Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

Moči ega in duha

2 del- Moči usode kot naključje ali klic k samospoznavanju

Vprašanje slušatelja: V primeru, če razumem, da je Zlo v meni in ga hočem izkusiti, ali to ne pomeni, da grem Zlo iskat ali ga izzivat? V primeru, da bi se moralo zgoditi nekaj, kar uvrščam v slabo ali v Zlo,…. Odgovor: »Ne,« odgovarja Mario, to ne bi bilo pravo razumevanje dejstev, in nadaljuje: »Ali je tisto, kar bi se lahko ali bi se moralo zgoditi in kar uvrščaš v slabo naključno dejanje, čustvo ali misel, ali bi to lahko bil proces tvoje usode?« V primeru, da je to, kar doživljamo sprehajališče ali proces usode, si moramo postaviti še veliko vprašanj, na primer: »Je to, kar živim naključje ali sprehod, korak, stopnica kot proces usode? V primeru, da je bil to le korak usode, kaj bomo storili, kako se bomo obnašali, se naravnali? Ali lahko sprehod usode živimo povsem nezavedno, ne zavedajoč se vsega, kar je z njim kot sporočilom ali poravnavo povezano? Lahko se celo jezimo na Boga, na usodo, na slučajnost, saj smo prepričani, da se nas ne tiče, le zakaj bi se morali s podobnimi vprašanji obremenjevati?« Lahko pa razmislim, kaj mi hočejo moči usode sporočiti o meni, kaj bi moral o sebi še poznati in razumeti. Do katere točke se moram spustiti v to preizkušnjo usode, da jo razrešim in ne zavozim? Se lahko zaženem v to izkušnjo iznad svojih sposobnosti ali iznad tega, kar le mislim, da so moje meje, ne da bi predvidel, da lahko tudi zamočim ali pa zato, da bom zmogel prodreti vedno bolj v globino in spoznati enega izmed svojih videzov ali obrazov, ki jih do sedaj še nisem eksperimentiral? Poglejmo si izredno zanimiv primer. Znašel sem se pred hudo skušnjavo. Kaj naj storim? Lahko začnem razmišljati, da se v primeru, da ji podležem, lahko zgodijo scenariji a, b, c,…. Koliko bolečine lahko nekomu povzročim, če si dovolim to veselje ali zabavo? Do katere točke ali stopnje skušnjave lahko prodrem, glede na to, da verjamem, da se znam in zmorem zaustaviti ali pravočasno umakniti med izkušanjem delčka mene oziroma moje téme. Do kod lahko izkušam to skušnjavo oziroma kdaj lahko rečem: »Zaboga, to je nekaj zlega, zato z njo ali z njim nočem imeti več nikakršnega opravka, čeprav bi si lahko na tak način preprečil, da bi mi ravno ta izkušnja usode razkrila del mene, ki bi ga moral spoznati.« Naj ponovim: »V primeru, da si želimo rešiti dušo, jo bomo izgubili, tudi prodali (Goethejev Faust).« Ne pozabimo na to v trenutkih, tako kolektivnih kot tudi individualnih oziroma v osebnih ali duševnih stanjih današnjega navideznega in začasnega udobja oziroma podleganja in dovoljevanja dirigentom ali akterjem upravljanje z našo usodo. Odrekanje za odrekanjem in nikoli se ne bom povsem spoznal. Čudna razmišljanja, pa vendar še kako potrebna, kar se tiče duha, ki je eno z Bogom. Prava prošnja naj bi se glasila: † »Naj mi od moje usode ne bo odvzeto nič, še posebno ne tisto, kar mi bo omogočilo trpljenje, kajti le skozi bolečino bom prepoznal in razumel Zlo, ki živi v meni.« † Ne hudujmo se na usodo, saj bi to bila prelahka naloga in bi pomenilo, da se nočemo razumeti ali/in spoznati. Za pomoč lahko zaprosimo tudi orkester kot svoj Izvor. V primeru, da se obrnemo na naš Izvor, nam bo le ta pomagal ali posredoval glede na raven naše zavesti. Ne izmikajmo se ničemur, kar so Božanstva ustvarila in pripravila za nas, kar lahko skozi vsako izkušnjo usode izkusimo in skoznjo postanemo. Pomislimo, Božanstva so vse organizirala, jaz pa porečem: »Nič o tem nočem vedeti….« Veliko je duhovni svet Svete in Presvete Trojice pripravil zame zato, da se bom zmogel v določenem vidiku, manjku, nesvobodi povsem spoznati, kar je še kako potrebno, da pozneje tudi kaj ukrenem. Ne pozabimo, da smo pred zadnjim spustom v zemeljske pogoje bivanja izbrali to ali ono izkušnjo usode, ki jo sedaj zavračamo ali se ji želimo izogniti.

odgovornost in morebitne posledice pasivnosti

Največji greh ali bolje odgovornost današnjega časa je opustiti ali izogniti se izbiri. Človek se mora naučiti izbrati, se odločiti. Ne smemo nadaljevati z gesto umikanja in prelaganja odgovornosti, rekoč: »Nekdo že misli in dela zame.« Potrebno je uporabiti con grano salis (varčno, zmerno, modro, z zrnjem soli, saj je sol mineral, ki hrani, uteleša duha in omogoča razvoj kreposti,…). Dovolite, da še enkrat ponovim: »Kdaj, če ne zdaj in kdo, če ne mi.« O tem, kaj sem imel v mislih ob tem sporočilu pa verjamem, da že veliko veste. V nasprotnem primeru se kaj lahko pripeti, da šeste slovanske civilizacije kot bodočega vodnika človeštva, v kateri naj bi živeli tudi mi, današnji učenci, ne bo. Brez našega aktivnega dela, Božanstva sama ne bodo zmogla uresničiti Projekta-človek. Še najbolj temen scenarij pa bi lahko bila Očetova odločitev, da zaradi naše pasivnosti, nedejavnosti za dobrobit človeštva kot uresničevanja Projekta-človek, prekine Pomoči, se od nas povsem odmakne in nas s preostalimi tremi snovnimi svetovi prepusti na milost in nemilost inerciji Narave. Še prej pa bi morebiti glede na to, da nam je nekoč Oče za vedno obljubil zavezništvo, lahko v primeru velike nevarnosti neuresničenja Njegovega Namena v obliki Projekta-človek, aktiviral proces Ljubezni oziroma rešitve skozi nekajdnevne apokaliptične razmere. V trenutku bi bilo konec z gensko terapijo, kloniranjem, čipiranjem, elektromagnetizacijo, robotizacijo, digitaclizacijo Zemlje in človeštva,… in že čez nekaj mesecev bi vstopili v kameno dobo, kar smo, verjamem, že kdaj doživeli. Kaj več o morebitnih Očetovih scenarijih in prijemih vsestranske prenove si lahko preberete v naši knjigi z naslovom Kakšna bo naša prihodnost, smo pripravljeni. Še nekaj bolj spodbudnega, naša dolgoletna znanka Irena nam je posredovala posebno sporočilo Bitja ali Zavesti Kristusa: »Preden udarijo vas, morajo udariti Mene.« Zatorej mirno, prebujeno, navzoče, predvsem pa delujoče. V tem primeru lahko rečemo: »Za skupno dobro.« Za konec prvega dela tokratnega poročanja pa še mantra, ki jo lahko namenimo Nadangelu, danes že Arhaju Mihaelu glede naše karme (zakonitost duše – kar sejem, to žanjem, oddelam, se učim, izboljšujem…): †»Priporočam se in pritrjujem, da se bom v današnjem dnevu zavzemal postati podoba Tvoje Volje kot preosnovanja moje usode.«† Na enak način lahko mantro naslovimo tudi na Zavest ali Bitje Kristusa kot Sina Presvete Trojice, kot Logosa vseh Logosov, Gospoda karme,…. Kakšno naj bi bilo poslanstvo Arhaja Mihaela v današnjem času pa ob drugi priložnosti. Kaj več o tem smo poročali v predhodnih septembrskih novicah.

Spust Očetove Svetlobe

Sledi nekaj pomembnega in še kako uporabnega, in sicer Spust Očetove Svetlobe skozi nas kot celoto (povzeto iz revije Albios z naslovom Skrivnosti Posvečenstva, avtorja Enza Nastatija). Živimo v času velikih Milosti in vsestranskih pritiskov. Na eni strani lahko zaznamo prisotnost novih, zelo visokih duhovnih moči, ki nas podpirajo na razvojni poti, na drugi strani pa doživljamo pritiske mnogoterih sil oviranja razpiranja zavesti, ki na nas kot celoto delujejo ne le na fizično-snovni, temveč tudi in predvsem na eterski, duševni in duhovni ravni bivanja. Te sile si skozi delovanje elektrike prizadevajo onemogočiti sposobnosti našega razmišljanja v obliki procesov zamračitve in skleroze. Moči naših čutenj so napadene skozi magnetna polja, ki so vseeno manjši ali šibkejši sovražnik od elektrike. Naše moči volje tudi po spremembi pa se poizkuša paralizirati skozi radioaktivnost (atomska sila) in vedno bolj pogosta višja ali močnejša poistovetenja v virtualnem svetu ter skozi raznorazne avatarje. Jasno je, da so vsi, ki so preživeli Abrahama, takim in podobnim sirenam manj podvrženi, mnogo bolj ranljivi otroci, še posebno dojenčki, pa so ravnokar omenjenim sovražnikom življenja izredno izpostavljeni. Eden izmed pravih prijemov ali Milosti za vse, ki zaznavajo nevarnost ravnokar omenjenih moči, vsaj dveh izigranih etrov (elektrika, magnetizem in atomska sila kot radioaktivnost), je Spust Očetove Svetlobe skozi naše fizično-snovno telo, izza katerega živijo in delujejo, se razvija tudi etersko, duševno in duhovno telo, dimenzija ali raven bivanja.

Stik z Očetom kot svetlobo, ljubezen, življenje

Začeli bomo z vprašanjem, kako lahko stopimo v stik z Očetom. Pustimo ob strani molitev, ki je povsem osebna stvar in pričnimo dojemati Nebeškega Očeta kot Svetlobo, Ljubezen, Življenje in Razvojni Načrt, ki vsemu predseduje. V uvodu Janezovega Evangelija je dobro izraženo: »V Njej je bilo Življenje in Življenje je bilo Luč ljudi.« (Jn 1,4). Vesoljna zvezdna Ljubezen Očeta se naši zavesti razodeva kot svetloba, glede na to, da nas le ta obdaja, medtem ko se ostale tri kakovosti izmikajo naši dnevni budni zavesti. Za to, da bomo zmogli stopiti v odnos z Očetom, je potrebno, da najprej stopimo v omenjeno kakovost Svetlobe. To bomo storili na zelo enostaven način.

IZVEDBA VAJE

Stojimo vzravnano s stopali drugo poleg drugega, s telesom rahlo nagnjenim naprej zato, da si zagotovimo stanje rahlega mobilnega ravnovesja med možnim nagibom naprej ali nazaj. Še posebno pa je pomembno, da smo prisotni ali navzoči v duhu, z dušo pa v globokem stanju predanosti. Predstavljajmo si Očetovo Svetlobo, ki nas prežame oziroma osvetli, ali še bolje, trikrat steče skozi naše telo, od zgoraj, od glave do stopal. V prvih nekaj poizkusih se lahko pojavi tudi rahla bolečina v katerem izmed telesnih delov ali organov, tkiv fizično-snovnega telesa. V tem primeru je Oče na delu in nas postavlja v red, ko v prehajanju skozi nas naleti na oviro, na karkoli, kar bi moralo biti ozdravljeno, harmonizirano. Rahlo razprti, skorajda združeni in v sebe usmerjeni so prvi trije prsti (simbol Presvete Trojice), zadnja dva prsta, prstanec in mezinec pa sta skrčena ali zaprta, priprta, kar pomeni, da je Jezus Kristus pravi človek in pravi Bog. V pokončni drži s tremi prsti »primemo« Očetovo Svetlobo iz neskončnega nad nami (predstavljajmo si najbolj oddaljeno zvezdo iznad nas), nakar Svetlobo vodimo na način, da jo le trikrat spustimo skozi nas (dlan s prvimi tremi v nas usmerjenimi prsti), kar simbolizira in sledi spustu od neskončno zgoraj do neskončno spodaj, pod nami skozi naše telo in planet Zemljo. Torej od zvezde, ki je najvišje nad nami, skozi naše telo, pa vse do najnižje zvezde pod nami, pod Zemljo, daleč v Vesolju. S to gesto Svetlobe zavestno vpišemo moč Očeta v našem telesu. V spuščanju skozi nas bo, kot že omenjeno, Očetova moč srečala tudi tiste neharmonije, ki preprečujejo Njen najpopolnejši pretok. In skozi nekajkrat dnevno ponovitev (vsakič le tri potege) ravnokar opisane geste Spusta Svetlobe, nas bo Oče ponesel v pravo harmonijo, v pravo zdravje, glede na to, da je On Življenje, ki se izraža v Razvojnem Načrtu naše zemeljske prisotnosti. Pred prošnjo za spust Očetove Svetlobe skozi sebe kot celoto, se dovolj predano in s polnim prepričanjem obrnimo na Presveto Trojico in/ali na Očeta vseh Očetov. Z gesto Križa še dandanes lahko odpiramo in zapiramo dialog z Božjim. Skozi vsebino Enzove knjige Izbrano ljudstvo smo lahko prebrali, da se Očetov tok morale v nočnih urah dneva spušča v našo glavo. Zdaj ga lahko spustimo skozi telo tudi podnevi, s polno zavestjo, zato se lahko zgodi, da bomo, čeprav v polni budnosti duha, zaznali impulz k zehanju. Pomembno je, da smo sproščeni, ko se prepuščamo pretoku Očetove Svetlobe. Ni potrebno, da sledimo posebnim oblikam, saj Oče nima oblike. Ravno nasprotno, naše oblike so tiste, ki preprečujejo srečanje z Njim. Poklicani smo, da postanemo svobodni. Srečati Očeta pomeni, da smo dosegli ali pridobili dva človeška razvojna cilja: Svobodo in Ljubezen zato, da lahko darujemo Življenje. Kot že omenjeno, nam vaja Spust Očetove Svetlobe služi kot vstopanje v povezovanje in v zaznavanje delovanja Očeta v nas. V primeru, da smo kot duša vznemirjeni (jeza, strah, žalost, vpliv droge, alkohola, poživil, spolni odnos), lahko celo za tri dni izgubimo povezavo z Očetom in svetom Duha. Dobro je, da imamo med izvajanjem vaje odprte oči in gledamo predse, v nasprotnem primeru se nam veliko lažje odmikajo ali izgubljajo moči duha ali zavesti in morebiti krepimo ali se povezujemo z močmi misticizma. Verjamem, da zmore biti marsikdo z duhom povsem prisoten tudi ob zaprtih očeh. Pa vendar, biti moramo prisotni v sebi in istočasno v Njem. Vprašajmo se, koliko se lahko Očetu resnično prepustimo, koliko smo v Njem in koliko ga ljubimo? Vajo Spust Očetove Svetlobe lahko brez omejitev izpeljemo velikokrat na dan. Dovolite, da zaradi lažjega razumevanja vajo Spust Očetove Svetlobe še enkrat na kratko ponovimo. Obstaja veliko vrst Svetlobe. Govorili smo o Svetlobi Očeta kot o toku, ki se spušča k nam od neskončno daleč. Od najbolj oddaljene zvezde nad nami se spušča v nas, nas prežame, »osvetli« in potuje do najbolj oddaljene zvezde pod nami, pod Zemljo. To je prva Svetloba, s katero naj bi stopili v kontakt. PONOVITEV VAJE SPUSTA OČETOVE SVETLOBE Stojimo vzravnano, rahlo nagnjeni naprej, s stopali oziroma z nartoma in prsti čim bolj skupaj. To je položaj rahle nestabilnosti, v katerem je dovolj le neznaten premik telesa in že nas bo potegnilo naprej ali nazaj. Torej, z dlanjo desne roke (rahlo razprti, izravnani in v nas usmerjeni prvi trije prsti), ki jo počasi potegnemo od zgoraj iznad glave navzdol, podobno kot pri Velikem Blagoslovu s pravo notranjo naravnanostjo in na notranjo pobudo spustimo Očetovo Svetlobo. To bomo vsakokrat ponovili ali izpeljali le trikrat. Moči Svetlobe nam bodo pokazale, da se nekaj dogaja. Vsaj začutili jih bomo. Vsekakor moramo zagotoviti in vzdrževati stanje globoke sproščenosti, notranjega miru, stanje Tukaj in Zdaj ali Jaz Sem zato, da postanemo pravi inštrument povezave z Očetovo prisotnostjo oziroma Svetlobo. Vrata vstopa v delovanje skozi Milost Presvete Trojice so dokaj ozka ali pa široka ravno toliko kot mi oziroma kot je razprta naša zavest. Da bomo lahko stopili skozi in si pridobili Milost delovanja, moramo še marsikaj pustiti zadaj, se čemu odreči in prevzgojiti mnogo nesvobod. Od nas je odvisno, kaj nam bo dano početi. Kristus je Gospodar, ki je zelo zahteven. Uporablja levo dlan, ki je dlan Pravičnosti. Kdor ni pripravljen, bo hitro ugotovil, kaj pomenijo moči Pravičnosti. Tisoč let je Kristus uporabljal za človeštvo roko ali dlan Milosti, danes pa je napočil čas Pravičnosti. Ob tem, ko se pred trikratnim spustom Očetove Svetlobe skozi sebe kot celoto prekrižamo in po potrebi še bolj povežemo skozi: »Jaz Sem, Sveti Duh Sem,« se potrudimo biti kar se da predani, kot je predana Venera-duša, ki se pripravi in naravna na srečanje z duhom-Soncem in ob tem postane Nevesta Ženina-Sonca. Skratka, pripravili smo pravo vzdušje kot ambient srečanja: † »Oče vseh Očetov (Oče Presvete Trojice), zdaj Te prosim za trikratni spust Tvoje Svetlobe skozi mene.« † V primeru, da zaznamo oziroma čutimo, da se s prekrižanjem nismo dovolj naravnali na Božje Pomoči, potem s polno zavestjo izgovorimo Jaz Sem, Sveti Duh Sem. Če še to ne bo dovolj, si preberimo in se naravnajmo skozi navzoče branje vsebine meditacije Jaz Sem, Sveti Duh Sem… iz knjige Kakšna bo naša prihodnost (peto poglavje-Duhovno in Zakramentalno Obhajilo). Pozneje se bomo lahko povezovali z Milostmi Presvete Trojice tudi in le skozi Jaz Sem, Sveti Duh Sem. Med izvajanjem vaje vzdržujmo moči popolnega prepričanja, da se dogaja za kar smo prosili. Ob koncu vaje se nikar ne pozabimo srčno zahvaliti in dovolj predano prekrižati. se nadaljujeBookmark and Share

Comments are closed.