Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

Zmanjšanje moči strojev na človeka

Teorija o vajah

Poglejmo si vsebino teorije in le delno prakse izvajanja vaj zmanjševanja ali celo izničenja neharmoničnega delovanja moči aparatur na človeka iz skript z naslovom Le risonanze tra l`uomo e i mondi spirituali – Sozvočje med človekom in duhovnim svetom s podnaslovom Esercizi e meditazioni per lo sviluppo spirituale quotidiano – Vaje in meditacije za vsakodnevni duhovni razvoj, avtorja Enza NastatijaPo kratkem uvodu bo sledil opis enega izmed možnih načinov izničevanja človeški naravi nesonaravnih vplivov aparatur, inštrumentov, tudi povsem možnih elektromagnetnih sevanj telefonije, anten 4G in 5G, ki delujejo skozi moči enega, dveh ali treh izigranih etrov (elektrika, magnetizem in atomska sila). Najprej se jim poizkusimo vsaj izogniti, potem pa bolj ali manj zaščititi. Vse do druge polovice prejšnjega stoletja ali nekje do leta 1970, o čemer je že pred stotimi leti govoril Rudolf Steiner, je bilo ustvarjanje skupnosti najprimernejša pot. Pozneje pa je bila ta izbira ali možnost ponarejena skozi moči New Age-a. Trenutno živimo bolj zaupno ponotranjeno pot, katere procesi nam omogočajo, da se spustimo v globino vseh globin sebe, v sfero, v procese pola presnove, volje ali dejanj, v katerih lahko srečamo tudi Očeta vseh Očetov (Oče Presvete Trojice, ki vodi, upravlja celotno Vesolje) in ga prosimo za podporo. Tudi vaje aktiviranja srca in možgan, o katerih bomo še pisali, so nam v veliko pomoč. V zahtevnem času in razmerah, nevsakdanjih izzivih, v katerih živimo, pa potrebujemo tudi vaje, ki jih podobno kot Koncentracijo in Meditacijo povsem svobodno in na notranjo pobudo izvajamo najprej bolj pogosto, potem, ko obvladamo neharmonične moči aparatur, pa le enkrat mesečno. Mnogo več o Sveti in Presveti Trojici lahko preberete v naši knjigi z naslovom Pot Ljubezni k Neskončni Enosti (str.39-49). Vaje nam omogočajo prehod skozi TAO – AUM – MANU, ki so Svete Besede, vezane na pravi in resničen pomen Očeta, Sina in Svetega Duha, najprej kot spust, pozneje pa še v obliki dviga. Zaporedje izvedbe vaj evritmije TAO, AUM, MANU in MIRIAM deluje na bitje človeka kot nekakšna ponotranjena masaža, zato da bo lahko Božje skozenj teklo, pritekalo, se harmonično polnilo in praznilo. Pred pričetkom izvajanja vaj verjamem, da ste se že ali pa se še boste podučili, katere geste, procese ali moči izražajo in aktivirajo posamezne evritmijske vaje skozi črke oziroma samoglasnike in soglasnike. Malce več o Evritmiji pa v zaključku, takoj po teoretičnem prikazu vaj. Čeprav naše vaje delno izstopajo od telesnega gibanja klasične evritmije, saj imajo specifičen in zelo natančen namen, vas vseeno pozivamo, da se skozi vadbo z evritmistom ali evritmistko naučite izoblikovati črke T, A, O – A, U, M – M, A, N, U in M, I, R, I, A, M. Spoštovani, vsebino izvajanja vaj evritmije, skupaj s filmom praktičnega prikaza lahko prejmete, če nam to sporočite na naš mail info@projekt-clovek.com        Bookmark and Share

Comments are closed.