomniti vas moram, da Kristus sebe imenuje Jaz Sem, Bog Sem. Kristus nam je prinesel »Jaz Sem« in kot sem že omenil, je Nadangel Mihael Kristusov obraz. Nahajamo se namreč v Mihaelovi dobi. Od 29. septembra do Božiča smo v sezoni Nadangela Mihaela in hkrati v več kot tristo let trajajoči zgodovinski dobi Mihaela. Lahko bi rekli, da se nahajamo v Mihaelu »na kvadrat« (kot Mihaelu vseh Mihaelov), da bo bolj jasno. Zdaj je nastopil čas, ko lahko ljudje, ki imajo moč biti osredotočeni v Jazu, razumejo in ozavestijo, kaj so stkali v obliki karme. To je torej karmični čas, kajne? Karmični čas, v katerem bo vsak od nas razumel, kaj se mu bo vrnilo od opravljenih dejanj, ki niso bila ravno optimalna ter bo razumel, čemu se bo zahvalil drugim za vse, kar je prejel, obenem pa tudi razumel, kaj bo lahko udejanjil, da se bo le-to množilo kot pozitivna karma. Govorili bomo o slabi karmi, vendar želim veliko več govoriti o dobri karmi.

Karma ljudi, odnosov, Zemlje

Vsako karmično razmerje je kar zapleteno. Obstaja odnos z ljudmi, obstaja odnos z narodom in karma naroda (danes Italijani doživljajo karmo rimskega imperija, kajti rimski imperij je v svojih časih osvojil vse, kar je bilo možno osvojiti, sedaj pa že nekaj stoletij Italijo osvajajo drugi). Obstaja tudi karma, ki se nanaša na Zemljo, na planet Zemlja, ki se z vsemi vulkanskimi izbruhi, potresi, monoliti, žitnimi krogi in mnogimi drugimi stvarmi prečiščuje od vsega, kar ji je človek naredil. Pomislimo na izkopavanja, pomislimo na vrtanje gora s predori, na regulacije rek, na črpanje nafte in če želimo omeniti še najhuje, pomislimo na vse atomske eksplozije in onesnaženja.... Zato je v tem obdobju, prav v tem mesecu decembru pomembno, da postanemo in ostanemo močni v svojem Jazu. Da bi lahko ostali močni v Jazu, pa moramo manj tekati naokoli. Manj moramo tekati zunaj nas, saj sem rekel na začetku – kolikor bolj hitim in se ženem za posvetnimi stvarmi, toliko bolj izgubljam polnost Višje zavesti, saj moram razmišljati v smislu materialnega časa in prostora, torej: »takrat moram biti tam, moram hiteti, moram narediti…« In vse to mi ne dopušča, da bi razvil primerno zavest. V tem smislu bi rad povedal tudi nekaj pozitivnega. Recimo, da imamo sestanek in da oseba, s katero smo dogovorjeni, zamuja. Običajno nas to moti, saj je to nasilje, nespoštovanje, a poglejmo na to stvar z drugega zornega kota. Usoda, recimo ji tako, nam podarja četrt ure in namesto, da ta čas porabimo, da bi se jezili na to osebo, se raje zaprimo v svoj svetlobni stolp, v svoje najgloblje z močmi srca ogreto bitje in začnimo izgovarjati: »Jaz Sem.« Nato pa nadaljujmo: »Kaj sem Jaz? Od kod prihajam, kaj je moje bitje, kam grem, zakaj?« In tako naprej. Ob tej preizkušnji ozaveščanja karme se bo kar nekaj ljudi odzvalo nasilno. To bi lahko premerjali s situacijo, ko bi pijancu rekli, da je pijan, on pa bi se seveda užalil in se odzval agresivno. Marsikdo je že doživel, da je pijancu dejal: »Poslušaj, nehaj piti, ker si že pijan.« Ta pa se opotekajoče, a vendarle, odzove z zmerjanjem ali udarcem. Obstajajo torej ljudje s šibkim Jazom in to bo velik problem, ker bodo ustvarili pogoje za napad na duhovni svet. V tem mesecu bomo napade na človeški Jaz zaznali verjetno s strani kakšnega vplivneža ali televizijske osebnosti, ki ustvarja mnenja, morda celo od koga, ki nosi duhovniška oblačila itd. Ne vem, a zagotovo bomo doživeli napade na človeški Jaz. Med ljudmi, ki bodo napadli človeški Jaz, bodo, žal, tudi cepljeni s cepivom proti kovidu. Obstaja napoved Rudolfa Steinerja izpred sto let, ki pravi, da bo izumljeno cepivo, katerega namen bo tudi ta, da bo ločilo dušo od Jaza. Ti ljudje ne bodo več nosilci notranje težnje po povezovanju z Jazom in v tem obdobju, v katerem je Jaz poklican k še večji prisotnosti, da bi lahko v karmi osebe deloval aktivno in ne le kot opazovalec, bodo ti ljudje doživljali odpor. Temu se bodo upirali in zato vam v teh primerih svetujem, da se ne spuščate v razprave, temveč podnevi molčite, ponoči pa delajte. Zakaj delati ponoči? Ker smo ponoči v svojem Višjem Jazu, v Višjem Jazu pa je tudi druga oseba, s katero podnevi doživljamo konflikt.   * Vsem, ki potrebujejo določeno obliko, pa tole: pred vsakim delom se kot duh najprej osredotočimo na Višji Jaz, nakar predano odpremo dialog z Božjim V, izrazimo namen z največjimi močmi ljubezni, ki jih premoremo in v popolnem prepričanju, da se bo zaprošeno tudi uresničilo. Na koncu se še zahvalimo in zapremo dialog. V  

 Delujemo lahko na dva načina

Ko imamo opravka z bolj duhovnim vidikom odnosa, obstaja preprost stavek za razpletanje karmičnega vozla, ki ga lahko izgovorimo pred spanjem, in sicer: »To noč s svojim Višjim Jazom primem za roko Višji Jaz …….. (ime, priimek in lahko tudi kraj bivanja osebe, partnerja, otroka oz. kogarkoli, s komer imamo težave v odnosih, lahko tudi več oseb hkrati) in ga/jih pospremim h Kristusu zato, da se karmični vozel razveže.” Na ta način se s svojim Višjim Jazom pridružimo Višjemu Jazu druge osebe in ga pospremimo h Kristusu, z namenom, da se razveže karmični vozel. Razvezovanje karmičnega vozla pomeni tudi postaviti sebe pod vprašaj, saj je povsem mogoče, da smo bili popolnoma prepričani v svoj prav, v resnici pa morda ni povsem tako. Lahko pa obstaja tudi zgolj duševni vidik odnosa, in sicer z ljudmi, ki nimajo polnosti Jaza. Tudi duša se namreč ponoči razširi in v tem primeru se pred spanjem lahko obrnemo na Mater, na Vesoljno Mater in izvedemo nekakšno Marijansko pedagogiko: »S svojim Višjim Jazom pospremimo dušo te osebe k Vesoljni Materi, ki s svojim Plaščem Ljubezni olajša in raztopi bolečino teh duš.« Četudi te duše sovražijo duhovni svet, s tem sovraštvom vedno manifestirajo globoko bolečino in zato smo tudi mi vpleteni vanjo.   Poskušamo jih čim bolj pomiriti in to bo naša pozitivna karma. Pomembno je "posejati" majhna semena pozitivne karme, ker, kot je omenjeno v drugih sporočilih, je to obdobje velike setve, ki bo v prihodnjih letih obrodila velike sadove. Velja tudi za duše pokojnih.   Oboje zgoraj omenjeno služi za razvezovanje karmičnih vozlov in se lahko izvaja brez vednosti in privoljenja druge osebe. Na enak način lahko delujemo tudi s preminulimi. Če povzamemo, pri bolj duhovnih karmičnih vozlih gresta Višji Jaz z Višjim Jazom h Kristusu, pri vozlih bolj duševnega tipa, pa dušo pospremimo do Vesoljne Matere, ki s svojim Plaščem Ljubezni raztaplja njeno bolečino.

Sedaj pa se lotimo dela

Rekli smo, da bo v tem mesecu tančica karme oz. karmičnih odnosov odstrta. To odstiranje tančice pomeni, da se bomo začeli zavedati določenih stvari, tako pozitivnih kot negativnih. Ni kaj dosti pomembno ali so pozitivne ali negativne, saj ne govorimo o dobrem in slabem, tega ne trdim in tudi nikoli ne bom. Kajti vsaka stvar, ki je danes negativna, je takšna, ker nanjo gledamo z današnjimi očmi oz. današnjim zavedanjem. Pred desetimi ali dvajsetimi leti, na ravni zavesti, ki smo jo imeli tedaj, pa je ta stvar predstavljala vrhunec pozitivne zavesti in je bila za tisti čas prava stvar. Torej, če smo naredili nekaj, kar smo mislili, da je prav, danes pa vidimo, da je bilo dejansko narobe, ni nič hudega. To se imenuje izkušnja. Karma bo to razblinila. Zato nikoli ne govorimo o dobrem in slabem. To, kar bomo ozavestili bodo doživetja, morda se nam bodo porušile kakšne notranje gotovosti in prepričanja, morda kaj v zvezi z našimi odnosi in spraševali se bomo, če nismo morda v zmoti. Toda prav to je tisto, kar je zapisano v Apokalipsi ali Razodetju. Apokalipsa velja za knjigo tragedij, vendar to sploh ne drži. To je knjiga, ki nam imaginarno razlaga kaj se bo zgodilo, ko se tančica odstrani. Apokalipsa pomeni razkriti, odstraniti tančico. In zdaj se tančica karme dviga. Ne bo se popolnoma odstrla, a se bo vendarle nekoliko razprla. Govorilo se bo o meteoritih, ki padajo z neba, o potresih, o katastrofah ipd. Meteoriti, ki padajo z neba, so naša razumska prepričanja, ki se rušijo, rušijo se določena stališča, kot recimo: "Živim in mislim na tak način in nikoli se ne bom spremenil.« No, prišel je čas, da se spremeniš, zatorej lahko to primerjamo s padcem meteorita. Tudi vsi drugi dogodki, ki so v Apokalipsi navedeni kot »katastrofalni«, so notranje izkušnje, ki jih bomo doživeli ta mesec. Ni rečeno, da jih bomo doživeli vse, ni rečeno, da nas bodo strle, recimo le, da so to tiste izkušnje, ki nas čakajo. Nekdo jih bo doživel več, drugi manj, toda na voljo imamo nočno delo, ki ima, kot sem vam že dejal, veliko moč. Nočno delo ima resnično ogromno moč. V nadaljevanju vas bom seznanil s še enim delom, ki ima prav tako veliko moč. Vse z namenom, da bi do konca decembra »pod streho spravili« čim boljši rezultat in ga še pomnožili za prihodnja leta. Poglejmo, kaj se bo zgodilo, če bomo uspeli dobro opraviti to delo ozaveščanja. Recimo, da smo krivični do neke osebe. Čez petsto ali morda tisoč let, ko bomo to osebo ponovno srečali, bomo lahko razumeli, kar se bo zgodilo. Namreč, ko to osebo ponovno srečamo, se običajno ne zavedamo medsebojnega karmičnega odnosa, zato bomo morali tisto bolečino, ki smo jo povzročili tej duši, izkusiti na sebi. To pomeni, da nam ta oseba daje možnost, to pa je poravnava negativne karme. Toda, če svoje napake, krivice ali prevare, ki smo jih naredili prepoznamo že sedaj, dejansko že vemo, da nas čaka poravnava. Samo dejstvo, da se tega zavedamo že sedaj, pa bo dogodek, ki se bo zgodil, močno olajšalo. Ker smo pripravljeni, ne bo potrebno ponavljati vsega od začetka.

Pripravljeni smo

In če se dobro pripravimo z nočnim delom in z ozaveščanjem, se s tem zavedanjem odpremo vsemu, kar nam bo življenje ta mesec prineslo. Prineslo pa nam bo izzive, zaradi katerih se bomo prebudili in lahko se zgodi tudi to, da bodoče karme ne bo več. Če v tem časovnem oknu ustrezno ozaveščamo karmo, bi se lahko v nekaterih primerih zgodilo, da bo bodoča karma izničena (no, jasno je, da če sem ubil sto ljudi, se mi bo nekaj zgodilo in bom moral nekaj »plačati«). In osvobodili se bomo. V primeru, da se bomo osvobodili, se nam ne bo več potrebno inkarnirati. Vemo, da se lahko kljub temu ponovno inkarniramo, tudi po svobodni izbiri, da bi pomagali drugim, vendar je povsem nekaj drugega vrniti se iz nuje, ali po svobodni izbiri. Mislim, da je to vsem jasno.

Kako dodatno izničiti karmo

Posvetimo se še eni misli in poglejmo, kako bi lahko še dodatno izničili karmo. Pogovorimo se o pozitivni karmi. Kaj je pozitivna karma? Početi dobra dela, dela, iz katerih se rodi dobro. Pomagati. Z eno besedo, delovati iz ljubezni. Delovati torej z Višjim Jazom in ne z egom. Ego želi delovati na način, da bi se okoristil. Ego deluje vsakič, ko rečemo »moje«, vsakič, ko rečemo »to je moje«, govori ego. Višji Jaz ne uporablja izraza "jaz", uporablja le glagol "biti". »To je«, »obstaja«, »potrebno je«, saj gre za povsem drug svet. Torej, delovati v Višjem Jazu, pomagati, darovati, poskušati biti čim bolj koristni, vse to bo posejalo seme, vsaj majhno seme pozitivne karme v človeka, ali v človeštvo na splošno, ali v karmo naroda, ali pa v karmo Zemlje, ki jo lahko obdelujemo na način, ki prinaša dobro karmo, kajne? Lahko ji pomagamo pri njeni evoluciji. Lahko jo pa posujemo s herbicidom, strupom in to bo negativna karma. Upam, da sem bil dovolj jasen. Torej, v tem obdobju, prav v tem mesecu (čeprav je ustvarjanje pozitivne karme vedno dobrodošlo), delujemo za evolucijo človeka, kajti, če delujemo za pozitivno karmo, bomo vsi postali bratje. Končale se bodo vojne in končalo se bo marsikaj slabega. To je veliko darilo, ki smo ga dobili v tem obdobju. To je seme pozitivne karme, ki ga bomo posejali ta mesec in se bo namnožilo že od naslednjega leta naprej. To se nam bo vrnilo kot pozitivno povračilo. Zgodilo se bo namreč, da bo obdobje med dajanjem in prejemanjem postalo takojšnje in če bomo uspeli delovati v pozitivni karmi z največjimi močmi ponižnosti in predanosti, z darovanjem. V primeru, da bomo gojili kulturo darovanja, bo povračilo, ki ga bomo prejeli, še toliko bolj pomnoženo. To velja samo v tem mesecu, zatem pa bomo lahko povračila prejemali še mnogo let. Leta našega prihodnjega življenja bomo lahko uživali v rezultatih tega, kar bomo pozitivnega naredili v tem mesecu. In to je veliko darilo. Vidite, da karma ni slaba. Karma je zakon, narediš eno in dobiš drugo, naredi to in dobiš tisto. Naredimo torej nekaj reda v slabi karmi z nočnim delom naslovljenim na Kristusa in na Vesoljno Mater. Posejmo semena dobre karme in naredili bomo preskok naprej na naši evolucijski poti.

Delovanje namenjeno ljudem, ki kažejo veliko znakov jeze in agresije

  No, sedaj pa še zadnja misel. Obstaja postopek za pomoč ljudem, ki so žrtve sovraštva, so jezni, agresivni in besni na duhovni svet, pa tudi na vojno, ker jim je vzela to in ono, na položnice, na službo, na vlado, na kovid, saj so mnogi razumeli, da so nas s to zgodbo o kovidu preslepili (tudi sam imam prijatelje, ki nosijo posledice, ljudi, ki so izgubili delo), zato je prisotne veliko jeze.   ** Ne pozabimo, da se izza jeze skriva marsikaj, saj je le-ta lahko tako predhodnik, kot tudi posledica strahu, žalosti, skrbi,… Da bi tem ljudem pomagali, lahko naredimo res zelo preprosto stvar, za katero zagotavljam, da ima neverjetne rezultate. Torej, vedno moramo biti osredotočeni na svoj Višji Jaz in nikar ne hitimo. Ustavimo se za minuto, če se težje umirimo trikrat globoko vdihnimo s trebuhom: en vdih za duha, enega za dušo in enega za fizično-snovno telo. Trije globoki vdihi in svet utihne.   Pred seboj si predstavljamo osebo, s katero želimo delati, njeno srce pa je prekrito s kosom črne tkanine ali platna. Predstavljajte si, da ima srce prekrito s kvadratno črno krpo ali z drugačnim kosom črne tkanine, podobno zvezdi, ki so jo nosili Judje v času nacizma. »Z desno dlanjo sežemo do črne krpe na srcu (zapomnimo si, z desno roko!), vzamemo to krpo in jo odstranimo ter jo darujemo Soncu. Soncu Kristusu, ki jo razblini.«   To je resnično zelo preprosto. Zagotavljam vam, da deluje, saj sem v teh dneh tudi sam to udejanjil in oseba, ki me doslej ni niti pozdravila, se sedaj zahvali, pozdravi, odzdravi. Znebila se je jeze, ki deluje proti življenju, deluje proti vsem, tudi proti sebi. Predstavljajte si torej osebo, predstavljajte si ta kvadrat tkanine, ta črni kvadrat preko njenega srca. Odstranite ga z desno dlanjo in ga darujte Soncu, Kristusu Soncu. Če človeka poznamo in vemo, da ima težave, lahko to storimo dvakrat, trikrat, celo večkrat, a če se postopek izvede pravilno, bo tri do štiri krat več kot dovolj. Vsak naj se sam odloči, kaj bo naredil. To se lahko izvaja tudi brez dovoljenja osebe, saj če je nekdo jezen in mu rečeš, da boš odstranil tančico jeze z njegovega srca, je jasno, da bo ustvaril veliko slabe karme. Torej, predajmo se Gospodarju karme in to je to. Pomembno pri vsem tem je, kot sem rekel že na začetku in kar je sedaj verjetno še bolj jasno, ostati trdni v svojem Jazu. Namreč, kdor bo v tem obdobju preizkušenj trden, neomajen v svojem Jazu, bo ostal nedotaknjen. Vedeti moramo, da se nahajamo šele na začetku preizkušenj, ki jih bo vedno več, toda kdor bo trden v svojem Jazu, bo nedotaknjen. Kdor pa ne bo trden v svojem Jazu, ga bo povozilo. Vse je odvisno od nas. Imamo svoj Jaz, poskusimo ga uporabiti. Prejeli smo veliko darilo, velikansko možnost razrešitve ali celo izničenje karmičnih dolgov, po drugi strani pa si lahko z dobro karmo ustvarimo dobroimetje za evolucijsko prihodnost nas samih in tudi ostalih. ... nadaljujte z branjem ->Bookmark and Share

ADVENT

POGLOBLJENO DOŽIVLJANJE ŠTIRIH ADVENTNIH TEDNOV
V decembrskem Adventnem in Božično-novoletnem obdobju se z Neba na Zemljo spušča mnogo darov v obliki pomoči, ki oplajajo zemljo, mineralno-rodovitni svet, rastline, živali in tudi človeka. Poimenovali bi jih lahko moči duhovnega sveta Svete Trojice, ki skozi skupinske Jaze, pravzorce in ostala nesnovna Duhovna Bitja plemenitijo Zemljo, človeku pa omogočajo združevanje sil Nebes in Zemlje. Res je, za pomoč lahko zaprosimo kadarkoli, a vendar je Duhovni svet Svete ter Presvete Trojice človeštvu namenil še največ pomoči v predbožičnem času in v obdobju od Božiča do Svetih treh Kraljev. Človek je bitje vsaj štirih dimenzij bivanja, zato si za začetek oglejmo povezavo le teh s sovpadajočimi svetovi: Fizično telo instinktov imamo skupno z mineralnim kraljestvom. Eterično ali vitalno telo temperamenta, navad, potreb predstavlja rastlino v nas in zunaj nas. Duševni svet čustev, želja, poželenj, strasti si delimo z živaljo. Duhovni svet morale, etike, ljubezni, svobode in vseh kreposti pa nosimo ali smo le mi - ljudje.
JASLICE
Da bomo skozi Adventni mesec, ki traja vse do Božiča, lahko bolj poglobljeno doživljali štiri razvojne stopnje nastajanja človeka in Zemlje, bomo v prvem Adventnem tednu pričeli pripravljati jaslice tako, da bomo najprej postavili tla, podlago ali le mineralni del jaslic. Torej potke, kamenje, skalce, hiške, lesene mostičke. V drugem Adventnem tednu bodo prišle na vrsto rastline v obliki maha, grmičevja, cvetlic, vejic iglavcev in listavcev. Naslednji, tretji teden Adventa bomo na postavljeno mineralno-rastlinsko podlago položili figurice ali lutke živalskega sveta domačih živali, kot so ovce, koze, krave, svinje, psi, muce, osli, konji. V četrtem, torej predbožičnem Adventnem tednu pa bomo Jaslice okrasili s kipci otrok, pastirjev, Svetih treh Kraljev in Svete družine.
DELO NA SEBI
Tako kot bodo nastajale jaslice, se bomo v prvem Adventnem tednu trudili v sebi prevzgajati fizični svet instinktov po preživetju, hranjenju, oblačenju, spolnosti. Skušali bomo premagovati strahove pred pomanjkanji, pred lakoto, zato bomo sem ter tja preskočili kakšen obrok hrane, se malce manj oblekli, da bomo zato fizično bolj aktivni. V tem tednu lahko poskrbimo za mineralni svet, kamor spadajo naše kosti, glava z živčnim sistemom, organi čuta in rodovitna prst. Zemljo nikar ne onesnažujmo, lahko pa ji pomagamo v vseh procesih očiščevanja. Naslednji, drugi teden Adventa bomo lahko delali bolj na vitalnem ali eterskem telesu, v smislu prevzgajanja temperamenta na morebitnih enostranskih gestah kolerika, sangvinika, flegmatika in melanholika. Postali naj bi vsestransko bitje štirih harmonično povezujočih se temperamentov. Enako se velja potruditi v spreminjanju naših navad, nagnjenj, potreb, kjer tudi nismo povsem svobodni. Vsaj v tem tednu postorimo kaj za rastline, ki nas obkrožajo. Z določenimi homeopatskimi pripravki jim bomo pomagali okrepiti povezavo z Nebesno noto, torej s planeti in ozvezdji, jih po potrebi pognojili in rahljali rodovitno prst, presadili in obrezali pa le v primeru padajočega loka Lune. Tretji teden Adventa bo na vrsti ali bo v prevzgoji naš duševni svet, kamor uvrščamo jezo, žalost, strah, skrbi, neučakanost, egoizem, antipatijo,…. V tem času lahko vsaj nekaj časa namenimo negi živali, tudi tistim v zavetiščih. Hranimo lahko gozdne živali, po potrebi polnimo ptičje krmilnice, in še bi lahko naštevali. Mnogo dela, mar ne? Četrti teden Adventa, torej tik pred rojstvom Jezusa, pa nas čaka zelo pomembno delo na duhu, v duhu ali v nas kot bistvu. Pridobili naj bi vsaj eno manjkajočo krepost ali vrlino, oziroma jo vsaj okrepili. V mislih imam tudi moči sočutja, žrtvovanja za bližnjega, pomoči potrebnega. Okrepimo si lahko vero v obstoj duhovnega sveta Svete in Presvete Trojice, ki nam je vedno in povsod pripravljena pomagati, in tudi zavedanje, da ne obstaja življenjski izziv, ki ga z Njihovo pomočjo ne bi zmogli razrešiti. Enako se lahko potrudimo izgraditi še bolj zdravo, a dovolj modro življenjsko filozofijo in moči odpuščanja. V teh dneh bomo zato poizkusili razrešiti vsa nesoglasja v medosebnih odnosih, in se tudi opravičili, če le to zmoremo. Ali se še znamo spontano nasmejati in večino dneva v dobri volji živeti sedanjost?
PRIPRAVA NA BOŽIČ
Za konec si poglejmo način še bolj plodnega preživljanja Adventnih tednov in priprave na Božič. V prvem tednu Adventa bomo preizkušani v našem najbolj fizičnem delu, v čutilih ali organih čuta. Če izgubimo vid ali sluh, se le s težavo orientiramo, ob izgubi ravnotežja pa izgubimo pokončno držo in z njo povezano voljo po delovanju, še posebno, če bi naši čuti izgubili vez z zunanjim svetom. Omenjene preizkušnje so potrebne, da se okrepimo v priznavanju svoje usode, da sprejmemo vse njene udarce in jo končno tudi vzljubimo. Na tak način lahko pridobimo vrlino, ki se imenuje pravičnost. Enako se lahko potrudimo premostiti, vsaj v mislih in čustvih, vezanost na materijo, na materialne dobrine in telesnost, zunanjost, oblike, ki nas tudi lahko omejujejo pri delu na sebi. Preizkušnja drugega tedna Adventa je obvladovanje vitalnih procesov, na primer dihanja, prebavljanja, ritma srca. Če nekdo neprestano govori, fantazira in se prenajeda, pomeni, da te skušnjave še ni zmogel premostiti. Vrlina, ki naj bi jo razvili v tretjem tednu, se imenuje prava mera v govorjenju, prehranjevanju, počivanju, spanju, delu. Našim letom poizkusimo prinesti malce več Življenja v pravem pomenu besede in ne le več vitalnosti. Skrb za naše zdravje je že prava obveznost, zato poskrbimo za redno telesno vadbo, pijmo čaje, si mažimo boleče sklepe, poskrbimo za ožilje, procese dihanja, prebave, presnove. V tretjem tednu Adventa nas bodo sile skušnjav napadle skozi tri sposobnosti duše in sicer, razmišljanje, čustvovanje in udejanjanje. Če podobnih skušnjav ne bomo prepoznali in jih presegli, bomo postali lažnivci, prevaranti v razmišljanju in govorjenju, čustva bodo postala hinavščina, moči volje pa nestrpnost, netoleranca. V tem tednu moramo postati še bolj budni, da bomo omenjenim trem sposobnostim duše omogočili zdrave povezave. Misli bodo morale postati čistejše, torej bolj prave, resnične in dobre, čustva naj bi postala pogum, volja pa naj ne ostane nestrpnost, temveč sila delovanja v svetu ali moči služenja Očetovi volji. Četrti adventni teden bo na preizkušnji naš duh ali mi kot duh, kateremu bodo sile Podnarave ponujale stare poti Iniciacije ali Posvečenstva, ki smo jih nekoč že prehodili. Le te nam govorijo o duhu, toda »prodajajo« nam staro, že preživeto, prehojeno, današnjemu človeku neprilagojeno obliko duhovnega razvoja. Na primer: indijsko, perzijsko ali kitajsko, študij egipčanske, grško-rimske civilizacije ali filozofije, v katerih ni današnjih novih misli o človeku kot nosilcu duha. Dovolite, da vas spomnim, da v omenjenih civilizacijah človek še ni bil nosilec individualnih moči, duha. V mislih imamo tudi odpiranje čaker, dvigovanje kundalinija, mnoge načine zdravljenja s polaganjem rok, itd. Namreč čakre so se nekoč vrtele v nasprotno smer, kot se vrtijo danes. Moči spodnjih čaker še vedno nismo dodobra ozavestili, zato jih tudi nismo sposobni popolnoma obvladovati, kot bi morda pričakovali. Omenjene skušnjave nas hočejo napraviti tudi bolj trde, s kamnitim srcem, spremeniti v ljudi, ki bodo bolj malo govorili in le delali, služili denar. Opisane moči skušnjav in možnosti pridobivanja kreposti se v Adventnem obdobju pojavljajo vsako leto, zato so vsakič bolj zvite, obenem pa bolj zahtevne in močne. Štirje svetovi in dimenzije bivanja tako ostajajo za nami in prišli smo do Božiča, do rojstva Jezusa v nas. Naš Jaz se v zadnjem Adventnem tednu in v predbožični noči odpravi v tempelj Višjih poznavanj, k pijači spominjanja in pozabe. In šele na tej stopnji duha lahko razvijemo vrlino, ki se imenuje modrost, kar pomeni, da bodo naše misli, ideje, besede ogrete s toplino in ljubeznijo srca.   (Poglobljeno doživljanje Božiča, Enzo Nastati, prevod Franc Božjak)  Bookmark and Share

Nebeški in zemeljski pokazatelji našega obdobja v odnosu z Janezovim Razodetjem-drugi del

Monoliti – Gripa - Zemlja nas prosi za pomoč

Pred letom in pol ali morda dvema letoma se je na Zemeljski površini pričelo pojavljati nekaj čudnega, nevsakdanjega. Pojavili so se tako imenovani monoliti. Prvi se je pojavil v državi Utah v ZDA. To je bil gladek, jeklen monolit. Kdo bi to lahko storil, ga izdelal? Odgovora ne poznamo, ne vemo. Naslednji dan je monolit izginil. Kasneje, čez nekaj časa se je zgodba ponovila na drugi lokaciji. Potem se jih je pojavilo okoli sto. Najbolj zanimiv je bil monolit v Turčiji, saj se je pojavil na arheološkem kraju, podobno, kot da bi se pojavil v Italiji znotraj Koloseja. Erdogan ga je dal zastražiti, a kar je še bolj zanimivo - naslednje jutro je izginil. Kaj se je zgodilo? Začeti moramo razumeti, da se Zemlja spreminja, močno spreminja, saj se nahaja pred prehodom v novo obdobje.  To je razlog, zaradi katerega se dogajajo podnebne spremembe, vročina, suša – kaj takega še nismo videli, mar ne? Zemlja se spreminja, tako kot se spreminjamo mi vsi. Ko dobimo gripo, nam le-ta očisti vse celice, nas preznoji, pozunanji izpuščaje in napravi vse, kar je treba, da se vzpostavi nov sistem. Vročina, ki se pojavlja na Zemlji je »gripa«, da se razumemo, vsaj jaz to poimenujem gripa. Beseda gripa, po italijansko pa influenza, kar pomeni vpliv oziroma, da smo pod vplivom nečesa, kar prihaja od zunaj. Nekoč so konec meseca februarja imenovali influenza ali mesec vročine kot povišane telesne temperature, saj je v tistem času človek pod vplivom takšnih kozmičnih ali vesoljnih sil, ki ga pripravljajo na pomlad. Torej Zemlja je "pod vplivom"; na ta način se čisti in monoliti so kot kristalne tvorbe ali oblike, ki jih tvori Zemlja, zato da bi jih na neki točki zgostila in izločila. Tudi to je mogoče. Podoben pojav poznamo v obliki krogov v žitu. Krogi v žitu so posledica vesoljnega delovanja v rastlinskem svetu, monoliti pa izraz delovanja sil Zemlje, ki se čisti. Znotraj Zemlje se vsekakor nekaj dogaja. To, kar se dogaja v Zemlji je globoka preobrazba, ki zahteva naše sodelovanje. V nasprotnem primeru bo to storila Zemlja sama, mi pa bomo plačali posledice. Zemlja nas torej prosi za pomoč v procesih transformiranja, spreminjanja, predelovanja, premoščanja težav in nas prosi: »Oprosti, temperaturo imam povišano na 40o C. Ali mi lahko prosim prineseš malo vode? Samo kozarec vode, kajti bolje, da ne vstanem...«

Htoni - Entitete v globini Zemlje

Vsem je jasno, da bodo v tem primeru težave in ravno zato Zemlja prosi za pomoč. Koga prosi za pomoč? Človeka vendar. Vse entitete o katerih govorimo, izhajajo iz globine Zemlje (globoko v Zemlji obstaja neskončno entitet). Pomislite na celotno Vesolje, pomislite na vse, prav vse do zadnje zvezde, saj je vse preslikano v notranjosti Zemlje. Vse, kar je zunaj, je prisotno tudi znotraj Zemlje. Glede na to, da je Zemlja zelo naseljena, se na njej in v njej opravlja čiščenje, ponastavitev. Smo razumeli in prepoznali veliko spremembo? Govorimo o spremembi Zemeljske osi za štiri stopinje in pol, ki naj bi se zgodila do leta 2035, 2040. Vsaj tako nekako je o tem poročala celo uradna znanost. Če se lahko malce pošalimo, bi lahko Maročana, ki pristopi, da bi nam opral vetrobranska stekla na avtu, vprašali: »Si iz Maroka? Ali znaš vzgajati banane, dateljne...?« »Da, znam.« »Dobro, potem pa pridi k meni, saj bova ob moji hiši čez dvajset let že lahko gojila dateljne." Kaj porečete? Torej, naše gospodarstvo, mi vsi bomo emigrirali, spakirali svoje kovčke in se premestili bolj na sever. NASA pravi, da je vzrok povečane temperature Zemlje (to ni zgolj hipoteza), premik Zemeljske osi za 0,8 stopinj. Če so to, kar sedaj doživljamo posledice zgolj 0,8 stopinjskega premika Zemeljske osi, si predstavljajte, kaj bi se vse dogajalo, če se le-ta resnično premakne za štiri ali pet stopinj. Sahara! Vsaj vprašajmo se, zakaj se to dogaja? Zato, ker smo v resnici mi tisti, ki smo premaknjeni. Če pomislite na naftna polja, ki se nahajajo v Sahari, v Arabiji,..., tam kjer je danes nafta, so bila nekoč drevesa. Vsem je znano, da je bila Sahara nekoč neskončen gozd, toda zakaj je zdaj to področje postalo puščava, rastline, ki so pod zemljo, pa nafta? To je zato, ker se je Zemlja nekoč »zmotila«, saj je padla v globljem pomenu besede. In sedaj se bo Bitje Zemlja vrnilo v pravi položaj. ... nadaljujte z branjem ->Bookmark and Share

Razrešitev karmičnih konfliktov z drugimi osebami v nočnem delu

V oklepaju kot vedno poročamo o različici za naslednje jutro:      "V Nočnem delu s ponižnostjo s svojim Višjim Jazom "primem (sem prijel/a) za roko" in spremljam (sem spremljal/a) k Vladarju karme, Kristusu k njegovemu zvezdnemu aspektu, Višji Jaz vseh tistih, s katerimi sem v svoji preteklosti in sedanjosti na kakršen koli način »sprožil/a« negativno karmo. To delam (sem naredil/a) z zaupanjem in predanostjo, tako, da darujem Kristusovo Sozvočje, ki sem ga razvil/a in vse se topi v meni in v njih."       Upoštevajte, kako se "mi" postavljamo v perspektivo notranjih sprememb, saj bomo tako mi kot ljudje, na katere se nanašamo, stali skupaj pred Kristusom: in če bi se mi morali dejansko spremeniti, da bi rešili naš problem?       Običajno, če je invokacija usmerjena na določeno osebo, zadostuje ponavljanje invokacije za isto osebo dva do tri mesece in lahko se začuti "razpad" situacije ali napeti odnosi s to osebo.     Vsako naše dejanje ima tri posledice:
  • na nas same (in bo zato ustvarilo karmo, bodisi pozitivno ali negativno),
  • na ljudi (in zato lahko govorimo tudi o karmi Ljudstva, ki vpliva na različne dinamike med populacijami v poteku zgodovinskih dogodkov)
  • in na Zemlji.
Lahko plačamo svojo karmo in kot pripadniki ljudstva lahko plačamo karmo ljudi (z vojnami, invazijami in tako naprej), vendar Zemlja ne more plačati karme, ki smo ji jo vtisnili. To stori Kristus, ki svobodno in iz Ljubezni vzame nase naše grehe, vtisnjene v Zemljo (»Jagnje Božje, ki jemlje grehe sveta«), kot vidimo v epizodi, v kateri piše s prstom v pesku greh prešuštnice. (Le Risonanze Uomo-Spirito, Enzo Nastati)Bookmark and Share

Nebeški in zemeljski pokazatelji našega obdobja v odnosu z Janezovim Razodetjem-prvi del

 

Svoboda izhaja iz Resnice

Bolj kot razumemo današnje velike spremembe, bolj zavestno kot jih živimo, bolj plodno in osmišljeno bo naše življenje. Nikakor ne moremo govoriti o okrutnem Bogu, ki bi nas hotel mučiti ali tlačiti, razmišljamo lahko morebiti le o Očetu, ki vse to dovoljuje z nekim Namenom. Naravnajmo se zatorej na pozitivne moči kot procese in ne na tisto, kar nam je bilo v zadnjih dveh letih odvzeto, preprečeno. Naloga človeka in človeštva je pridobiti svobodo v ljubezni. V vseh nas živi ljubezen, vendar je v večini primerov le ta zakopana. Svoboda izhaja iz Resnice, skozi katero bomo postali svobodni. Kaj naj bi pomenila svobodna izbira? Je to morebiti Luciferska svoboda, ki mi dovoljuje, da počnem vse, kar se mi zahoče? Nikakor ne! Svoboda je Univerzalna, Vesoljna ali/in tudi splošna. Razsodnost kot razločevanje, kaj je pravo, pravično, resnično in primerno bomo razumeli, ko bomo šli na volitve in vsi volili eno, ko bomo presegli delce ali strani/stranke kot parti/partito v italijanskem jeziku in ko se ne bomo hudovali: »Moja svoboda se zaključi, ko se prične tvoja.« Ne pozabimo, da se svoboda Luciferja nahaja vmes med dvema egoma. »Moja svoboda se zaključi tam, kjer se zaključuje tudi tvoja,« bi morali reči v primeru, da smo v pravi ali resnični svobodi. Prava svoboda v ljubezni, ki jo lahko in bi jo moral pridobiti človek, je dar ovit v tanko pozlačeno prevleko ali tančico s pentljo, ki predstavlja ljubezen. Tako kot Angeli, Nadangeli, Arhaji,… prinašamo v ljubezni tudi mi svoje darove preostalim duhovnim bitjem. Govorimo o razsodnosti, o tem, o čemer je sporočal že Sveti Pavel, in sicer, da je najbolj pomembno pridobiti razsodnost Duhov oziroma moči razločevanja med vsem, še posebno pa med tistim, kar je resnično in kar ni resnično. Tu se rojevajo svobodna dejanja poslušnosti. V primeru, da prepoznam Očetov Razvojni Načrt, se ubogljivo pomikam v smeri dejanj, ki so mi skozi Njegov šepet in ne skozi ukaz nakazovana, navdihovana. Ne počenjajmo, kar se nam zahoče, temveč le tisto, kar je Očetova Volja. Za nekaj podobnega moramo razviti dovolj moči volje. Skozi, še posebno v zadnjih dveh letih paralizirane ali zadušene moči volje (zaprti smi bili v hišo, regijo, občino, državo), ne bomo zmogli delovati za Dobro. Potrebujemo človeka in ljudi volje, svobode, človeka s pravimi močmi razsodnosti Duhov oziroma razločevanja kot prepoznavanja in udejanjanja Volje Očeta skozi svobodno izbiro. Veliko tega se je proti volji, proti razsodnosti kot razločevanju, proti svobodi in svobodni izbiri odvijalo ne le v zadnjih nekaj letih. V Janezovi Apokalipsi ali Razodetju se je nekoč pisalo o času ali razvoju človeštva, ki ga danes živimo. Celo v Genezi kot prvi Svetopisemski Knjigi se je poročalo, tako o času pred Ustvarjanjem našega Sončnega sistema, kot tudi o času po Ustvaritvi le tega. Težava je tudi v tem, da je Razodetje kot knjiga vseh knjig napisana na alegoričen ali v prispodobah izražen način, zato je za današnji razumski um vsekakor težko razumljiva vsebina. Potrebno se bo naučiti in se posluževati moči intuitivnega uma. Sveti Janez Evangelist je zapisoval v jeziku, ki je bil v takratnem času vsem razumljiv. Danes pa imamo težave z razumevanjem vsi, ki smo skorajda povsem izgubili sposobnost razpiranja treh višjih zavesti (imaginativna, inspirativna, intuitivna) in zatorej sposobnost dovršenega razumevanja Svetopisemskih prilik kot večplastnega pomena še kako pomembnih sporočil.

Sedem Pisem sedmim Cerkvam - Peto Pismo

Dotaknimo se Sedem Pisem sedmim Cerkvam. Kaj je Bitje Kristus skozi Janeza Evangelista sporočalo sedmim Cerkvam? Število sedem ponazarja sedem načinov, kako živeti Krščanstvo, kar se nanaša predvsem na našo obdobje ali Anglosaško civilizacijo (od l. 1413 do l. 3573). Nahajamo se skorajda na koncu prve tretjine (2160 let:3=720 let, 1413 l.+720 l. = 2133 leto) ravnokar omenjenega Anglosaškega obdobja ali civilizacije, v katerem so ali naj bi bili Angleži in Nemci vodniki človeštva. To je obdobje razvoja ozaveščene duše, ko naj bi vsi Zemljani razvijali novo sposobnost razmišljanja, česar naj bi se tudi zavedali. Žival - konj kot simbol predstavlja ravnokar omenjeno sposobnost razmišljanja. ... nadaljujte z branjem ->Bookmark and Share

Osem meditacij Rudolfa Steinerja

Rudolf Steiner nam je zapustil veliko vaj, med njimi tudi osem meditacij, ki jih lahko najdete v njegovi knjigi z naslovom Osem Meditacij (acht Meditationen, 1912), ki jo je iz nemškega jezika prevedel in založil Jani Urbanc. Vaje za vsak dan v tednu služijo procesom samospoznavanja in sprotnemu ovrednotenju učinkovitosti prevzgoje naših nesvobod oziroma našega napredka. Na začetku izvajamo cel teden eno in isto meditacijo ali vajo, npr. začnemo s prvo, ki se imenuje Pravo mnenje. Naslednji teden drugo vajo in tako dalje. Pozneje, po sedmih tednih pa izvajamo vsako meditacijo le en dan v tednu, npr. v soboto sobotno vajo z imenom Pravo mnenje, v nedeljo vajo z imenom Prava presoja,….     Sobota: Pravo mnenje Sobota: Pazimo na svoje predstave in misli. Mislimo le pomembne misli. Postopno se učimo v mislih ločevati pomembno od nepomembnega, večno od minljivega, resnico od golega mnenja. V pogovoru med poslušanjem sogovornika poskušajmo biti v svoji notranjosti čisto tiho in o vsem soglašati, zlasti se v mislih in občutjih odpovedati vsem zaničljivim presojanjem (kritikam, zavračanjem, nasprotovanjem). Ime vaje je pravo mnenje. Vsak dan v tednu, tudi v prvih sedmih tednih, ko vsak teden izvajamo le eno in zatorej sedem dni isto meditacijo, si po opravljeni osnovni meditaciji tistega dne vzemimo še pet minut časa za osmo meditacijo ali vajo, ki se imenuje Prava lagodnost. Skoznjo naj bi skrbno pregledali našo notranjost oziroma dušo in duha. Kot dovolj buden duh se bom na notranjo pobudo pozanimal, kako sem organiziran in učinkovit v vodenju procesov vsestranske prenove.       Nedelja – prava presoja Nedelja: Odločajmo se sami na osnovi globokega in temeljitega premisleka; tudi glede najnepomembnejših in neznatnih stvari. Naša duša ne sme biti priča nobenemu našemu nepremišljenemu delovanju ali ravnanju. Vsako ravnanje mora biti vedno dobro utemeljeno. Brezpogojno moramo opustiti ravnanja, v katera nas ne sili pomemben razlog. Če pa smo prepričani v pravilnost neke svoje odločitve, moramo v njej z notranjo stanovitnostjo trdno vztrajati. Vaja se imenuje prava presoja in nas bo usposobila presojati neodvisno od simpatije ali antipatije.     Ponedeljek – prava beseda Ponedeljek: Govor. Z ustnic tistega, ki si prizadeva za višji razvoj, sme priti zgolj tisto, kar ima smisel in pomen. Vsako govorjenje zaradi govorjenja – na primer za preganjanje časa – je v tem smislu škodljivo. Običajnemu načinu pogovarjanja, kjer vsi drug čez drugega govorijo, se moramo izogniti; pri tem se seveda ne smemo izključiti iz družbe soljudi, saj lahko naše besede prav v stikih s soljudmi postopno razvijamo k pomenljivosti. Vse, kar povemo in odgovorimo, dobro premislimo in preudarimo. Nikoli ne govorimo brez razloga! Radi molčimo. Potrudimo se, da ne izgovorimo niti preveč niti premalo besed. V začetku tiho poslušajmo in potem slišano preudarimo. Vajo imenujemo prava beseda.     Torek – pravo dejanje Torek: Zunanje delovanje. Z izvajanjem te vaje ne bi smeli motiti ljudi, ki nas obdajajo. Ko smo poskrbeli za ravnanja skozi svojo notranjost (vest), skrbno pretehtamo, katera pobuda najbolj ustreza blaginji celote, trajni sreči soljudi, večnosti. Kadar delujemo iz sebe iz lastne pobude, že vnaprej temeljito razmislimo in pretehtajmo, kakšne bodo posledice naših ravnanj. Vaja se imenuje pravo dejanje.     Sreda – pravo stališče Sreda: Naravnati življenje. Naravnega in duhovno umerjenega življenja nikakor ne odprimo zunanjim nepomembnostim in ničevostim sveta. Izognimo se vsemu, kar vnaša v nas nemir in naglico. Ne bodimo niti prenagljeni niti počasni in apatični. Na življenje glejmo kot na priložnosti za delo, za višji razvoj in temu primerno ravnajmo. Tako izoblikujemo odnos, ki mu pravimo pravo stališče.     Četrtek – vse prejšnje vaje naj postanejo navada Četrtek: Človekovo stremljenje in prizadevanje. Paziti moramo, da ne delamo, kar je zunaj naših moči, in ne smemo zamuditi ali opustiti tistega, kar zmoremo. Vsakdanjosti, ki smo jim priča, si na zunaj hipoma oglejmo, nakar si postavimo cilje, ki so povezani s človekovimi najvišjimi dolžnostmi in obveznostmi. S to vajo se bomo uspeli razviti, tako da bomo lahko soljudem bolj pomagali in svetovali, četudi morda šele kdaj kasneje. Tej vaji lahko tudi rečemo: vse prejšnje vaje naj postanejo navada.     Petek – pravi spomin Petek: Trudimo se, da nas življenje čim več nauči. Nič ne pride do nas brez razloga. Zbirajmo izkušnje, ki so uporabne za življenje. Če smo nekaj naredili nepravilno ali nepopolno, naj bo to razlog, da bomo kasneje nekaj podobnega naredili pravilno ali popolno. Če smo priče takih ravnanj soljudi, tudi nanje glejmo podobno, vendar ne z neljubečim pogledom. Nekomu smo ne glede na okoliščine lahko v pomoč pri njegovi odločitvi ali pri njegovem delu. Če smo pozorni, se lahko od vsakega človeka, tudi od otroka, veliko naučimo. To vajo imenujemo pravi spomin; pomeni spominjati se tega, kar so nas naučile izkušnje.     Osma vaja za vsak dan - združitev Osma vaja za vsak dan – združitev: Četudi imamo dnevno za to le pet minut, to izkoristimo in preglejmo svojo notranjost. Potopimo se vase, skrbno preglejmo tisto, s čimer dokazujemo in gradimo svoja življenjska načela, svoje znanje ali tudi nasprotno. V mislih pretehtajmo svoje dolžnosti in obveznosti, razmislimo o vsebini in smislu življenja. Bodimo iskreni in ne zagovarjajmo svojih napak in pomanjkljivosti. Trudimo se odkriti, izluščiti bistveno, trajno in si ustrezne cilje – na primer za pridobitev kreposti in vrlin – iskreno zastavimo in jih resnično dosezimo. (Ne delajmo napake in ne mislimo, da smo marsikaj kljub vsemu dobro naredili, ampak stremimo vedno naprej, proti višjemu vzoru.) To vajo imenujemo prava lagodnost. Knjigo Osem Vaj ali vsaj zadnje tri strani knjige, ki opisujejo kako vajo izvajati (Vaje za vsak dan v tednu), lahko naročite pri gospodu Janiju Urbanc. Enako velja za vse ostale knjige z antropozofsko vsebino, ki jih je prevedel. Jani Urbanc, janiu9@gmail.com, http://ljubezenmodrost.info/    Bookmark and Share

Moči Križa in Molitve

Za vernika dobi znamenje Križa, če ga naredimo zavestno, natančen pomen. Je pa presenetljivo, da se je celo znanost posvetila preučevanju učinkov znamenja Križa. Poročamo o študiji, objavljeni na spletu. Vir: Pravoslavie. bg Študija, izvedena v laboratoriju za biološke medicinske tehnologije v industrijski in morski medicini, je povzročila pravo senzacijo, je objavil ruski časnik "Vita". Znanstveniki so eksperimentalno pokazali, da znamenje Križa ubija mikrobe in spreminja optične lastnosti vode. »Potrdili smo, da ima starodavni običaj Križa na jedi in pijači za mizo globok mističen pomen s praktično uporabo: hrana se očisti dobesedno za trenutek in ta veliki čudež se zgodi vsak dan,« pravi Angelina Malahovskaya. Raziskave moči znamenja Križa Malahovskaya in njena ekipa izvajata že skoraj 10 let. Serijski poskusi vedno znova potrjujejo isto: obstaja znanstveni fenomen: v vodi so bile ugotovljene baktericidne lastnosti, ki se pojavijo v vodi z njeno posvetitvijo z molitvijo in znamenjem Križa. Odkrita je bila nova, doslej neznana lastnost Božje besede, da preoblikuje strukturo vode in znatno poveča njeno optično gostoto v kratkem ultravijoličnem območju spektra.  Že sama možnost izvedbe te raziskave je za Angelino Malahovsko in njene sodelavce v Petersburgu čudež – projekt ni niti financiran niti vključen v raziskovalni program. Vendar pa se znanstveniki lahko svobodno ukvarjajo z ogromnim obsegom znanstvenega dela – samo zato, da bi ljudem omogočili, da začutijo Božjo zdravilno moč. Fiziki preverjajo delovanje molitve »Oče naš« in znamenja Križa na patogene bakterije. Za izvedbo raziskave so bili odvzeti vzorci vode iz različnih bazenov, vodnjakov, rek, jezer. Vsi izhodni vzorci vsebujejo zlati stafilokok. Po branju molitve »Oče naš« in znamenja Križa na vzorcu vode se izkaže, da se količina škodljivih bakterij zmanjša 7, 10, 100 in celo več kot 1000-krat! Pod pogojem poskusa - da se izključijo vplivi možne sugestije misli - molitev berejo tako verni kot neverujoči. Število patogenih bakterij v različnih okoljih se vsakič zmanjša v primerjavi s kontrolnim modelom. Blagodejni vpliv molitve in znamenja Križa blagodejno vplivata tudi na vse udeležence poskusa – pri vseh se krvni tlak stabilizira, izboljšajo se tudi krvni testi. Zanimivo je, da se pri ljudeh z nizkim krvnim tlakom (hipotonijo) krvni tlak dvigne, pri ljudeh z visokim krvnim tlakom (hipertenzija) pa hipertenzija pade.   Eksperiment kaže tudi na drugo posebnost: ko udeleženec ni tako osredotočen ali celo malomaren pri osvetljevanju z znamenjem Križa (središče čela, središče solarnega pleksusa, jame desne in leve rame), se pozitiven rezultat vpliva zmanjša ali pa je celo odsoten. Znanstveniki merijo tudi optično gostoto vode pred in po osvetlitvi z znamenjem Križa. Rezultati kažejo, da se optična gostota poveča v primerjavi z začetno. Po besedah Angeline Malakhovske to pomeni, da kot da bi voda "ločila" pomen molitve, izrečenih vodi, si zapomni ta vpliv in ga ohranja v obliki višje optične gostote. Kot da bi bila 'nasičena' s svetlobo. Človeško oko seveda ne more ujeti teh zdravilnih variacij v strukturi vode, vendar spektrograf poda objektivno oceno pojava. »Znamenje Križa skoraj v trenutku spremeni optično gostoto vode. Optična gostota hidravlične vode, na kateri je bilo narejeno znamenje Križa, se pri znamenju Križa, ki ga naredi laik ali duhovnik, poveča drugače – pri znamenju Križa, ki ga naredi laik, se optična gostota poveča za skoraj 1,5 krat, ko pa ga posveti duhovna oseba – se le ta poveča za skoraj 2,5-krat! To pomeni, da voda ′′razlikuje′′ stopnje posvetitve. Zanimiv je rezultat posvetitve vode z znamenjem Križa s strani osebe, ki je sprejela Sveti Krst, vendar je nevernik in ne nosi Križa. Izkazalo se je, da voda "loči" celo stopnje vere - optična gostota pri teh ljudeh se komajda spremeni le za 10%! »Dve tretjini človeškega organizma je voda, kar pomeni, da je Bog v Stvarstvu v nas postavil tak sistem fizičnih kanalov, ki uravnava vse biokemične procese v organizmu, ki »pozna« ime Jezus Kristus!", utemeljuje znanstvenik. Lahko rečemo, da je znamenje Križa generator svetlobe. V nobenem drugem položaju prstov na roki ni variacije optične gostote hidravlične vode, so udeleženci v eksperiment neomajni. (časopis "Jivot" (Vita), Rusija / Mattina.) Uredil: Enzo Nastati, spletna stran Arcadellavita.it Prevod googel, 15.4.2022Bookmark and Share

Soglasje po GDPR

Novic o našem delu vam ne bomo mogli predstavljati skozi vaš elektronski naslov, če nam ne boste namenili svojega soglasja. V primeru, da želite prejemati naša obvestila, je po novi zakonodaji potrebno dati soglasje. To lahko storite tako, da nam pošljete na info@projekt-clovek.com mail s sledečim besedilom: »Strinjam se, da prejemam elektronske novice od Franca Božjaka«.
  1. maja 2018 je pričela veljati nova evropska uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki med drugim zahteva pridobitev privolitve za prejemanje elektronskih sporočil. Hvala, Franc Božjak, 05 654 92 45, 041 685 449
Bookmark and Share

Pojasnilo

Vse informacije in opisi na spletnih straneh projekt-clovek.com (Franc Božjak) so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene kot nadomestilo za nasvete osebnega zdravnika ali drugega zdravstvenega osebja, prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, zdravniško diagnozo ali zdravniški nasvet saj niso izrecno potrjene s strani zdravstvenih organov.Bookmark and Share