Zadnje objave

Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

Setveni koledar za mesec oktober

Učitelj in vodja, razlika med njima ter pomen dela na sebi
Kakšna je razlika med učiteljem in vodjo? Učitelj je tisti, ki uči in nam pove, kaj je potrebno narediti, delati. Vodja ali morda primernejši izraz - vodnik pa je tisti, ki hodi pred mano. Na primer: Gorski vodnik hodi pred nami, postavi se pred vrsto in nam pokaže, kam lahko stopimo, kje se lahko oprimemo. In tudi na tak način lahko sledimo njegovim korakom in pridemo na vrh, na cilj živi ni zdravi. Današnji »učitelj« nas poziva, naj o nečem razmišljamo, kajti ko začnemo hoditi po duhovni poti, imamo vsi težnjo, željo, da se naslonimo na enega učitelja. In mnogokrat se zgodi, da tega učitelja povzdignemo v Boga. Vendar se moramo zavedati, da je to lahko le vzorec, ki nas spominja na antične čase in antične vodje, na antične iniciacijske poti, ki so bile značilne za predkrščanski čas. Če zaupamo Kristusovim besedam in imamo zaupanje vanj, se bo kmalu on postavil pred nas in nas naučil ter nam pokazal, katere korake moramo narediti. Vendar si moramo resnično pridobiti zaupanje vanj. Običajno pa imamo veliko več zaupanja v človeka, ker ga vidimo, ne pa v Boga, ki ga ne vidimo. Blagor tistemu, ki verjame, čeprav ne vidi. Vse se je pričelo od zgoraj, z idejo, besedo, … je bilo nekoč zapisano . Kje je torej Bog? V našem srcu. Naučiti se moramo poslušati svoje srce in naučiti se moramo poslušati notranji glas.
Troje vrat za popolnejši odnos z Božanstvi
Ob vstopu v zrelejši, popolnejši odnos z božanstvom – z Bogom imamo troje vrat, ki se jih moramo naučiti odpreti: vrata duha, vrata duše, vrata telesa.    Kaj je duh v smislu Boga? = To je naš večni del. To je del večnega v nas, ki je del večnega Boga. Naš duh gleda tri ideale: pravično, dobro in resnično. Duh je vedno eden in združuje. Kaj je duša? = Duša ni večna. Ona živi v medsebojnem odnosu z ljudmi, lahko tudi s stvarmi. Duša pa živi predvsem tako, da ima simpatijo ali pa antipatijo do neke stvari, človeka, živali, … Na primer: Ko neka oseba nekaj obrazloži, rečem, da je lahko resnično samo zato, ker mi je ta oseba simpatična. Če bi mi to isto stvar povedala oseba, ki mi je antipatična, bi rekli, da ni resnična. Tako nekako delujejo politične stranke, posamezne skupine, skupnosti, združenja, sekte,… Duša nosi v sebi dvojnost – razdvojenost. Mi, kot center naše zavesti, bomo za enkrat še uporabljali moči naše duše. Leta 869 po Kristusu, ko je bil v Konstantinopolisu koncil, se je cerkev uradno odločila, da je človek sestavljen iz telesa in duše. Človeka-duha so takrat odstranili iz besednjaka. Od takrat je minilo že 1200 let in ves ta čas nam še vedno manjka koncept duha, oziroma pojasnilo, kdo ali kaj je duh. Obenem nam je bil odvzet tudi koncept duše oziroma, kaj in kdo je duša. Koncept duše kot notranje življenje, je sestavljen večinoma iz znanstvenega pojmovanja skozi biokemične procese in zajema čustva ter nekakšne notranje procese. Tako lahko biokemične procese stimuliramo s posameznimi zdravili ali zaviramo že v samem razvoju. Le-ta pa lahko omogoči nastanek pozitivnih ali negativnih biokemičnih procesov. To je znanstveni – materialistični, oziroma fizični vidik ali pogled na dušo, ki je že v času razsvetljenstva, torej pred 200 leti, odvzela človeku prepoznavanje duše. In kaj je fizično telo? V zadnjih letih je naše snovno telo postalo vedno bolj podobno stroju, saj mu lahko zamenjamo dele ali telesne organe. Prav na tak način se je zgubila svetost človeškega telesa. Človekovo telo je namreč vsekakor prava božja podoba. A vendar se nahajamo na območju priznane znanosti, za katero je človek vsota bio-medicinskih vrednosti. Analiza zdravja in bolezni, negovanje in zdravljenje človeka, je danes prepuščeno različnim strojem in aparatom. Človek naj bi ponovno odstrl  skrivnosti zakramentov in jih uporabil za pomoč in odpiranje omenjenih treh vrat (duha, duše in telesa). Le tako ali tudi na tak način bi ponovno okrepili resnico o človeškem obstoju in človeku kot celoti. Iz skript Zakramenti v luči skrivnosti, Enzo Nastati, prevod Franc Božjak Astronomski podatki so vzeti iz setvenega koledarja Maria Thun, ki je bil izdan pri založbi Ajda, telefon 01/754-0743, več na spletu http://ajda-vrzdenec.si/      
                               

           

             Bookmark and Share