Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

Advent, 12 Svetih noči, Božič

Poglobljeno doživljanje in delo na sebi skozi štiri adventne tedne, dvanajst Svetih noči, Božič danes in v prihodnosti V decembrskem Adventnem in Božično-novoletnem obdobju se z Neba na Zemljo spušča mnogo darov v obliki pomoči, ki oplajajo zemljo, mineralno-rodovitni svet, rastline, živali in tudi človeka. Poimenovali bi jih lahko moči duhovnega sveta Svete Trojice, ki skozi skupinske Jaze, pravzorce in ostala nesnovna duhovna bitja plemenitijo Zemljo, človeku pa omogočajo združevanje sil Nebes in Zemlje. Res je, za pomoč lahko zaprosimo kadarkoli, a vendar je duhovni svet Svete ter Presvete Trojice človeštvu namenil še največ pomoči v predbožičnem času in v obdobju od Božiča do Svetih treh Kraljev. Človek je bitje vsaj štirih dimenzij bivanja, zato si za začetek oglejmo povezavo le teh s sovpadajočimi svetovi:
 • Fizično telo instinktov imamo skupno z mineralnim kraljestvom.
 • Eterično ali vitalno telo temperamenta, navad, potreb predstavlja rastlino v nas in zunaj nas.
 • Duševni svet čustev, želja, poželenj, strasti si delimo z živaljo.
 • Duhovni svet morale, etike, ljubezni, svobode in vseh kreposti pa nosimo ali smo le mi - ljudje.
JASLICE Da bomo skozi Adventni mesec, ki traja vse do Božiča, lahko bolj poglobljeno doživljali štiri razvojne stopnje nastajanja človeka in Zemlje, bomo v prvem Adventnem tednu pričeli pripravljati jaslice tako, da bomo najprej postavili tla, podlago ali le mineralni del jaslic. Torej potke, kamenje, skalce, hiške, lesene mostičke. V drugem Adventnem tednu bodo prišle na vrsto rastline v obliki maha, grmičevja, cvetlic, vejic iglavcev in listavcev. Naslednji, tretji teden Adventa bomo na postavljeno mineralno-rastlinsko podlago položili figurice ali lutke živalskega sveta domačih živali, kot so ovce, koze, krave, svinje, psi, muce, osli, konji. V četrtem, torej predbožičnem Adventnem tednu pa bomo Jaslice okrasili s kipci otrok, pastirjev, Svetih treh Kraljev in Svete družine. DELO NA SEBI Tako kot bodo nastajale jaslice, se bomo v prvem Adventnem tednu trudili v sebi prevzgajati fizični svet instinktov po preživetju, hranjenju, oblačenju, spolnosti. Skušali bomo premagovati strahove pred pomanjkanji, pred lakoto, zato bomo sem ter tja preskočili kakšen obrok hrane, se malce manj oblekli, da bomo zato fizično bolj aktivni. V tem tednu lahko poskrbimo za mineralni svet, kamor spadajo naše kosti, glava z živčnim sistemom, organi čuta in rodovitna prst. Zemljo nikar ne onesnažujmo, lahko pa ji pomagamo v vseh procesih očiščevanja. Naslednji, drugi teden Adventa bomo lahko delali bolj na vitalnem ali eterskem telesu, v smislu prevzgajanja temperamenta na morebitnih enostranskih gestah kolerika, sangvinika, flegmatika in melanholika. Postali naj bi vsestransko bitje štirih harmonično povezujočih se temperamentov. Enako se velja potruditi v spreminjanju naših navad, nagnjenj, potreb, kjer tudi nismo povsem svobodni. Vsaj v tem tednu postorimo kaj za rastline, ki nas obkrožajo. Z določenimi homeopatskimi pripravki jim bomo pomagali okrepiti povezavo z Nebesno noto, torej s planeti in ozvezdji, jih po potrebi pognojili in rahljali rodovitno prst, presadili in obrezali pa le v primeru padajočega loka Lune. Tretji teden Adventa bo na vrsti ali bo v prevzgoji naš duševni svet, kamor uvrščamo jezo, žalost, strah, skrbi, neučakanost, egoizem, antipatijo,…. V tem času lahko vsaj nekaj časa namenimo negi živali, tudi tistim v zavetiščih. Hranimo lahko gozdne živali, po potrebi polnimo ptičje krmilnice, in še bi lahko naštevali. Mnogo dela, mar ne? Četrti teden Adventa, torej tik pred rojstvom Jezusa, pa nas čaka zelo pomembno delo na duhu, v duhu ali v nas kot bistvu. Pridobili naj bi vsaj eno manjkajočo krepost ali vrlino, oziroma jo vsaj okrepili. V mislih imam tudi moči sočutja, žrtvovanja za bližnjega, pomoči potrebnega. Okrepimo si lahko vero v obstoj duhovnega sveta Svete in Presvete Trojice, ki nam je vedno in povsod pripravljena pomagati, in tudi zavedanje, da ne obstaja življenjski izziv, ki ga z Njihovo pomočjo ne bi zmogli razrešiti. Enako se lahko potrudimo izgraditi še bolj zdravo, a dovolj modro življenjsko filozofijo in moči odpuščanja. V teh dneh bomo zato poizkusili razrešiti vsa nesoglasja v medosebnih odnosih, in se tudi opravičili, če le to zmoremo. Ali se še znamo spontano nasmejati in večino dneva v dobri volji živeti sedanjost? PRIPRAVA NA BOŽIČ Za konec si poglejmo način še bolj plodnega preživljanja Adventnih tednov in priprave na Božič. V prvem tednu Adventa bomo preizkušani v našem najbolj fizičnem delu, v čutilih ali organih čuta. Če izgubimo vid ali sluh, se le s težavo orientiramo, ob izgubi ravnotežja pa izgubimo pokončno držo in z njo povezano voljo po delovanju, še posebno, če bi naši čuti izgubili vez z zunanjim svetom. Omenjene preizkušnje so potrebne, da se okrepimo v priznavanju svoje usode, da sprejmemo vse njene udarce in jo končno tudi vzljubimo. Na tak način lahko pridobimo vrlino, ki se imenuje pravičnost. Enako se lahko potrudimo premostiti, vsaj v mislih in čustvih, vezanost na materijo, na materialne dobrine in telesnost, zunanjost, oblike, ki nas tudi lahko omejujejo pri delu na sebi. Preizkušnja drugega tedna Adventa je obvladovanje vitalnih procesov, na primer dihanja, prebavljanja, ritma srca. Če nekdo neprestano govori, fantazira in se prenajeda, pomeni, da te skušnjave še ni zmogel premostiti. Vrlina, ki naj bi jo razvili v tretjem tednu, se imenuje prava mera v govorjenju, prehranjevanju, počivanju, spanju, delu. Našim letom poizkusimo prinesti malce več Življenja v pravem pomenu besede in ne le več vitalnosti. Skrb za naše zdravje je že prava obveznost, zato poskrbimo za redno telesno vadbo, pijmo čaje, si mažimo boleče sklepe, poskrbimo za ožilje, procese dihanja, prebave, presnove. V tretjem tednu Adventa nas bodo sile skušnjav napadle skozi tri sposobnosti duše in sicer, razmišljanje, čustvovanje in udejanjanje. Če podobnih skušnjav ne bomo prepoznali in jih presegli, bomo postali lažnivci, prevaranti v razmišljanju in govorjenju, čustva bodo postala hinavščina, moči volje pa nestrpnost, netoleranca. V tem tednu moramo postati še bolj budni, da bomo omenjenim trem sposobnostim duše omogočili zdrave povezave. Misli bodo morale postati čistejše, torej bolj prave, resnične in dobre, čustva naj bi postala pogum, volja pa naj ne ostane nestrpnost, temveč sila delovanja v svetu ali moči služenja Očetovi volji. Četrti Adventni teden bo na preizkušnji naš duh ali mi kot duh, kateremu bodo sile Podnarave ponujale stare poti iniciacije ali posvečenstva, ki smo jih nekoč že prehodili. Le te nam govorijo o duhu, toda »prodajajo« nam staro, že preživeto, prehojeno, današnjemu človeku neprilagojeno obliko duhovnega razvoja. Na primer: indijsko, perzijsko ali kitajsko, študij egipčanske, grško-rimske civilizacije ali filozofije, v katerih ni današnjih novih misli o človeku kot nosilcu duha. Dovolite, da vas spomnim, da v omenjenih civilizacijah človek še ni bil nosilec individualnih moči, duha. V mislih imamo tudi odpiranje čaker, dvigovanje kundalinija, mnoge načine zdravljenja s polaganjem rok, itd. Namreč čakre so se nekoč vrtele v nasprotno smer, kot se vrtijo danes. Moči spodnjih čaker še vedno nismo dodobra ozavestili, zato jih tudi nismo sposobni popolnoma obvladovati, kot bi morda pričakovali. Omenjene skušnjave nas hočejo napraviti tudi bolj trde, s kamnitim srcem, spremeniti v ljudi, ki bodo bolj malo govorili in le delali, služili denar. Opisane moči skušnjav in možnosti pridobivanja kreposti se v Adventnem obdobju pojavljajo vsako leto, zato so vsakič bolj zvite, obenem pa bolj zahtevne in močne. Štirje svetovi in dimenzije bivanja tako ostajajo za nami in prišli smo do Božiča, do rojstva Jezusa v nas. Naš Jaz se v zadnjem Adventnem tednu in v predbožični noči odpravi v tempelj Višjih poznavanj, k pijači spominjanja in pozabe. In šele na tej stopnji duha lahko razvijemo vrlino, ki se imenuje modrost, kar pomeni, da bodo naše misli, ideje, besede ogrete s toplino in ljubeznijo srca. Le pogumno, budno in ozaveščeno. Franc Božjak, (iz skript Poglobljeno doživljanje Božiča) POMOČ SKOZI DVANAJST SVETIH NOČI Velike pomoči telesno-vitalne obnove in duševno prenove, so k nam usmerjene tudi v dvanajstih Svetih nočeh od Božiča in vse do Svetih treh kraljev. Poglejmo si vsaj, kako si lahko v omenjenih dneh okrepimo in bolje organiziramo oslabljene telesne dele, organe in vitalne funkcije. Času od 24. decembra do 06. januarja že od nekdaj namenjamo veliko pozornosti, saj predstavlja nekakšno rojstvo, ene vrste preporod človeka, človeštva, v nas pa aktivira občutke miru, ljubezni, ponižnosti, darežljivosti,... V dvanajstih Svetih nočeh se z Neba na Zemljo spušča veliko darov v obliki moči, ki oplajajo zemljo (mineralni svet), rastline, živali in človeka. Poimenovali bi jih lahko kar moči skupinskih Jazov, pravzorcev in idej, ki plemenitijo Zemljo in omogočajo človeku združevanje sil Zemlje in Neba. Tako kot so planeti vmesni člen med zvezdami in Zemljo, tako je tudi človeška duša posrednik, prejemnik ali blažilec, če želimo, med duhom in vitalnostjo. Duša je sila, kvaliteta ali svet želja, poželenj, strasti, simpatije, antipatije, ki nas povezuje z zunanjim svetom potreb, odvisnosti in z našo notranjo duhovno naravo talentov, svobode, morale, etike. Tudi navdih za prava, resnična in dobra dejanja, misli ter občutke prihaja, se spušča vsekakor od zgoraj navzdol. Tako kot ostala kraljestva (svetovi) je tudi Zemlja živo bitje. Tudi ona nekako vdihuje in izdihuje. Letni vdih traja približno šest mesecev, in sicer od 10. avgusta pa vse tja do svečnice (02. feb.). Pravi letni zemeljski izdih se začenja šele 25. februarja, ko se pričenja prebujati narava v obliki brstenja listov, prvih znanilcev pomladi,... Tudi naša duša v tem obdobju polno živi, se pridno odziva na bujno okolico in zadovoljno preizkuša zemeljske »dobrote« ali užitke. Višek izdiha je, vsaj kar se duševnosti tiče, vsekakor poletni čas dopustov, počitka in »spanja«. Na študij, meditacijo, na notranji glas, mir ali molitev, se duša v vročih dneh zmernega pasu veliko težje osredotoči. Nekje po desetem avgustu (Sveti Lovrenc), ko se v zemeljsko atmosfero spušča obilo moči meteoritskega železa, pa postopoma spet prihajamo vase, živeti začenjamo življenje globljega zavedanja, vere v duhovni svet in njegove zakonitosti. Ne pozabimo, da je železo element ali kovina, instrument utelešanja duha ali naše individualnosti, dela božanskosti. Višek letnega vdiha pa se odraža v dvanajstih, trinajstih Svetih nočeh, od 24.12.–06.01. Priprava na njih se v naravi začenja že 13. decembra, na dan Svete Lucije, v cerkvenih obredih pa že s prvo adventno nedeljo. Podobno poteka tudi dnevni ritem (vdih-izdih). Po 15. uri popoldan pa tja do treh ponoči, bodo vsi zemeljski svetovi ˝vdihovali˝. V teh urah se v mišicah in jetrih s pomočjo procesov obnove in izgradnje (moči anabolizma) iz glukoze tvori veliko glikogena (energetska rezerva jeter in mišic), v rastlini pa nastaja škrob in fizična substanca ali snovnost. Zemeljsko-telesni izdih pa v dvanajstih urah (od 03.-15. ure) skrbi za procese čiščenja, prebave, rasti, budnosti, oblikovanja. V krvi je v teh urah več glukoze, v prebavilih, dvanajstniku več žolča, v plodovih, cvetovih in listih pa več tekočine v obliki limfe. Vse se je takrat dogajalo zvečer in ponoči (rojstvo Jezusa, polnočnica), saj sile skušnjave ali teme v omenjenih nočeh nimajo skorajda nobene moči. Zemlja je v teh prazničnih dneh polna življenja, v naša telesa pa se steka obilo, še več dobrega v obliki plemenitenja vitalnih, duševnih in duhovnih procesov. Večeri in noči božičnih praznikov bodo zato najprimernejši čas ali obdobje fizično-vitalne obnove in duhovne prenove. Značilnost in bistvo Svetih noči (24.12.-06.01.) pa je vsakonočno menjavanje, prelivanje, sestopanje in delovanje moči posameznih ozvezdij na zemeljsko površino, na rastline, živali in človeka, in sicer: Sile pravzorca Ovna delujejo na strukturo in funkcijo glave, možganov, oči in nosa v noči iz 24. na 25. december. Moči ozvezdja Bika plemenitijo grlo, zobovje, vrat, čeljust, žrelo in ušesa, predvsem zvečer in v noči iz 25. na 26. december.
 1. zvečer in v noči na 27. december pridejo na vrsto ramena, roke, dlani in pljuča–Dvojčka.
 2. decembra zvečer je na vrsti Rak (prsi, pljuča, želodec, jetra, žolč).
 3. decembra deluje na srce, krvni obtok, trebušno prepono najmočneje Lev.
V noči iz 29. na 30. december bo največ moči izgradnje (obnova) in čiščenja prebavil, vranice, trebušne slinavke usmerjenih v trebušno votlino–Devica. Sile Tehtnice pa bodo aktivne predvsem v večerih in nočeh 30. in 31. decembra, ko bodo blagodejnih ozdravitvenih moči deležni kolki, ledvica in mehur. Kot ste opazili, se noč tehtnice pojavlja dvakrat. V nekaterih mitih je bitje človek (človek /žival), predstavljen kot Centaurus. Od tehtnice (kolkov, medenične kosti) navzdol smo na nek način še vedno ˝žival˝ (konj), zgoraj, od pasu do glave pa pravi človek. Podoben pomen ima tudi svetleč, viden in teman zodiakalni svod. Noči je pravzaprav trinajst, pa čeprav je znamenj le dvanajst. Sledijo večeri in noči: Škorpijon - 01. januarja (slepič, sečevod in spolni organi). Strelec deluje 02. januarja zvečer in ponoči na 03. januarja (stegna in vene). Noč Kozoroga (element zemlja) napaja kolena, kosti, sklepe, kožo, in sicer 03. januarja zvečer ter ponoči. Vodnar bo iz 04. zvečer v noč 05. januarja harmoniziral meča, goleni in vene. Ribi pa bosta na zadnjo Sveto noč iz 05. na 06. januarja (Sveti trije kralji) storili vse potrebno za normalno delovanje in obliko stopal. Očetovo delo ali ustvaritev, nastanek ali izdih dvanajstih ozvezdij, Adonaja, Zodiakalnega človeka ali Adama Kadmona, je povsem mogoče potekalo od Ovna do Rib, in ravno zato bi se procesi izgrajevanja ter oblikovanja človeka, oziroma človeštva (Adam) prav lahko vrstili od glave do stopal. Nenazadnje smo bili tudi v materinem trebuhu najprej, v prvem mesecu, ena sama samcata glava, okončine pa so bile le neke vrste priveski. Kot duh ali bitje je bil človek prisoten že od samega začetka ustvaritve ali izgradnje našega sončnega sistema, sestopil, spustil (utelesil) pa se je kot zadnji, v zanj primerno izgrajeni fizis, telo, mineral ali instrument ozaveščanja. Duh človeka živi in deluje iz glave navzdol, do koder izgrajuje telo po svoji podobi. Enako kot se ozdravitvena moč spušča iz centra, iz glave navzdol, vse do periferije (dlani in stopala), se tudi moči in sposobnosti duše od glave (pol misli) postopoma preoblikujejo v pol občutkov (sprejemanje ali odklanjanje) in končno izrazijo v obliki dejanj skozi pol volje v trebušni votlini Od začetka, od Ovna, ognja in duha, pa vse do zemlje, snovnega telesa, nog in stopal. Darovi božičnih in novoletnih noči nam po vsej verjetnosti niso poslani naključno, zato jih skušajmo kar čim popolneje prepoznati, sprejeti in vzljubiti, udejanjiti. Tako kot lahko za naše dele telesa skozi celo leto poskrbimo z ustreznimi tretmani ali terapijami, bomo enako v dvanajstih Svetih nočeh še učinkoviteje vzdrževali in pridobivali ravnovesje. V Svetih nočeh si lahko učinkovito izboljšamo fizično-energetsko  zdravje, se telesno in energetsko obnovimo, sestavimo, okrepimo in očistimo od glave do stopal. Vsak večer poskrbimo za ustrezen harmoničen ali blagodejen tretman v obliki čajev, tinktur, masaž, knajpanja, toplih oblog, bachovih kapljic, homeopatije, fitoaroma izvlečkov, meditacije, molitve,... Vsaka naravna, neagresivna aplikacija ali tretman zemlje, vode, zraka, toplote in rastlin, bo v teh večerih in nočeh na dele telesa in organe, ki ustrezajo posamezni noči in silam pravzorca vsaj dvojno pozitivno učinkovala. Naša terapevtska volja, mentalna odprtost in zaupanje bodo na tak način v pravem sozvočju z ustreznimi pravzorčnimi silami človeka, z večjo lahkoto pa bomo tudi očistili, oblikovali in obnovili fizično-eterične pomanjkljivosti. Mnoga zdravila kemične sinteze in operativni posegi, ki ne prinašajo moči vitalnosti in harmonije, bodo na ustrezne organe v teh dneh kaj lahko delovali dvojno obremenilno. Prav tako ne preobremenjujmo organov in delov telesa, na katere tisti popoldan, večer in noč delujejo duhovne sile posameznih ozvezdij. Na primer na Kozorogov dan, tretjega januarja, od treh popoldne pa do treh zjutraj naslednjega dne, ne bo  najbolj modro obremenjevati kolen, kosti in sklepov (prenašanje težkih bremen, smučanje in intenzivne športne aktivnosti). Vprašljive, kar se uspeha tiče, bodo tudi operacije sklepov, kolen in kože na dan Kozoroga, 3. decembra. V toku celega leta bodo kaj lahko manj uspešni operativni posegi ob močeh polne lune (od prvega krajca do ščipa) v mesecu decembru in januarju (Kozorogov mesec) ter v dveh, treh dneh na mesec, ko je tudi luna v znamenju kozoroga. Podobno bomo še bolj pazili in se izogibali pogovorom s prenosnimi ali mobilnimi telefoni v dneh Ovna (glava, oči, nos) in Bika (zobje, ušesa, grlo). Preden se odpravimo naprej, si iz čisto praktičnega vidika oglejmo še nekatere tretmane uravnovešanja ali harmoniziranja, s katerimi bi te večere lahko pomagali obnovi telesa za celotno prihodnje leto. Na srečo, a nikakor po naključju, bo vrstni red spusta pomoči zodiakalnih sil potekal vedno, vsako leto enako, in sicer: Oven 24. 12., Bik 25. 12, pa vse do večera Ribi, petega januarja. Na predbožični večer (24. decembra) si bomo lahko bolje organizirali delovanje glave, možgan, oči in nosu, na primer: s šentjanževo tinkturo (25 kapljic v žlico vode), homeopatskim pripravkom Arnike CH30, z izpiranjem obnosnih votlin s toplo slano vodo, oblogo mlačne skute (na obnosne votline in oči), z masažo, limfno drenažo ali akupresuro glave,…
 1. decembra bomo ponovno izbirali enega izmed naštetih tretmanov: grgranje žajblja, švedske grenčice, čaj (poparek) ozkolistnatega trpotca in materine dušice, obloge mlačne skute na cono glasilk, ščitnice, ušes ali žrelnic, nekaj kapljic mlačnega oljčnega olja ali sok netreska v uho, itd.
Podobno si lahko vsak večer sami zase poiščete trenutno najbolj primerne individualne tretmane, tako v smislu preventive, kot tudi terapije ali harmoniziranja za vse pomoči potrebne dele telesa, vse do večera Ribi, petega januarja. Nakazali smo le primere za dva večera, naprej pa si strategijo prenove lahko pripravite sami ali v skupini. Na tak način se boste še bolj okrepili in po vsej verjetnosti ujeli še kaj za vas bolj primernega. Naše sugestije vam vsekakor lahko pomagajo, vas spomnijo na nekaj, česar morda niste vedeli ali kar morda ne boste našli v knjigah komplementarne medicine ali naravnega zdravilstva. Le-te pa vas kaj lahko tudi pogojujejo in odvračajo od popolnejšega iskanja ter odkrivanja samega sebe. Verjemite, da ne bo težko, in, ali nismo tudi sami svoj zdravnik? DUŠEVNA PREVZGOJA IN DUHOVNA OKREPITEV V TRINAJSTIH SVETIH NOČEH (od 24.decembra do 6.januarja) Ta prihodnost je lahko še zelo zelo oddaljena, lahko pa jo živimo že danes. Že Kelti so praznovali dvanajst, trinajst Svetih noči pred 2 – 3, celo 4 tisoč leti. Mi govorimo o prihodnosti, pa čeprav so nekateri nekaj podobnega doživljali že v davni preteklosti. Naše tri zvezde ali trije Višji Jazi, torej naš starejši Adam, prihaja na pomoč spodnjemu ali padlemu Adamu. In prvi od treh Adamov, aspekt, ki je starejšemu Adamu najbližji, tisti, ki smo ga poimenovali Sveti Duh, bo moral prinesti red v prvih spodnjih štirih telesih. Potem bo moral nekaj podobnega postoriti še drugi, srednji Adam in končno mora red v preostalih štirih telesih, vzpostaviti še tretji Adam. Trikrat štiri je namreč dvanajst. Je bilo razumljivo? Sveta Trojica ali tri zvezde. Dajmo jim imena. DELOVANJE VIŠJEGA JAZA
 • Prva, najVišja, bo predstavljala Svetega duha ali Višji Jaz v nas. Prvo noč bo Višji Jaz govoril s tistim, ki mu je najbližje, torej z nižjim Jazom. To je tisti Jaz, ki ga vsak dan še kako uporabljamo. Imenuje se tudi ego. In Višji Jaz mu poreče: »Jaz sem sin Očeta, del neskončnega, sem bitje, ki se bo razvijalo, sem delec vsega duhovnega. Vse to lahko v nas rodi zavedanje samega sebe. Zgornji Adam pa poreče spodnjemu Adamu: »Kdo si?« On pa mu odgovori: »Sem del tebe, kajti zavedam se, da sva nekoč bivala skupaj in potem sem »padel«, se izgubil. Spoznal pa sem, da sem bil nekoč v tebi, da sva bila eno.« Dobro. To so meditacije in ne intelektualne misli. Na to in še na marsikaj lahko meditiramo. Torej, prvi dan Svetih noči, to je december, naj bi meditirali na temo –Jaz sem ali kdo sem Jaz.
 • Drugi dan, 25. 12. bo Višji Jaz delal na duši ali govoril astralnemu telesu, kar bo duša še kako čutila. V tem primeru ne deluje več glava, ki bi govorila Jaz sem del Boga, temveč naše srce, ki še kako čuti, da smo del Boga.
 • V tretji noči 26. 12. bo Višji Jaz deloval v eteričnem telesu življenja, v telesu besede, vode, zvoka,…. Torej Jaz sem v sozvočju, kot če bi dva telesa vstopila v sozvočje.
Prišli smo še do četrtega telesa, ki je od Boga kot zavesti še najbolj oddaljen, imenuje pa se fizično telo.
 • Višji Jaz bo fizično-snovnemu telesu 27. 12. omogočal vertikalnost, dvignjeno glavo in budne oči, ki gledajo naravnost predse. Jaz stojim kot steber kot sulica. In Višji Jaz je tako svoje delo zaključil.
DELOVANJE DRUGEGA JAZ-A
 • Sedaj pa se bo dela lotil drugi Jaz, Budhi ali Vitalni duh, ki bo 12. pričel za razliko od prvega Višjega duha, delo najprej na fizičnem telesu. Njegovo delovanje nam daje moči za zelo natančna, precizna in popolna opravila ali dela v duhovnem smislu. Z omenjenimi močmi pa lahko poiščemo ali pridobimo popolnost.
Tisti, ki je v svojem življenju prispel do te točke razvoja in ni hotel ali zmogel zaključiti tega dela na sebi, pa čeprav ima moči za tak podvig, lahko zboli za parkinsonovo boleznijo. Torej, ima moči, vendar dela ne opravi. In ravno zato je parkinson neozdravljiv, kajti zbolimo zaradi nedelovanja, nerealiziranja nečesa na duhovni ravni. Bolnikom parkinsona bi lahko govorili o načinu dela Vitalnega Duha na fizičnem telesu, nakar bi morali tudi meditirati: »In Jaz iščem popolnost,« bi se glasile novo nastale moči.
 • Dne, 29. 12. bo Vitalni Duh deloval na eteričnem telesu, ki je življenje. Vitalni Duh je tudi življenje, vendar na eni stopnji Višje. Njegovo življenje nas popolnoma očisti in lahko se rodimo v novo življenje. To ne pomeni vstajenje, temveč to, da se počutimo novega, drugačnega, prenovljenega.
 • Ko bo Vitalni Duh deloval na duševnem telesu 30. 12., se bo duša povzdignila na raven zaznavanja harmonije sfer ali jasnoslišnosti, torej na raven slave ali slišati in videti Boga. Novo nastale moči bi lahko poimenovali: »Jaz poslušam notranji glas ali Angela Boga
Dan 31. december bomo preskočili in o njem govorili pozneje.
 • Sedaj se odpravimo na dan januarja, ko bo Vitalni Duh deloval na naš duh ali na nižji Jaz. Se še spomnite, kaj je Višji Duh govoril nižjemu? Jaz sem zavest o sebi. Sedaj pa ne bo več – Jaz Sem kot samozavedanje, temveč zavedanje vsega tistega, kar bom nekoč še postal. Tudi to, da se bom povzpel vse do vrha, na tisto upanje, o katerem smo že govorili: »Jaz Sem v vsemu in povsod
DELOVANJE ČLOVEKA DUHA
 • Prišli smo do vrha. Sedaj pa nas čaka še delovanje Človeka Duha – najVišja izmed treh zavesti, ki bo najprej delovala na duhu, in sicer 2. januarja. To delo mi omogoča kontemplacijo Očeta ali moči – Jaz Sem v kontemplaciji (nekakšno premišljevanje, opazovanje v istem času, ko se nahajam v templju).
 • Kako pa januarja deluje človek duh v duši? Tako, da vidi, opazuje in je hkrati ter obenem opazovan, kar bi lahko pomenilo nekakšno izmenjavo Svetlobe. Ali pa obdaritev Svetlobe v smislu – Jaz podarjam, darujem del sebe.
 • Vstopamo v januar, dan delovanja duha na eteričnem telesu, na neuničljivem eteričnem telesu, tja, kjer domuje pravi Jaz. Kot da bi se Svetlobno Telo prebudilo in bi zaživeli v novi Svetlobi.
Ni lahka, mar ne?
 • In zadnji večer, 5. januarja, bo Človek Duh deloval na fizično telo. Potrebno bo razumeti, kdo je fizično telo, ki je od Boga najbolj oddaljeno. A vendar je Oče vanj usmeril največ moči modrosti in ljubezni. Torej, razumeti moramo fizično telo kot sredstvo, orodje Vstajenja. Jaz v templju duha, bi se lahko glasila misel, na katero bomo meditirali na dan in večer Svetih treh Kraljev.
DVA ČASA, KAJ OMOGOČATA IN KAKO JU PREPOZNATI Razložiti vam moram še moči dneva 31. 12. ali eno izmed trinajstih noči. Ta je osma noč, torej zadnja v starem letu, ki je v primerjavi s celoto trinajstih noči v razmerju zlatega reza in v nekakšnem tretjem razredu srednje osemletke (italijansko poimenovanje osmega razreda osemletke). Število osem je iracionalno število. Racionalna števila se nikoli ne končajo, kot na primer π = 3,14. Iracionalna števila so zato nekakšna vrata k Bogu. Omenjeno število 0,618 imenujemo moči zlatega reza, saj je temeljno število Svete geometrije in arhitekture (Keopsova piramida, tempelj Salomona, človeško telo,…). Ko dosežemo to proporcionalnost, razmerje, pridobimo izžarevalno delovanje sporočila. Črka A na naši skici pomeni Božič, črka B pa dan Svetih treh Kraljev. Z leve proti desni se pomikamo v času, ki gre, teče naprej (od 24. 12. do 31. 12., skupaj 8 dni), z desne proti levi pa v času, v katerem se iz prihodnosti »vračamo« v sedanjost in preteklost (od 5. januarja do 31. 12., čas, ki gre v nasprotni smeri). Mi si le mislimo, da živimo samo v času, ki se pomika naprej, v smeri prihodnosti. To se dogaja, ko na primer razmišljamo, koliko let že živimo. Ko pa se sprašujemo, koliko let nam še manjka do smrti, pa se pomikamo v toku časa od prihodnosti k Božiču ali od Svetih treh kraljev in Kristusa v smeri proti Jezusu. Kot vidimo, imamo dva časa, ki tečeta istočasno. Ko odštevamo ure, minute in sekunde do izstrelitve rakete v Vesolje, se poslužujemo časa, ki potuje v preteklost, torej od Kristusa k Jezusu. Začnemo lahko z Jezusom ali s sinom človeka, nasproti pa nam prihaja Božji Sin. In v nekem trenutku se oba časa srečata, in sicer točno v prvi minuti Novega leta. Če na primer hodim, si predstavljam ali živim čas, ki gre naprej in mi nekdo prihaja nasproti. Ko sva še daleč narazen, se niti ne vidiva, prišel pa bo trenutek, ko se bova srečala z ramo ob rami. V tistem trenutku lahko spregovorim s svojo prihodnostjo, kajti v tistem trenutku je moja prihodnost postala sedanjost.

Prvo minuto ob polnoči na Silvestrovo se srečata Jezus in Kristus

Čas, ki gre naprej  24.12. BOŽIČ - JEZUS Sin človeka

novo leto

Čas, ki gre nazaj 6.1. SV. TRIJE KRALJI - KRISTUS Božji Sin
13 krat 0,618 = 8 V PRVI MINUTI NOVEGA LETA LAHKO GOVORIMO ARHANGELU ALI NADANGELU ČASA. Lahko ga poprosimo za marsikaj, na primer za obilo novih pravih moči v letu, ki prihaja. Na primer, katero lastnost ali krepost hočemo razviti. Ne pozabimo, da imamo lastnosti in kreposti 21 + 12. Vse za kar smo v tej minuti zaprosili, nam bo Nadangel pomagal doseči v naslednjem ali v tem letu. Ta trenutek prošnje, stika, povezave traja le eno minuto v vsakem letu, zato imamo edinstveno priložnost, da se tudi letos nanjo pripravimo. Bolje je, da se odrečemo prošnjam za zelo pomembne stvari. Vprašali ali zaprosili bi lahko na primer za moči popolnosti, česar pa vam ne priporočam, kajti nerodni kot smo in da bi postali popolni v enem letu. Saj nas bodo »masakrirali, dotolkli«. Morda je bolje reči: »Ti že veš, kaj trenutno najbolje potrebujem, zato te prosim, da mi pomagaš, da bom to zmogel tudi izpeljati.« Meditacija tega večera, 31. 12. bi lahko bila: »Jaz govorim svojemu Jazu.« Moj Jaz Jezus zatorej govori mojemu Jazu Kristusu. Te besede ali misli bodo potem izžarevale, žarčile skozi celo leto. Angelu Časa je ime Nadangel Mihael, tega nikar ne pozabite. »Za konec naj vam zaželim še obilo moči za delo na sebi, tako v prvi minuti, kot tudi v celem prihodnjem letu,« je predavanje zaključil gospod Enzo Nastati. DOŽIVLJANJE BOŽIČA DANES IN V PRIHODNOSTI Vse, kar smo rekli, se je zgodilo na Božič pred dva tisoč leti. Morali bi si še pogledati, kako je danes in kako bo Božič potekal ali kako naj bi ga doživljali v prihodnje. Kako je bilo, nas je vprašal gospod Enzo. Lepo in težko, je bilo slišati iz vrst slušateljev. Le pomislimo, na kakšen način bi se lahko rodil Božji Sin? Moralo se je dogajati nekaj skrivnostnega, skorajda magičnega, nadnaravnega, mar ne? Mi pa smo Jezusa hoteli prikazati kot človeka, nam enakega. Prvo, kar naj bi postorili, da bomo dodobra razumeli veliko rojstvo Sina je, da sledimo Evangelijem, in da spremenimo način razmišljanja. Če bomo ostajali na ravni materialističnega načina razmišljanja, ne bomo nikoli uspeli razumeti Boga in njegovih Poti. Moramo se truditi in si prizadevati razmišljati na drugačen način. Misli bo potrebno preoblikovati, da ne rečem formulirati v obliki slik, prizorov ali predstav. V tem so umetniki v prednosti, kajti oni zmorejo slikati, ustvarjati glasbo. Umetnost je namreč moč ali sila srca. Obstaja pa tudi umetnost razmišljanja. Namesto da uporabljamo čopič ali glasbeni inštrument, lahko uporabljamo besede, slike ali predstave, kajti lastnost ali sila podob je ta, da vsakič, ko gledamo in opazujemo sliko ali imamo v sebi neko predstavo, jo vidimo, živimo ali razumemo na drugačen način. Ne dolgo tega sem v Trevisu izpeljal podobno predavanje. Občasno sem slušatelje nagovoril, naj si določene povedi zapišejo, kajti mnogo izmed njih, povedi namreč, nisem še nikoli povedal in nikoli prebral (Jožef, otrok, Svetloba,… in vse, kar je bilo z dogodkom Svetega Rojstva povezano). Vsakič, ko sem si v mislih ustvaril prizore rojstva Jezusa, sem odkril nekaj novega. To je tista živa misel, o kateri pogosto govorimo. Vsakokrat, ko vstopiš vanjo ali ko dopustiš, da njene sile delujejo in te prežamejo, osvetlijo, ti pove, razodene nekaj novega. Za podobno delo pa potrebujemo nekaj Svetega Potrpljenja, kajti od velikega dogodka je preteklo že dobrih dva tisoč let. Ko doma pripravljamo Jaslice (Preseppio v italijanskem jeziku), se lahko spomnimo, da imajo tiste tri zvezde dve imeni, in sicer Greppia in Preseppio. To pomeni, da so v naših glavah še iz časov Kaldejcev, ki so imeli sliko današnjih Jaslic že takrat v mislih ostali prisotni kapniki – stalagmiti in stalaktiti, ki jih bo potrebno še razbiti, preseči. Spremeniti ali mutirati bo potrebno stare dogme in misli, če se hočemo osvoboditi. Vse pa naj se najprej začne v glavi. Težava ni le v načinu razmišljanja, kajti obstaja še mnogo reči, ki so še težje razumljive. Težava ali napor je v tem, da imamo v glavah kapnike nekdanjih antičnih starih podob in predstav. In ravno zato nam omenjeni prizor ne gre v glavo, kajti Božič je za mnoge tisto, česar so bili do sedaj navajeni. No, če je bilo težko, vas moram spomniti, da sem nekaj tega, kar bi lahko bilo še težjega, namenoma izpustil. Vrnimo se v sedanjost. Marija predstavlja Božjo modrost, ki je moč, sila ali kakovost, ki se razprostira povsod, od Zemlje pa vse do planeta Jupitra in duhovnih bitij Oblasti. Že kralj Salomon je premogel kar nekaj moči modrosti, imel pa je tudi temne plati zavesti, ki so bile prežete z luciferičnimi silami. Z ženskami je bil še posebno vešč. Tudi on je poznal vzpone in padce, pa čeprav je imel del modrosti, ki je bila prežeta z ezoteričnimi silami. Nekoč se je poročil z etiopsko kraljico iz Sabe, ki predstavlja Črno Marijo (glej skripta Marija-Zofia), z njeno pomočjo naj bi očistil svoj temni del zavesti – kundalini. Z delom na sebi se je Salomon povzpel vse do zavesti Sonca, kar je za tisti čas pomenilo stopnjo najvišje modrosti. No, vrnimo se v sedanjost, k problemu današnjega doživljanja Božiča. Rekli smo, da se v Božičnih dneh, ali točneje na dan Božiča spustijo in vzniknejo, prebudijo kozmične zelo visoke duhovne podobe. Ali imamo, poznamo koncept kozmičnih predstav, kajti tudi človek je bil narejen po Božji podobi. Zavedati se moramo, da smo bitja Božje narave. Recimo, da sem jaz - Enzo njegova, torej Dejanova, prevajalčeva podoba. Zaenkrat pa tega še nisem sposoben razumeti. Toda počasi, postopoma bo razbijanje stalaktitov in stalagmitov ali kapnikov nekoč le obrodilo sadove. Oba imava okroglo glavo kot planetne orbite ali krožnice, kot nebesni obok, očesne vdolbinice, obrvi,…. Četudi ne gremo naprej v podrobnosti, lahko sprevidimo, da smo narejeni (izgrajeni in oblikovani) po podobi celotnega Vesolja. Srce ima na primer štiri prekate in preddvore. Podobno ima tudi Sonce štiri magnetna polja, in Zemlja štiri strani neba. Če nadaljujemo, lahko spoznamo, da smo tako nekako narejeni na fizični ravni bivanja, enako pa bo veljalo tudi za vitalno in duševno dimenzijo življenja. Končno bomo razumeli, da smo nekaj podobnega tudi na duhovni ravni življenja. Odpravimo se naprej in skušajmo v naši duši videti duševni Božič. BOŽIČ DUŠE Na omenjeni ravni ne bo več fizičnega otroka, temveč bitje duševne ravni ali sfere bivanja. Kako se lahko v mojem srcu, podobno kot v ali iz srca Marije, rodi Jezus? SEDEM LASTNOSTI – SLABOSTI IN KAKOVOSTI DUŠE
  Planeti   Negativne demonske sile zla preteklosti   Sprememba ali pot do harmonije sedanjosti   Pridobljene vrline prihodnosti
Saturn Skopost Žrtvovanje Previdnost
Jupiter Požrešnost Zmernost Razsodnost
Mars Jeza, dvom Odločnost Gotovost
Sonce Ponos Resnica Vera
Venera Užitki Oboževanje Pravičnost
Merkur Zavist Družabnost Usmiljenost
Luna Lenoba Zainteresiranost Skrbnost, marljivost
V sferi spodnjih planetov se nahaja še veliko hudih nečistoč, zgornji del duševnih moči pa je že malce bolj plemenit. V vseh naših dušah, ne le tistih iz bolj južnih krajev, prebiva vsaj kakšen hudiček. Če gremo v Grčijo in prisluhnemo govoricam domačinov, bodo krivdo ali sovražnike skorajda vedno iskali drugje, v sosednjih državljanih, pri Turkih, Makedoncih ali celo Albancih. Ostalo jim je le še morje in oni sami – njihov »najčistejši« narod. Nekoč sem Grke povprašal: »Kaj vam pomeni ali kaj predstavlja Italija?« Oni pa, skorajda, ne da bi pomislili, odgovorijo: »Evropo.« Seveda je bil to zgolj njihov pogled. In potem sem jih vprašal. »Ali bi šli stanovat v Italijo?« »Takoj, a vendar ne severno od Rima,« so modrovali. Mislim, da komentar ne bo potreben. Vrnimo se k naši LUNI. Negativen element ali nesvoboda duše, ki je povezana z močmi Lune, se imenuje lenoba. To je prvi demon, ki živi v nas. Kajti če smo leni, ne bomo ničesar postorili, izpeljali do konca. Čeprav smo lahko stimulirani, motivirani, da bomo opravili neko delo, pa vseeno vstanemo pozno in ne opravimo ničesar. V primeru lenobe ne delamo skorajda ničesar. O tem bi lahko še veliko povedali, pa čeprav je lenoba odvisna tudi od Luninih sil. Slabe moči Lune lahko premagamo, če smo seveda dovolj:
 • motivirani in močni, da to tudi dosežemo,
 • ko se naša duša prične zanimati za neko osebo, stvar, delo ali za nek ideal. Takrat postanemo pozorni, budni, natančni, zagreti, primerno usmerjeni in odgovorni.
MERKUR je močno vezan na družabnost, izmenjavo, prodajo, družabnost, ki je videna in živeta z zavistjo, sovražnostjo. Terapija izboljšanja ali krepost pa bi lahko bila:
 • milost, usmiljenost,
 • dati, darovati, razdajati se kot pomoč sočloveku.
Iz VENERE delujejo duhovne moči, ki vodijo in uravnavajo življenje v živalih in človeku. Venerine negativnosti pa so užitki, pohota in strast. V sedanjosti ali v prehodu v harmonijo imamo na razpolago:
 • oboževanje, ko se s skrbnostjo in s spoštovanjem posvečamo življenju,
 • končno pa postanemo pravični.
SONCE nam daje tudi slabe moči ali skušnjave, ki jih imenujemo ponos, ošabnost, nadutost, napuh. Sprememba se lahko dogaja tudi in le skozi sile:
 • resnice,
 • krepost, ki jo lahko izgradimo se imenuje vera, zaupanje, ki naj bi pomenilo globoko zavedanje v obstoj duhovnega sveta Svete in Presvete Trojice, ki nam vedno stojita ob strani in sta nam v vsakem trenutku pripravljeni pomagati.
MARSOVE neplemenite sile nas skušajo skozi jezo. Harmoniziramo pa se lahko skozi poti ali moči odločnosti, ko bomo vso svojo voljo usmerili v:
 • odločnost za nekaj, nek cilj, na primer pridobivanje zdravja, reševanje medčloveških odnosov ali celo za izgradnjo manjkajočih kreposti, v našem primeru bo to
 • gotovost in upanje, nekakšno prepričanje, da bomo uspeli. Govorim o upanju, ki je ponotranjena gotovost, da bomo uspeli doseči višje, bolj plemenite duhovne ideale ali cilje.
JUPITER prinaša svoje moči velikosti in okroglosti v smislu požrešnosti. Tudi požrešnost v obliki nekontroliranih, nenasitnih želja po vsem, kar se nikoli svobodni in zadovoljni duši zahoče (kajenje, droga, pozornost, ljubezen, pripadnost, sla po denarju,…). Duša vedno išče nekaj, kar bi jo dovolj zadovoljilo, četudi le za nekaj minut. Moči:
 • zmernosti nas bodo harmonizirale in okrepile vse do vrline
 • razsodnosti.
Prišli smo do SATURNA, do najstarejšega planeta. Včasih nas starejši ljudje niso želeli naučiti niti osnovnega poklica. Bili so ljubosumni, celo na svoj poklic, mnogokrat pa omejeni tudi v skoposti, ki predstavlja Saturnovo slabost, nesvobodo. Mnogokrat so nas celo namenoma naučili napačno delati. Zadržati so hoteli vse v svojih rokah. Čeprav so vedeli, da bodo nekoč umrli in ničesar ne bodo obdržali zase, pa je bila skušnjava posedovanja nečesa ali celo vsega zemeljskega le prehuda. Ko skopost premostimo, bomo skozi harmoniziranje in skozi:
 • žrtvovanje prišli do vrline, ki se imenuje Milost ali sposobnost darovanja. Starejši ljudje naj bi imeli več izkušenj in modrosti, zato naj bi tudi prvi pristopili ali ponudili roko sprave in pomoči. Tisti bolj duhovno razviti, duhovno močnejši, naj bi žrtvovali požrešnost, jezo, ponos, užitke, spolnost, pohoto in na tak način pomagali s svojim zgledom mlajšim in manj svobodnim dušam. »Rodila« naj bi se jim vrlina, ki ni najbolj polarna gesta skoposti, pa vendar. Imenuje se:
 • previdnost, kajti vsega ne smemo dati vsem. Tudi bisere naj ne bi metali svinjam. In resnice bodo vpile s streh. V duhu namreč ni skoposti, a vendar ne smemo »hraniti svinje z biseri«. Govorimo o duhovni in ne o zemeljski previdnosti.
Kot je razvidno iz razpredelnice, smo na njeni levi strani označili lastnosti ali geste egoizma, vse kar lahko še živi v nas, torej lucifersko bitje v nas. Sredinski stolpec ponazarja moči spreobrnjenja ali harmoniziranja skozi delovanje Marije. Desna stran pa nam kaže kreposti ali vrline, ki se po spreobrnjenju razvijejo v nas. Ne pozabite, da so tudi pri tretji stopnji prisotne predvsem Marijine Pomoči, ki nam podarjajo dovolj moči Ljubezni, da bo v nas naposled le lahko vstopil Logos. Torej, Marijino delovanje očiščevanja omogoča, da se v nas rodijo, razvijejo omenjene vrline kot darovi Svetega Duha. Napisali smo kar enaindvajset slabih in dobrih lastnosti duše in duha. Vsekakor se omenjeno delo razvija v času. Skrivnosti Božiča smo si ogledali skozi oči duše. Vsi ste že prebrali, kaj vse se je v zvezi z Rojstvom Jezusa dogajalo s fizičnimi očmi, danes pa smo si ogledali tudi Božič v duši. BOŽIČ SKOZI OČI DUHA Moramo pa si pojasniti še to, kaj prinaša Božič na duhovni dimenziji bivanja. Zavedam se, da bi o vsaki besedi, ki smo jo vstavili v razpredelnico, lahko komentirali na dolgo in široko, vendar je omenjeno delo lahko tudi meditativno in ga izvedete čisto samostojno, individualno. Pojdimo torej na duhovno doživljanje Božiča. Rekli smo, da je Božič tisto, kar v nas, v našem duhu vznikne šest mesecev po prazniku Svetega Janeza v juniju. Torej tisto, kar smo doživeli za praznik Janeza Krstnika na nezavedni ravni, naj bi vzniknilo, vstalo v nas na Božič v obliki nove sposobnosti ali vrline. O tem smo govorili že prejšnji mesec. Na dan Svetega Janeza imamo največjo povezavo z močmi Duha, s svetom dvanajstih ozvezdij. Vse te sile se bodo potem spustile v zemljo vse do Božiča, ko nam bodo ponovno na razpolago. Seveda se vsega tega ne spominjamo več. To je namreč prihodnost. Nekateri so na to že pripravljeni (dvanajst ozvezdij, sedem planetov in enaindvajset kvalitet), drugi pa bodo lahko živeli le moči Evangelijev za otroke. Končno smo vsi zadovoljni. Delovanje ozvezdij se v nas ponovno rodi v dneh Božiča, v luči dvanajstih slik, predstav ali prizorov, ki vzniknejo v naši zavesti. Vsako noč doživimo en prizor v odnosu z določenim ozvezdjem. Prizorov je namreč trinajst in ne dvanajst, saj je ena noč ali ozvezdje dvojno. Pričnimo postavljati red s simboli zato, da bo tema bolj razumljiva. Sedem dni kot sedem planetov (duševna sfera) pomeni evolucijo v času. Vse pa se potem zaključi v številu osem, ki je Marijino število. To se razume. Število dvanajst predstavlja skrivnost Luči ali Svetlobe. Svetloba Svetega Janeza, ki je prešla skozi Zemljo, lahko vznikne ali se rodi v nas kot duhu ali človeku kot celoti. In že smo pri številu 12, ki je vstopilo v moči časa ali v skrivnosti števila sedem. Trikrat sedem je enaindvajset, plus dvanajst znamenj je število 33, ki predstavlja leta zemeljskega življenja Kristusa in celo število iniciacij Masonerije. Masone omenjamo zato, ker jih poznamo. Najprej moramo prehoditi skrivnosti časa ali
 • sedem stopnic po
 • tri kvalitete (preteklost, sedanjost in prihodnost). Ko prispem do Saturna pa nas čaka še zodiak, ki se bo ponovno rodil v nas. In že smo pri silah duha. Najprej smo morali postoriti delo na duši (enaindvajset kvalitet), sedaj pa nas čaka še delo na duhu, v našem duhu ali v nas kot predvsem duhovnem bitju.
    Tri višje zavesti ali trije Adamovi deli, ki niso padli   Človek duha ali Atman
  Vitalni duh ali Budhi
  Višji Jaz ali Manas
24. 12. Jaz sem
25. 12. Jaz čutim
26. 12. Jaz Sem v sozvočju
27. 12. Jaz stojim
28. 12. Iščem popolnost
29. 12. Vstopam v novo življenje
30. 12. Poslušam notranji glas
31. 12. Govorim svojemu jazu
1. 1. Jaz sem povsod, v vsem
2. 1 Sem v kontemplaciji (premišljujem in opazujem)
3. 1. Darujem del sebe
4. 1. Živim v novi svetlobi
5. 1. Sem v templju svojega duha
  ROJSTVO JEZUSA JE PRINESLO ČLOVEŠTVU TRI VIŠJE DAROVE, KI BODO LAHKO DELOVALI V NAS.   (Poglobljeno doživljanje Božiča, Enzo Nastati, prevod Franc Božjak)        Bookmark and Share

Comments are closed.