Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

Setveni koledar

Teorija in praksa Astronomski biodinamično-homeodinamični setveni koledar lahko uporabljate tako za vzgajanje okrasnih rastlin in vzgojo sonaravne bolj kakovostne hrane, kot tudi za delo na sebi, v smislu aktiviranja samoozdravitvenih procesov. Z upoštevanjem naravnih ritmov, prelivanja, menjavanja določenih planetnih in zvezdnih impulzov, bomo v rastline (povrtnine, grmovnice, sadno drevje, žita), domače živali in v nas kot celoto lahko priklicali, aktivirali bolj harmonične življenjske procese. Rastlinam bomo izboljševali kakovost (prehrambena vrednost), moči etrskega življenja, obstojnost v času, odpornost, moči rodnosti ali količino pridelka. Skratka, aktivno in dovolj svobodno ter odgovorno bomo lahko sodelovali pri vseh življenjskih procesih. Svobodno v smislu, da rastline in preostale zemeljske svetove ne bomo izrabljali ali pretirano in neprimerno usmerjali. Pomemben bo torej čas dotika. Karkoli bomo z rastlino počeli (okopavanje, obrezovanje, presajanje, obiranje plodov, tretiranje, zdravljenje ali harmoniziranje) v določeni kombinaciji kot poziciji Lune s preostalimi planeti in/ali ozvezdji, to isto bo rastlina sprejela za pravo in zanjo koristno gesto. Človek, ki bo naravne ritme in moči nebesnih teles resnično poznal in jih tudi upošteval, je za rastlino pravi vodnik ali višji jaz, nekakšen oče, ki mu bo vredno zaupati. Luna potuje okrog Zemlje približno 28 dni (ritem vitalne dimenzije bivanja), zato nam bo zrcalila moči sedmih planetov in prinašala sile dvanajstih ozvezdij (Oven, Bik, Dvojčka,…). Moči Luninih men uporabljamo predvsem za setev. Teden od prvega krajca do polne Lune bo v rastlini aktiviral procese rasti, bujnosti, obnavljanja, nastajanja snovnosti (značilnosti elementa zemlja in voda), zato bo ta čas bolj primeren za setev korenovk in listnatih rastlin. Še največ moči rastoče ali polne Lune bomo v teh dneh v korenovke in listnate rastline utelesili s setvijo od 18.-21. ure. Teden od zadnjega krajca do mlaja ali do prazne Lune pa bo idealen za setev plodovk in cvetnic, saj bo v bodoči rastlini aktiviral procese kakovosti hranilnih elementov, obstojnosti v času in odpornosti proti škodljivcem (paraziti in mikroorganizmi), kar uvrščamo v značilnosti elementa ogenj-toplota in zrak-svetloba. Največje moči pojemajoče ali prazne Lune bodo še posebno v omenjenem tednu prisotne v jutranjem času od 6.-9. ure. V teh urah bomo sejali plodovke in cvetnice, če bomo v njih hoteli okrepiti predvsem ali še več moči kakovosti, hranilne vrednosti, odpornosti. Dva dni pred polno Luno ali mlajem sta omenjeni sili najmočnejši, nikar pa ne sejte na dan polne Lune in mlaja! DVIGAJOČI IN PADAJOČI LOK LUNE Sile zodiaka (12 ozvezdij) uporabljamo predvsem pri presajanju, obdelovanju, obiranju in tretiranju rastlin. V vsakem zvezdnem znamenju se Luna vsak mesec nahaja 2-4 dni. Rastline presajamo v obdobju padajočega loka Lune, ki traja dva tedna, ko se Luna iz najvišje točke na nebu spušča in približuje Zemlji, in sicer od znamenja Dvojčka pa vse do Strelca. Mlade rastline v obliki sadik dreves, grmovnic, enoletnic se bodo na tak način najlažje ukoreninile, saj se bodo limfa in življenjske moči takrat spuščale navzdol v zemljo, v rodovitno prst, nadzemni plodovi pa bodo zato vsebovali manj tekočin. Lahko jih bomo tudi obirali in shranjevali. Čas bo zato idealen tudi za obrezovanje rastlin. Sadike plodovk presajamo predvsem v znamenjih elementa ogenj-toplota, sadike korenovk v znamenju zemlja, cvetnic v dnevih zračnih in/ali svetlobnih znamenj, sadike listnatih rastlin pa v vodnih zvezdnih znakih. Sadna drevesa presajamo v dnevih ognja-toplote ali zraka-svetlobe, okrasne grme in sobne rastline pa v dnevih zraka-svetlobe, ki pripomorejo k aktiviranju procesov nastajanja njim pravih in primernih barv, oblik, vonjav in cvetov. Maksimalne sile padajočega loka bodo zaznavne, ko se bo Luna nahajala v Perigeju (Perigej Luna). Takrat z rastlinami ničesar ne počenjajmo, saj bi v nasprotnem primeru bodoča rastlina in njena oblika postali bolj ploščati, kot da bi ju nekaj pritiskalo k tlom. Štirinajstdnevni dvigajoči lok Lune se prične takoj po dnevu, ko doseže najnižji položaj na svoji poti (znamenje Strelca), nakar se vsak dan bolj oddalji od Zemlje. Limfa in življenjske moči se bodo dvigovale navzgor v steblo, liste, cvetove, plodove in semena. V teh dneh bomo rastline le cepili, škropili z nekaterimi naravnimi pripravki ali jih krepili z impulzi zvezdnih znamenj od Strelca do Dvojčkov. Prav tako je ta čas primeren za pobiranje podzemnih plodov in njihovo shranjevanje. V teh dneh bo v njih manj tekočine kot elementa voda, ki bi v nasprotnem primeru zlahka izničila moči elementa ogenj v obliki prehrambne vrednosti, zorenja, obstojnosti v času. Ne pozabimo, da je ravno voda tista moč, ki gasi ogenj. Z njo pa primanjkuje tudi zraka v obliki cvetenja, odpornosti. Največje sile dvigajočega loka Lune bodo zaznavne v času 30. minut njenega Apogeja. Enako kot pri Perigeju Lune, se tudi v trenutku Apogeja rastlin in zemlje ne dotikajmo, če ne želimo imeti bolj podolgovatih, navzgor potegnjenih rastlin ali njihovih funkcionalnih delov. SONČNI MRK Tudi v dnevu Sončnega mrka ne bo najbolj primerno, da z rastlinami in zemljo karkoli počenjamo. Prav tako naj bodo bolj ranljivi otroci ob Sončnem mrku (60 minut) v hiši, ki jim nudi dovolj popolno duševno zaščito, saj so sile Teme takrat še bolj dejavne. DNEVNI VDIH IN IZDIH Nekaj podobnega, kot je ritem v obliki sil in gest mesečnega padajočega ter dvigajočega loka Lune, prinašajo moči dnevnega vdiha in izdiha. Od 15. ure popoldan pa vse do 03. ponoči traja dnevni vdih, saj se tekočina ali limfa in življenjske moči rastline spuščajo v korenine (podzemni del rastline). V rastlini, predvsem pa v korenini, se zato krepijo procesi nastajanja snovnosti (element zemlja in voda). Sadje in plodovno zelenjavo bomo zato, predvsem zaradi večje kakovosti in daljšega skladiščenja, obirali v popoldanskem času. Enako bomo popoldan rastline tudi obrezovali, zalivali in okopavali, še posebno v sušnem obdobju. Dnevni izdih bo prav tako trajal 12 ur, in sicer od 03. do 15. ure. Življenjske tekočine rastlin se bodo v tem času dneva dvigovale navzgor, vse do listov, plodov in semen. Plodove bomo v tem času obirali predvsem za takojšnjo svežo dnevno porabo, rastline bomo okopavali, še posebno, če je zemlja ali rodovitna prst zelo vlažna ali mokra, saj se bo lažje posušila.
  1. Kot že omenjeno, bomo žita, grah, fižol ter cvetne in plodovne povrtnine sejali v dneh prazne Lune (od zadnjega krajca do mlaja), in to zjutraj, sedem do dva dni pred mlajem. Na tak način bomo v njih stimulirali in okrepili predvsem moči kakovosti, hranilne vrednosti, zorenja, sile breztežnosti (element ogenj in zrak). Njihovi plodovi, semena (element ogenj) ter cvetovi (element zrak) bodo zato bolj sladki, bolj odporni proti parazitom, virusom in bakterijam ter dišeči, bolj kozmični, toda manjši, kašče ali shrambe in stojnice bodo manj polne, vaš prihodek pa bolj skromen, še posebno, če se z vzgojo in prodajo rastlin tudi preživljate. Le enostranska gesta ali impulz, značilnost ni nikoli najboljša. Kaj torej storiti? Omenjenim rastlinam bo potrebno dodati še nekaj kvantitete, težnosti, snovnosti (element voda in zrak). Grah, fižol, žita in cvetno, plodovno zelenjavo bomo resda sejali v tednu prazne Lune, toda v popoldanskem času (dnevni vdih in moči snovnosti, nastajanja materije, obnavljanja, rasti). Tako bomo rastlini vdahnili, ji utelesili vsaj nekaj moči kvantitete, težnosti, zemeljskosti.
  2. Ravno nasprotno velja za korenasto in listnato zelenjavo. Sejali naj bi jo v tednu polne Lune (prvi krajec do dva dni prej) popoldan od 18.–21. ure, ko bodo moči elementa voda (list) in elementa zemlja (korenina) najmočnejše. Njihovo enostransko gesto kvantitete, težnosti, pa lahko omilimo s ščepcem kvalitete ali kakovosti, in sicer tako, da jo sejemo v dopoldanskem času in morda celo v znamenju Leva, Strelca ali Ovna (tri moči ali znamenja kakovosti elementa ogenj-toplota). Podobna pomoč bo še kako prav prišla, če gojimo rastline na bolj vlažnih in senčnih, dobro pognojenih tleh, kjer težko dozorijo.
Kaj pa, če smo v najbolj primernem času setve določenih rastlin odsotni, če dežuje, zmrzuje? Ali bomo korenasto-listnate rastline lahko sejali celo v dnevih prazne Lune? Lahko, če si bomo že znali pomagati z ravnokar omenjenimi močmi zvezdnih znamenj. Na primer: listnato in korenasto zelenjavo sejemo zato v njenih polarnih neidealnih močeh, štirinajst dni pozneje, v pojemajoči Luni (zadnji krajec do mlaja), toda v popoldanskem času (od 18.-21. ure) in morda tudi v zvezdnih znamenjih vode ali zemlje. Enako, a ravno obratno bomo počeli, toda le v izjemnih primerih odsotnosti, bolezni, neugodnih vremenskih razmer s cvetnimi in plodovnimi rastlinami. Sejati jih bomo pač morali v rastoči Luni (prvi krajec do polne Lune), toda zjutraj (kakovost) od 06.-09. ure in morda celo v zvezdnih znamenjih ognja-toplote in zraka-svetlobe. Upam, da si nismo preveč začinili, zakomplicirali življenja, toda prav je, da podobne možnosti vsaj spoznamo. Vemo, da nekateri rastline vzgajamo le za hobi, toda bolj kot znamo pomagati sebi in rastlinam, bolje bo. Res je, v setvenem koledarju smo mnogokrat poudarjali, da se ob setvi obračamo le na moči rastoče ter pojemajoče Lune, hkrati pa verjamemo, da smo že dovolj močni in sposobni, da lahko poškilimo še malce na Luno ozvezdij (dvigajoči in padajoči lok). Vendar le, če smo dodobra osvojili začetna znanja. PRESAJANJE Kaj pa presajanje? Naj omenimo le krompir in čebulnice. Krompir sadimo v padajočem loku, v dnevih elementa zemlja ali zrak (krompir ni korenina, temveč gomolj ali preobražen cvet). Če smo ga sadili v elementu zemlja, potem vsaj prvič zrahljamo zemljo okrog njega v dnevih zrak-svetloba, in obratno. Čebula, česen in por so listnate rastline (element voda), zato z njimi v zemljo v dnevih Raka in Škorpijona (padajoči lok Lune). SONCE V OZVEZDJU Sonce je bilo leta 2012 v znamenju Ribi od 12.3. do 18.4., v znamenju Ovna pa od 18.4. do 14.5. V teh dneh lahko tako v rastlini, kot tudi v nas samih še bolj okrepimo moči omenjenih ozvezdij. Moči znamenja Ribi bomo opisali v enem izmed prihodnjih poglavij. Ovnove sile pa prinašajo impulz k rojstvu in manifestaciji, kamor uvrščamo procese klitja in nastajanja, razmnoževanja rastline. Pri človeškem in živalskem svetu bodo moči Ovna plemenitile glavo, predvsem možgane in čelni, očesno-nosni predel. Delovanje sil pravzorca Oven bomo lahko okrepili, če bomo v teh dneh na omenjene cone delovali na kakršenkoli sonaraven ali dovolj harmoničen način. V mislih imamo seveda čas dotika (presajanje, okopavanje, obrezovanje, gnojenje) rastlin in blagodejne tretmane na ustrezajoče dele telesa (obkladki, zelišča, tinkture, jemanje homeopatskih pripravkov). Vse, kar koristi ali škodi funkcionalnim delom rastline ali omenjenemu delu človeškega telesa, bo v teh dneh dvojno blagodejno ali destruktivno učinkovalo. Zatorej, le pogumno, toda previdno, da uspeh ne bi izostal. Jutranji tretmani (od 6.-9. ure) bodo blagodejno delovali na procese čiščenja, izničevanja in izločanja balasta, sproščanja, boljšega oblikovanja telesnih organov, večerni (od 18.-21. ure) pa na procese nastajanja snovnosti, obnavljanja, izgrajevanja in strukturiranja. Nekaj podobnega kot s Soncem se dogaja z Luno, le s to razliko, da bo njena prisotnost v vsakem znamenju le dva do štiri dni, in da se bodo zato v enem mesecu zvrstila vsa zvezdna znamenja. Takrat, ko je bila ali bo poleg Sonca tudi Luna v znamenju Ribi (na primer 22. in 24. 3. 2012) ali v Ovnu (21.4.), bodo omenjene sile in moči še močnejše, zato na njih nikar ne pozabimo.    Bookmark and Share