Zadnje objave

Novice

Spoštujemo GDPR

Setveni koledar za junij

JUNIJ OSEMNAJST

LOGOS KOT LJUBEZEN IN SVOBODA

Rekli smo, da tudi Oče duhovno napreduje, in sicer vedno, ko prenese eno izmed svojih kvalitet, kreposti stvarem ali ustvarjenim bitjem. Ena izmed Njegovih najbolj plemenitih kvalitet pa je Ljubezen, ki mora biti svobodna, brez interesa. Ljubezen in Svoboda sta kot cifra in mož ali kot cesar in Bog kovanca. Drugemu brez drugega skorajda ni mogoče živeti v zemeljskih pogojih življenja. Če smo svobodni, delujemo z ljubeznijo in nasprotno. Če delujemo skozi ali zaradi interesa, nismo svobodni in ne znamo ljubiti. Pridobiti svobodo pomeni pridobiti ljubezen. Če moramo na primer prenesti ali omogočiti, podariti proces ljubezni, ki naj bi se razvil v nekem bitju, moramo ustvariti sistem, kjer se bo vse omenjeno lahko tudi uresničilo. Bog je zatorej ustvaril sistem in tudi prvega človeka po svoji sliki, podobi in podobnosti. Če je Oče zvezda, bo tudi prvi človek, produkt zvezd. Prvi človek je torej skupek dvanajstih ozvezdij, z imenom Zodiakalni človek, Adonaj ali Adam Kadmon. V sistemu, v katerem obstaja možnost svobode, se je pričel razvijati razvojni proces. Svoboda pomeni možnost odločitve, saj lahko zavijemo na desno ali na levo stran. Bog pa je v proces vstavil tudi možnost delanja napak, zato so se vanj prikradle sile skušnjav, v začetku le v obliki duhovnega bitja Luciferja. Predvsem zaradi tega, da bo človek lahko izbral Ljubezen in Svobodo samoiniciativno in zavestno. Vse, kar obstaja in živi v našem sončnem sistemu, mora ubogati zakonitost, in sicer nadaljevanje poti v doseganju Ljubezni in Svobode. Omenjena razvojna zakonitost ima svoje ime. Imenuje se Logos. V preostalih razvojnih sistemih kozmosa se razvijajo druge kvalitete, kar pa še zdaleč ne pomeni, da še kje drugje živi bitje človek. Vsak evolutivni sistem ima zato svoj Logos. Tudi drugje v vesolju se nekaj dogaja. Vse se je pričelo z Logosom ali Besedo in vsemu vlada Logos. Vse, kar živi in je postavljeno v naš sončni sistem pod ozvezdji, od Serafov (duhovna bitja Ljubezni) pa vse do Angelov, bomo poimenovali Sveta Trojica, saj ima princip Očeta, Sina in Svetega Duha. "Vi molite tako: Oče naš, ki si v nebesih...", nam je bilo nekoč zapovedano. Kaj pravite, ali so vsi Logosi celotnega kozmosa povezani in med seboj dobro usklajeni, koordinirani, organizirani? Vsekakor, zato mora obstajati tudi Logos od Logosa. Logos, ki koordinira vse Logose, torej en velik razvojni zakon, ki zajema in skrbi za vse Logose. Logos od Logosov je Kristus ali Princip Sina Presvete Trojice. Sedaj pa se lahko vrnemo k Jožefu. Otroka vzame v roke v obliki Toplote, ga dvigne k Svetlobi in v otroka se spusti, utelesi Logos, kajti ravno ta otrok nas bo nekoč popeljal k Svobodi in Ljubezni. Prvo, kar je Jezus prejel skozi Jožefa, je bil Logos. Ime Jožef (esenski posvečenec) pomeni tistega, ki raste v Bogu. Jezus je torej najprej prejel Logos, potem pa še ostale moči in pomoči, zato je postal prinašalec Logosa. Ne pozabimo, da bomo omenjeno morali prehoditi tudi mi. Logos je v Jezusu deloval tri leta in ko je Jezusovo telo, nekakšen "sod" ali "koža", postalo popolnoma čisto, novo, preoblikovano, transformirano (tudi Jezusovo telo je oddajalo senco, izločalo presnovno-prebavni višek, tudi Jezus je bil človek, pravi človek), je med Krstom na Jordanu vanj lahko stopil Logos vseh Logosov. Lahko bi rekli: "V Jezusa je stopil Logos, v Kristusa pa veliki, največji Logos." Vsekakor moramo napraviti red v načinu razmišljanja, če želimo končno razumeti, kaj se je pomembnega za nas - človeštvo dogajalo pred dva tisoč leti. Že za samo rimsko-katoliško Cerkev mnogokrat ne obstaja skorajda nobena tehtna razlika med Jezusom in Kristusom. Zgodi se, da nas celo poučujejo, da se je na Božič rodil Kristus. In kaj naj bi zatorej mi storili? Če ne prej, bo potrebno prejeti Logos vsaj pri štiridesetih, petdesetih letih življenja. Mutirati ali spremeniti bo potrebno razmišljanje, prepoznati Svetega Duha v vsaki stvari žive in nežive okolice, potrebno bo razumeti, kdo sem, kdo smo, kaj naj bi počeli na Zemlji, kam naj bi odšli, se vrnili ali prispeli. Zakaj naj bi spoznali in sprejeli Božji načrt Življenja, zakaj in kako naj bi stopili na pot duhovne rasti ali razpiranja zavesti in se vrnili v Očetovo Hišo? Sedaj vsaj vemo, da se moramo vrniti k Ljubezni. Zato je prav, da se pričenjamo spreminjati, prevzgajati na vseh nivojih, tudi skozi čiščenje naših "sodov". Ko bodo telesa kolikor toliko ali dodobra čista, prenovljena, bo prišel trenutek, ko bo tudi v nas, podobno kot ob Krstu na Jordanu v Jezusa, lahko stopil Logos vseh Logosov. Ko bomo postali zelo podobni Jezusu, se bomo lahko srečali z Eteričnim Kristusom. Franc Božjak, (iz knjige Kakšna bo naša prihodnost) Astronomski podatki so vzeti iz setvenega koledarja Maria Thun, ki je bil izdan pri založbi Ajda, telefon 01/754-0743, več na spletu http://ajda-vrzdenec.si/  

           

             Bookmark and Share