Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

Doživljanje Božiča

Vse informacije in opisi v knjigah, skriptah, člankih, delavnicah in predavanjih Franca Božjaka, so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene kot nadomestilo za nasvete osebnega zdravnika ali drugega zdravstvenega osebja, prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, zdravniško diagnozo ali zdravniški nasvet saj niso izrecno potrjene s strani zdravstvenih organov. BOŽIČ DUŠE Na omenjenem nivoju ne bo več fizičnega otroka, temveč bitje duševne ravni ali sfere bivanja. Kako se lahko v mojem srcu, podobno kot v ali iz srca Marije, rodi Jezus? SEDEM LASTNOSTI – SLABOSTI IN KAKOVOSTI DUŠE
Planeti Negativne demonske sile zla preteklosti Sprememba ali pot do harmonije sedanjosti Pridobljene vrline prihodnosti
Saturn Skopost Žrtvovanje Previdnost
Jupiter Požrešnost Zmernost Razsodnost
Mars Jeza, dvom Odločnost Gotovost
Sonce Ponos Resnica Vera
Venera Užitki Oboževanje Pravičnost
Merkur Zavist, nevoščljivost Družabnost Usmiljenost
Luna Lenoba Zainteresiranost Skrbnost, marljivost
V sferi spodnjih planetov se nahaja še veliko hudih nečistoč, zgornji del duševnih moči pa je že malce bolj plemenit. V vseh naših dušah, in ne le tistih iz bolj južnih krajev, prebiva vsaj kakšen hudiček. Če gremo v Grčijo in prisluhnemo govoricam domačinov, bodo krivde ali sovražnike skorajda vedno iskali drugje, v sosednjih državljanih, pri Turkih, Makedoncih ali celo Albancih. Ostalo jim je le še morje in sami – njihov »najčistejši« narod. Nekoč sem Grke povprašal: »Kaj vam pomeni ali kaj predstavlja Italija?« Oni pa, skorajda, ne da bi pomislili, odgovorijo: »Evropo.« Seveda je bi to zgolj njihov pogled. In potem sem jih vprašal. »Ali bi šli stanovat v Italijo?« »Takoj, a vendar ne severno od Rima,« so modrovali. Mislim, da komentar ne bo potreben. Vrnimo se k naši LUNI. Negativen element ali nesvoboda duše, ki je povezana z močmi Lune, se imenuje lenoba. To je prvi demon, ki živi v nas. Kajti če smo leni, ne bomo ničesar postorili, izpeljali do konca. Čeprav smo lahko stimulirani, motivirani, da bomo opravili neko delo, pa vseeno vstanemo pozno in ne opravimo ničesar. V primeru lenobe ne delamo skorajda ničesar. O tem bi lahko še veliko povedali, pa čeprav je lenoba odvisna tudi od Luninih sil. Slabe moči Lune lahko premagamo, če smo seveda dovolj:
 • motivirani in močni, da to tudi dosežemo,
 • kose naša duša prične zanimati za neko osebo, stvar, delo ali za nek ideal. Takrat postanemo pozorni, budni, natančni, zagreti, primerno usmerjeni in odgovorni.

MERKUR je močno vezan na družabnost, izmenjavo, prodajo, družabnost, ki je videna in živeta z zavistjo, sovražnostjo. Terapija izboljšanja ali krepost pa bi lahko bila:

 • milost, usmiljenost,
 • dati, darovati, razdajati se kot pomoč sočloveku

Iz VENERE delujejo duhovne moči, ki vodijo in uravnavajo življenje v živalih in človeku. Venerine negativnosti pa so užitki, pohota in strast. V sedanjosti ali v prehodu v harmonijo imamo na razpolago

 • oboževanje, ko se s skrbnostjo in s spoštovanjem posvečamo življenju.
 • Končno pa postanemo pravični.
SONCE nam daje tudi slabe moči ali skušnjave, ki jih imenujemo ponos, ošabnost, nadutost, napuh. Sprememba se lahko dogaja tudi in le skozi sile
 • resnice. Krepost, ki jo lahko izgradimo pa se imenuje
 • vera, zaupanje, ki naj bi pomenilo globoko zavedanje v obstoj duhovnega sveta Svete trojice, ki nam vedno stoji ob strani in je v vsakem trenutku pripravljena pomagati.
MARSOVE negativne sile nas skušajo skozi jezo. Harmoniziramo pa se lahko skozi poti ali moči odločnosti, ko bomo vso svojo voljo usmerili v
 • odločnost za nekaj, nek cilj, na primer pridobivanje zdravja, reševanje medčloveških odnosov ali celo za izgradnjo manjkajočih kreposti, v našem primeru bo to
 • gotovost in upanje, nekakšno prepričanje, da bomo uspeli. Govorim o upanju, ki je ponotranjena gotovost, da bomo uspeli doseči višje, bolj plemenite duhovne ideale ali cilje.
JUPITER prinaša svoje moči velikosti in okroglosti v smislu požrešnosti. Tudi požrešnost v obliki nekontroliranih, nenasitnih želja po vsem, kar se nikoli svobodni in zadovoljni duši zahoče (kajenje, droga, pozornost, ljubezen, pripadnost, po denarju,…). Ko duša vedno išče nekaj, kar bi jo dovolj zadovoljilo, četudi le za nekaj minut. Moči
 • zmernosti nas bodo harmonizirale in okrepile vse do vrline
 • razsodnosti.
Prišli smo do SATURNA, do najstarejšega planeta. Včasih nas starejši ljudje niso želeli naučiti niti osnovnega poklica. Bili so ljubosumni, celo na svoj poklic, mnogokrat pa omejeni tudi v skoposti, ki tudi predstavlja Saturnovo slabost, nesvobodo. Mnogokrat so nas celo namenoma naučili napačno delati. Zadržati so hoteli vse v svojih rokah. Čeprav so vedeli, da bodo nekoč umrli in ničesar ne bodo obdržali zase, pa je bila skušnjava posedovanja nečesa ali celo vsega zemeljskega le prehuda. Ko skopost premostimo, bomo skozi harmoniziranje in skozi
 • žrtvovanje prišli do vrline, ki se imenuje milost ali sposobnost darovanja. Starejši ljudje naj bi imeli več izkušenj in modrosti, zato naj bi tudi prvi pristopili ali ponudili roko sprave in pomoči. Tisti bolj duhovno razviti, duhovno močnejši, naj bi žrtvovali požrešnost, jezo, ponos, užitke, spolnost, pohoto in na tak način pomagali s svojim zgledom mlajšim in manj svobodnim dušam. »Rodila« naj bi se jim vrlina, ki ni najbolj polarna gesta skoposti. Imenuje pa se
 • previdnost, kajti vsega ne smemo dati vsem. Tudi bisere naj ne bi metali svinjam. In resnice bodo vpile s streh. V duhu namreč ni skoposti, a vendar ne smemo »hraniti svinje z biseri«. Govorimo o duhovni in ne o zemeljski previdnosti.
Kot je razvidno iz razpredelnice, smo na njeni levi strani označili lastnosti ali geste egoizma, vse kar lahko še živi v nas, torej lucifersko bitje v nas. Sredinski stolpec ponazarja moči spreobrnjenja ali harmoniziranja skozi delovanje Marije. Desna stran pa nam kaže kreposti ali vrline, ki se po spreobrnjenju razvijejo v nas. Ne pozabite, da so tudi pri tretji stopnji prisotne predvsem Marijine pomoči, ki nam podarjajo dovolj moči Ljubezni, da bo v nas naposled le lahko vstopil Logos. Torej Marijino delovanje očiščevanja omogoča, da se v nas rodijo, razvijejo omenjene vrline kot darovi Svetega duha. Napisali smo kar enaindvajset slabih in dobrih lastnosti duše in duha. Vsekakor se omenjeno delo razvija v času.Bookmark and Share