Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

Marija – Zofija

Vse informacije in opisi v knjigah, skriptah, člankih, delavnicah in predavanjih Franca Božjaka, so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene kot nadomestilo za nasvete osebnega zdravnika ali drugega zdravstvenega osebja, prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, zdravniško diagnozo ali zdravniški nasvet saj niso izrecno potrjene s strani zdravstvenih organov. Marija na nivoju moči (Sonce), torej Nebeška Zofija, organizira oblike življenja. Poznamo tudi oblike, ki delujejo proti življenju, na primer paraziti. Ta Nebeška Marija – Zofija, katere glavni atribut je modrost, deluje tudi skozi bitja kreposti, zato omogoča gibanja reda ali urejanja, ki so sile planeta Marsa. Gibanja, ki urejajo gibanje v tekočinah, v krvi, »pretakanja« hormonov, …. Poznamo pa tudi neurejena gibanja. V sferi gospostev ali duhovnih bitij modrosti obstajajo moči Nebeške Marije – Zofije, ki so vezane na Jupitrovo delovanje. Kar pomeni prinašanje – omogočanje luči ali svetlobe. Če pokličemo in prosimo (invokacija) Marijo na primer za svetlobo – razsvetljenje, se v resnici obračamo na Nebeško Marijo – Zofijo, ki v aspektu gospostev upravlja, omogoča mnogo procesov. Na primer razločevanje dobrega od slabega, zdravje duše in telesa, gibanja naše vitalnosti, sposobnost razločevanja, razsodnosti, modrosti nas in narave, ki nas obkroža. Vse to je tudi vezano na Marijo. Torej, kot že rečeno, Marija deluje na mnogih področjih. Pozneje bomo še kaj rekli o stiku, invokaciji s Sveto Zofijo Marijo. Še prej pa si oglejmo, kako so Marijo poznali in častili v srednjem veku. Močno in popolno je bilo čaščenje Marije, zato so ji dali kar tri imena:
  • ČRNA MARIJA, ki deluje v črnem, torej omogoča, da počistimo ali da iz nas izgine vse, kar imamo slabega, ustreza močem vic. Alkimisti so ji pripisali sile delovanja čiščenja črnega. Vedeli so, da je Marija bitje, ki nam to tudi omogoča in da se brez nje ne bomo zmogli očistiti in hitro preživeti vic. To nam omogoča ravnokar omenjeni globok odnos s Črno Marijo, kar pa seveda velja predvsem za življenje po smrti. Morda pa se lahko očistimo že tukaj in zdaj, ne da bi čakali, se pripravljali na posmrtno življenje in »potovanje« skozi vice. V Italiji obstaja vsaj 200 cerkev Črne Marije, kar nikakor ni zanemarljivo.
  • Nebeško Sofio ali Marijo so alkimisti prepoznali skozi delovanja v belem, zato so jo poimenovali BELA MARIJA.
  • In njeno delovanje v rdečem, so poimenovali RDEČO MARIJO, ki je nam poznana kot Sveta Marija devica – Zofija.
Če se obračamo na Črno Marijo, ki omogoča očiščenje duše, se bo v nas nekoč lahko »rodil« Jezus. Na skici ga boste pozneje odkrili na ločnici med spodnjo in srednjo trojko, takoj nad arhaji. Marija nam torej omogoča, da očistimo dušo, da se osvobodimo teme, da se v nas rodi Jezus, Jezus iz srca. Jezus – življenje – oblika – moči – sonce – srce. To je prvo, začetno delo, ki ga v nas lahko izpelje Marija. V krščanski terminologiji je to tista Marija pomočnica, zaščitnica, Marija dobre volje, ki nam pomaga, saj se sami brez nje ne zmoremo izkopati in premagati moči omejevanja ali teme. Prva pomoč je torej skozi Marijo. Ko se Jezus rodi v našem srcu, se kakovost le tega spremeni in od njega, srca namreč, se potem lahko dviga tok toplote, ki se sreča s tokom misli. Ko se misli ogrejejo, lahko postanejo modrost, kar pomeni MISLITI S TOPLINO SRCA. Skozi drugo ločnico ali po nadaljnjem očiščenju se šele lahko srečamo s Sinom, s Kristusom. K njemu nam pomaga Marija Nebeška Zofija. ON – Kristus nam bo pozneje pomagal in omogočil, odprl vrata do Očeta. Vsi smo poklicani, na tej poti vodeni, toda vse se začne z Marijo. Lahko se odpravimo kamorkoli, toda najprej moramo izstopiti iz te sobe, v tem primeru predavalnice. Smo na Zemlji, toda prva pot je otrok - soba - porodnišnica, ta oblika, ravno ta pot. To je srečanje z Marijo, z Jezusom, potem s Sinom in na koncu še z Očetom. Vrnitev domov kot v zgodbi Izgubljeni sin, postati človek - prinašalec ljubezni in svobode, človek duh ali atman, spremeniti se iz premoga v diamant (iz telesnosti nazaj v duha), toda skozi več življenj, skozi mnogo življenjskih izzivov, je, bo vsekakor delo na sebi v vseh pogledih in ravnéh. To delo na sebi, torej poiskati, najti Jezusa v sebi, si lahko ogledamo tudi na primeru svetlobe.Bookmark and Share