Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

Ustna votlina – zobje

Vse informacije in opisi v knjigah, skriptah, člankih, delavnicah in predavanjih Franca Božjaka, so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene kot nadomestilo za nasvete osebnega zdravnika ali drugega zdravstvenega osebja, prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, zdravniško diagnozo ali zdravniški nasvet saj niso izrecno potrjene s strani zdravstvenih organov.

POVEZAVA ZOB S POSAMEZNIMI NOTRANJIMI ORGANI

Poglejmo si še shemo, razpredelnico povezave zob s posameznimi notranjimi telesnimi organi. Ali bo šlo tu za ključ ravnokar opisane povezave zob-telo, z odgovarjajočim polom, delom telesa (glava, prsni koš ali trebuh) direktno, ali preko vegetativnega živčevja ali pa bo tudi tu prisoten zasuk duh↔fizis in duša↔eteričnost? Kaj več o tem pa v skriptih Žleze z notranjim in zunanjim izločanjem. Glej zgoraj na sredini (oblika in struktura): Sekalci = duhovno telo se uteleša v fizično telo (nižje, pod funkcijo) s pomočjo ledvic, sečnega mehurja, epifize in genitalij. Ledvica uravnavajo dihanje, pritisk, srčni utrip,... Z vsakim vdihom smo bolj utelešeni, v nas pa prihaja razredčena kozmična materija, ki nas izgrajuje od vratu navzdol. Genitalije pa so instrument utelešanja in možnost materializacije, nastanka človeškega bitja. Epifiza uravnava čut za spolno združitev, čut zaznavanja dneva in noči ter spremembe v temperaturi daleč stran, na dolge razdalje. Podočniki spadajo pod astralni svet, zato se utelešajo v, in gradijo vitalno-eterično dimenzijo z jetri (center vitalnosti) in žolčevodom, s hipofizo (misliti-od-misliti), ki koordinira ščitnico (rast, presnovo,...) in spolne žleze. Ožlezje pa spet spada pod eterično telo. Ličniki, kot most med obema poloma (kvaliteto in kvantiteto), bodo preko pljuč (ritem, center duše, proces mercur) in debelega črevesja (pol volje-vitalnosti) ter priželjca, ki atrofira, ko se otrok intelektualno in miselno ojača (drevo življenja v drevo spoznanja), utelešali spet most, harmonijo med duševnim in vitalnim svetom. Kočniki = eterično telo bo preko trebušne slinavke in vranice (ritmizira moči zaužite hrane s človeškim ritmom), želodca (astral) in obščitnice (misliti od čutiti), ki uravnava čustveni svet, s svojimi močmi izgradilo in plemenitilo astralno (duševno) telo. Modrostni zobje = fizično telo bo preko srca, tankega črevesja (element ogenj) in hipofize (center projektanta duha) nase pritegnilo duha. Ključ branja in iskanja povezav bo, če sem pravilno razumel, koncept, pravilo ali zakonitost zasuka in preobrata duh↔fizis, eteričnost↔duša in most↔most. Duh se hrani s fizisom, in duša z eteričnostjo, in obratno. Glej razpredelnico na naslednji strani! Ne verjamem, da bo potrebno posebej poudarjati in dokazovati idejo o povezavi kariavih zob, granulomov in vnetij dlesni s posameznimi neharmonijami telesnih organov. Skica to dovolj nazorno prikazuje, k temu lahko prištejemo še Vaše izkušnje. Lahko začnete preverjati, pri tem pa Vam lahko pomagajo: Vaš zobozdravnik, zdravnik ali zdravilec. Vsaka ideja, hipoteza,… naj bi vzdržala preizkus tudi v vsakodnevnem življenju. In še nekaj, ne zanašajte se le na preglede (diagnoza) fizičnega nivoja telesnih organov, izvajane s fizičnimi instrumenti na elektromagnetni in atomski pogon. Tu, na tej dimenziji bivanja, bo mnogokrat vse b. p., toda…Bookmark and Share