Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

Nove možnosti v karmičnih odnosih

Pozdravljeni! Tisti, ki spremljate naše delo, veste, da že nekaj časa govorimo o velikih spremembah, ki se dogajajo znotraj Zemlje, v naravi, v Vesolju in v duhovnih hierarhijah. Na to temo imate na voljo tudi različne webinarje, ki si jih lahko ogledate na Youtubu, na kanalu Arca della vita. Ta večer pa smo se odločili za nekoliko posebno srečanje, saj je prišlo do nepredvidljive spremembe, ki je nismo mogli napovedati in je tako nenavadna, da nas je kar malce presenetila. Pravzaprav so bila znamenja te spremembe prisotna že od začetka meseca novembra, le da je bilo na začetku vse nekoliko zmedeno, sčasoma pa je postalo bolj jasno. Spraševali smo se tudi, kako to novost izpeljati in kaj narediti. No, sedaj vam lahko predamo naše razmišljanje. Sprašujemo se, kaj se sedaj dogaja. Ne le v zvezi z Zemljo kot planetom, ki se čisti in spreminja svoje etersko telo; v povezavi s Kristusovo Paruzijo (prihod Kristusa na eterski ravni bivanja) se marsikaj dogaja, tudi v svetu duhovnih hierarhij in lahko bi rekli, da se vse pomika v smeri Enosti. To ne pomeni, da se vse spaja v neko mešanico, temveč pomeni, da se slehernik vse bolj zaveda, kaj se dogaja znotraj drugega bitja. To velja tako za duhovne hierarhije, kot tudi za človeka in to, kar velja za človeka v odnosu z drugim človekom, se imenuje karma.

Pozitivna in negativna karma

Povejmo kaj več o karmi, saj beseda karma samodejno sproži misel na kazen. To je res, obenem pa tudi ni res. Karma preprosto pomeni razvezati pozitivne ali negativne vozle, ki jih je človek tekom svojega obstoja stkal z drugimi ljudmi; pa ne zgolj z ljudmi, temveč tudi z narodom, z Zemljo, tudi z Angelom varuhom. Obstaja veliko vidikov karme, vendar se bomo omejili le na človeka, v odnosu do drugega človeka. Vsi smo zagotovo v svojem življenju nekomu zakuhali kakšno potegavščino ali prevaro, ki smo jo s kasnejšim zavedanjem obžalovali. Po drugi strani pa smo prav gotovo od drugih ljudi prejeli razne spodbude, pomoči, ki so nam bile na naši poti v podporo. Torej, obstajajo situacije negativne karme, ki jih bo treba zaradi našega slabega postopanja nekako uravnovesiti ter situacije pozitivne karme, v zvezi s katerimi se bo potrebno zahvaliti za nek pozitivni dejavnik, ki se je zgodil v našem življenju. Karma je lahko torej pozitivna ali negativna. V tem večeru bomo seveda poskrbeli, da bomo čimbolj zmanjšali negativno karmo in kar se da povečali pozitivno karmo. To je mogoče storiti prav v času od zdaj pa vse do Božiča oz. Silvestrovega. Sedaj obstaja namreč pravo časovno okno, v katerem nam Nadangel sedanjega časa, Mihael, ki je obraz Kristusa, On-Kristus pa gospodar karme, daje možnost, da nekoliko dvignemo tančico karme in začnemo bolje razumeti pozitivne in negativne odnose, ki smo jih imeli v našem obstoju. Upam, da sem bil razumljiv. Skozi naša srečanja smo spoznali razloge za kovid, vojno, gospodarske krize. Vse to smo že obravnavali in če ste omenjene vsebine zamudili, si jih lahko ogledate na Youtube kanalu Arca della vita. Povedali smo, da je bil namen teh dogodkov ta, da prekinemo in presežemo določene oblike, vzorce obnašanja, v katere smo zapadli. Pri vse hitrejšem hitenju ali naglici nas je ustavil kovid, ustavila nas je energetska kriza, do neke mere se je ustavilo tudi kompulzivno nakupovanje, saj postaja preživetje za mnoge vse težje. Torej, prišlo je do spremembe navad, to spremembo pa lahko doživimo na dva načina: bodisi s preklinjanjem usode, ki nas je privedla v to stanje, bodisi z razumevanjem, da je vse to hitenje in naprezanje, ki smo ga počeli zunaj nas, pravzaprav ugašalo našo notranjost. Kajti, če tekam za zunanjimi situacijami na način, da so moje misli nenehno usmerjene na to, kam moram iti, koga moram srečati, kaj moram početi – torej na vse to, kar zunanji svet od nas pričakuje in zahteva, potem nimam časa zase, za notranje delo in ko pridem zvečer domov, se mi ne ljubi početi ničesar več.

Akaški zapisi

Sedaj je torej nastopil čas za meditacijo, čas ponotranjenja. Rad bi izpostavil ta vidik, in sicer vidik drugačne kvalitete časa, ki se nam ponuja. Vse te navidezne tragedije nam omogočajo, da vstopimo v drugačno kvaliteto časa. In ena od drugačnih kvalitet časa je karma. Namreč, če karma združi nek dogodek z njegovim odsevom v naslednji inkarnaciji, je jasno, da gre za čas. V karmo je namreč vtkan čas. Vse, kar je zapisano v svetu karme, ima tudi svoje ime. Govorim o Akaških Zapisih. Kaj to pomeni? To pomeni, da obstaja eterska substanca, ki ni fizična, ne duševna, ne duhovna, temveč eterska ali vitalna, ki napolnjuje celotno Vesolje. Ta zelo redka, lahka eterska snov je Veliki spomin, velika knjižnica celotnega Vesolja, kjer je vse zapisano. Prav vse. Od dinozavrov, pa do tega, kar smo počeli danes zjutraj. Vse je zapisano v svetlobi. Gre namreč za podobe, torej svetlobo. Če na primer zdajle za neskončno majhen delček časa vidim Silvio, ki sedi tukaj pred menoj, pomeni, da me je dosegla njena svetloba. Če pogledam neko zvezdo, se zavedam, da je ta zvezda, ki jo gledam, morda dejansko že mrtva, kajne, glede na to, da nas od nje ločijo mnoga svetlobna leta. In tako se skozi čas dogodki zapisujejo v svetlobi. Tudi našo podobo bo lahko čez tisoč ali sto tisoč let nekdo videl v Akaških zapisih. Toda, zakaj sploh govorim o Akaških zapisih? Zato, ker so Akaški zapisi eterska substanca, etersko pa pomeni življenje in ravno zato imajo vse tiste podobe, celo besede, srečanja, drevo, ki ga posekam, prav vse, ima nek razlog. Vse, kar se zgodi, se zapiše v čas oz. v Akaške zapise, ki so eterski in puščajo neko sled, nek odtis, ki ga lahko poimenujemo seme življenja. A ne v smislu semena, ki bo vzklilo naslednji dan. Morda bo trajalo sto let, morda tisoč, ali kdo ve koliko, toda gre za nekakšno »pol-življenje«, za seme življenja, ki se bo manifestiralo s časom. Sedaj se nahajamo v časovnem obdobju, ko se tančica časa dviga. Sedaj se lahko vidi nekatere stvari znotraj časa in nekaj vsebin iz teh semen življenja se lahko začne manifestirati. To je torej okvir, znotraj katerega se gibljemo konec novembra in v mesecu decembru 2022. Z januarjem 2023 pa se vse to zaključi. Konec decembra se to konča in zato upajmo, da bomo vsi dobro opravili svoje delo, saj je to edinstvena, zelo dragocena priložnost, ki nam lahko resnično zelo pomaga. Vse to, kar se dogaja je torej res zelo pozitivno in zamuditi to priložnost bi bila resnično prava škoda. Seveda pa obstajajo tudi entitete, ki delujejo proti odstiranju tančice, saj bi jo želele ohraniti čedalje bolj spuščeno. Glede na to, da nam ta tančica omogoča dojeti karmične odnose oziroma subtilne odnose z ljudmi in situacijami, nam nekatere entitete to želijo preprečiti. Da bi v tem lahko uspele, morajo izklopiti našo zavest, zato bo naša zavest, ki je naš Jaz, naš duhovni del, napadena. V tem času bi se lahko zgodilo, da bomo doživeli napad na naš Jaz. Ni nujno, vendar lahko se zgodi. Morda bo to s strani naših najbližjih, ki nam morebiti ne dajo ne prostora, ne časa, niti priložnosti…. Da bi se soočili s tem obdobjem, je torej bolj kot kadar koli prej potrebna prisotnost Višjega Jaza in nas kot Jaza. Ne mislim na ego. Ego je duša, ki gleda Jaz. Višji Jaz ali Sveti Duh v nas, ki ima veliko imen (na Vzhodu ga na primer imenujejo Manas).

Mihaelova doba

To je duhovna komponenta, ki običajno domuje na Soncu in s katero se srečamo ponoči, ko spimo in zapustimo fizično-snovno telo. Ustvariti moramo meditativne pogoje, tako da bosta naša duša in naše srce podnevi postala čaša za naš Jaz, zato moramo gojiti polnost Jaza. Spomniti vas moram, da Kristus sebe imenuje Jaz Sem, Bog Sem. Kristus nam je prinesel »Jaz Sem« in kot sem že omenil, je Nadangel Mihael Kristusov obraz. Nahajamo se namreč v Mihaelovi dobi. Od 29. septembra do Božiča smo v sezoni Nadangela Mihaela in hkrati v več kot tristo let trajajoči zgodovinski dobi Mihaela. Lahko bi rekli, da se nahajamo v Mihaelu »na kvadrat« (kot Mihaelu vseh Mihaelov), da bo bolj jasno. Zdaj je nastopil čas, ko lahko ljudje, ki imajo moč biti osredotočeni v Jazu, razumejo in ozavestijo, kaj so stkali v obliki karme. To je torej karmični čas, kajne? Karmični čas, v katerem bo vsak od nas razumel, kaj se mu bo vrnilo od opravljenih dejanj, ki niso bila ravno optimalna ter bo razumel, čemu se bo zahvalil drugim za vse, kar je prejel, obenem pa tudi razumel, kaj bo lahko udejanjil, da se bo le-to množilo kot pozitivna karma. Govorili bomo o slabi karmi, vendar želim veliko več govoriti o dobri karmi.

Karma ljudi, odnosov, Zemlje

Vsako karmično razmerje je kar zapleteno. Obstaja odnos z ljudmi, obstaja odnos z narodom in karma naroda (danes Italijani doživljajo karmo rimskega imperija, kajti rimski imperij je v svojih časih osvojil vse, kar je bilo možno osvojiti, sedaj pa že nekaj stoletij Italijo osvajajo drugi). Obstaja tudi karma, ki se nanaša na Zemljo, na planet Zemlja, ki se z vsemi vulkanskimi izbruhi, potresi, monoliti, žitnimi krogi in mnogimi drugimi stvarmi prečiščuje od vsega, kar ji je človek naredil. Pomislimo na izkopavanja, pomislimo na vrtanje gora s predori, na regulacije rek, na črpanje nafte in če želimo omeniti še najhuje, pomislimo na vse atomske eksplozije in onesnaženja.... Zato je v tem obdobju, prav v tem mesecu decembru pomembno, da postanemo in ostanemo močni v svojem Jazu. Da bi lahko ostali močni v Jazu, pa moramo manj tekati naokoli. Manj moramo tekati zunaj nas, saj sem rekel na začetku – kolikor bolj hitim in se ženem za posvetnimi stvarmi, toliko bolj izgubljam polnost Višje zavesti, saj moram razmišljati v smislu materialnega časa in prostora, torej: »takrat moram biti tam, moram hiteti, moram narediti…« In vse to mi ne dopušča, da bi razvil primerno zavest. V tem smislu bi rad povedal tudi nekaj pozitivnega. Recimo, da imamo sestanek in da oseba, s katero smo dogovorjeni, zamuja. Običajno nas to moti, saj je to nasilje, nespoštovanje, a poglejmo na to stvar z drugega zornega kota. Usoda, recimo ji tako, nam podarja četrt ure in namesto, da ta čas porabimo, da bi se jezili na to osebo, se raje zaprimo v svoj svetlobni stolp, v svoje najgloblje z močmi srca ogreto bitje in začnimo izgovarjati: »Jaz Sem.« Nato pa nadaljujmo: »Kaj sem Jaz? Od kod prihajam, kaj je moje bitje, kam grem, zakaj?« In tako naprej. Ob tej preizkušnji ozaveščanja karme se bo kar nekaj ljudi odzvalo nasilno. To bi lahko premerjali s situacijo, ko bi pijancu rekli, da je pijan, on pa bi se seveda užalil in se odzval agresivno. Marsikdo je že doživel, da je pijancu dejal: »Poslušaj, nehaj piti, ker si že pijan.« Ta pa se opotekajoče, a vendarle, odzove z zmerjanjem ali udarcem. Obstajajo torej ljudje s šibkim Jazom in to bo velik problem, ker bodo ustvarili pogoje za napad na duhovni svet. V tem mesecu bomo napade na človeški Jaz zaznali verjetno s strani kakšnega vplivneža ali televizijske osebnosti, ki ustvarja mnenja, morda celo od koga, ki nosi duhovniška oblačila itd. Ne vem, a zagotovo bomo doživeli napade na človeški Jaz. Med ljudmi, ki bodo napadli človeški Jaz, bodo, žal, tudi cepljeni s cepivom proti kovidu. Obstaja napoved Rudolfa Steinerja izpred sto let, ki pravi, da bo izumljeno cepivo, katerega namen bo tudi ta, da bo ločilo dušo od Jaza. Ti ljudje ne bodo več nosilci notranje težnje po povezovanju z Jazom in v tem obdobju, v katerem je Jaz poklican k še večji prisotnosti, da bi lahko v karmi osebe deloval aktivno in ne le kot opazovalec, bodo ti ljudje doživljali odpor. Temu se bodo upirali in zato vam v teh primerih svetujem, da se ne spuščate v razprave, temveč podnevi molčite, ponoči pa delajte. Zakaj delati ponoči? Ker smo ponoči v svojem Višjem Jazu, v Višjem Jazu pa je tudi druga oseba, s katero podnevi doživljamo konflikt.   * Vsem, ki potrebujejo določeno obliko, pa tole: pred vsakim delom se kot duh najprej osredotočimo na Višji Jaz, nakar predano odpremo dialog z Božjim V, izrazimo namen z največjimi močmi ljubezni, ki jih premoremo in v popolnem prepričanju, da se bo zaprošeno tudi uresničilo. Na koncu se še zahvalimo in zapremo dialog. V  

 Delujemo lahko na dva načina

Ko imamo opravka z bolj duhovnim vidikom odnosa, obstaja preprost stavek za razpletanje karmičnega vozla, ki ga lahko izgovorimo pred spanjem, in sicer: »To noč s svojim Višjim Jazom primem za roko Višji Jaz …….. (ime, priimek in lahko tudi kraj bivanja osebe, partnerja, otroka oz. kogarkoli, s komer imamo težave v odnosih, lahko tudi več oseb hkrati) in ga/jih pospremim h Kristusu zato, da se karmični vozel razveže.” Na ta način se s svojim Višjim Jazom pridružimo Višjemu Jazu druge osebe in ga pospremimo h Kristusu, z namenom, da se razveže karmični vozel. Razvezovanje karmičnega vozla pomeni tudi postaviti sebe pod vprašaj, saj je povsem mogoče, da smo bili popolnoma prepričani v svoj prav, v resnici pa morda ni povsem tako. Lahko pa obstaja tudi zgolj duševni vidik odnosa, in sicer z ljudmi, ki nimajo polnosti Jaza. Tudi duša se namreč ponoči razširi in v tem primeru se pred spanjem lahko obrnemo na Mater, na Vesoljno Mater in izvedemo nekakšno Marijansko pedagogiko: »S svojim Višjim Jazom pospremimo dušo te osebe k Vesoljni Materi, ki s svojim Plaščem Ljubezni olajša in raztopi bolečino teh duš.« Četudi te duše sovražijo duhovni svet, s tem sovraštvom vedno manifestirajo globoko bolečino in zato smo tudi mi vpleteni vanjo.   Poskušamo jih čim bolj pomiriti in to bo naša pozitivna karma. Pomembno je "posejati" majhna semena pozitivne karme, ker, kot je omenjeno v drugih sporočilih, je to obdobje velike setve, ki bo v prihodnjih letih obrodila velike sadove. Velja tudi za duše pokojnih.   Oboje zgoraj omenjeno služi za razvezovanje karmičnih vozlov in se lahko izvaja brez vednosti in privoljenja druge osebe. Na enak način lahko delujemo tudi s preminulimi. Če povzamemo, pri bolj duhovnih karmičnih vozlih gresta Višji Jaz z Višjim Jazom h Kristusu, pri vozlih bolj duševnega tipa, pa dušo pospremimo do Vesoljne Matere, ki s svojim Plaščem Ljubezni raztaplja njeno bolečino.

Sedaj pa se lotimo dela

Rekli smo, da bo v tem mesecu tančica karme oz. karmičnih odnosov odstrta. To odstiranje tančice pomeni, da se bomo začeli zavedati določenih stvari, tako pozitivnih kot negativnih. Ni kaj dosti pomembno ali so pozitivne ali negativne, saj ne govorimo o dobrem in slabem, tega ne trdim in tudi nikoli ne bom. Kajti vsaka stvar, ki je danes negativna, je takšna, ker nanjo gledamo z današnjimi očmi oz. današnjim zavedanjem. Pred desetimi ali dvajsetimi leti, na ravni zavesti, ki smo jo imeli tedaj, pa je ta stvar predstavljala vrhunec pozitivne zavesti in je bila za tisti čas prava stvar. Torej, če smo naredili nekaj, kar smo mislili, da je prav, danes pa vidimo, da je bilo dejansko narobe, ni nič hudega. To se imenuje izkušnja. Karma bo to razblinila. Zato nikoli ne govorimo o dobrem in slabem. To, kar bomo ozavestili bodo doživetja, morda se nam bodo porušile kakšne notranje gotovosti in prepričanja, morda kaj v zvezi z našimi odnosi in spraševali se bomo, če nismo morda v zmoti. Toda prav to je tisto, kar je zapisano v Apokalipsi ali Razodetju. Apokalipsa velja za knjigo tragedij, vendar to sploh ne drži. To je knjiga, ki nam imaginarno razlaga kaj se bo zgodilo, ko se tančica odstrani. Apokalipsa pomeni razkriti, odstraniti tančico. In zdaj se tančica karme dviga. Ne bo se popolnoma odstrla, a se bo vendarle nekoliko razprla. Govorilo se bo o meteoritih, ki padajo z neba, o potresih, o katastrofah ipd. Meteoriti, ki padajo z neba, so naša razumska prepričanja, ki se rušijo, rušijo se določena stališča, kot recimo: "Živim in mislim na tak način in nikoli se ne bom spremenil.« No, prišel je čas, da se spremeniš, zatorej lahko to primerjamo s padcem meteorita. Tudi vsi drugi dogodki, ki so v Apokalipsi navedeni kot »katastrofalni«, so notranje izkušnje, ki jih bomo doživeli ta mesec. Ni rečeno, da jih bomo doživeli vse, ni rečeno, da nas bodo strle, recimo le, da so to tiste izkušnje, ki nas čakajo. Nekdo jih bo doživel več, drugi manj, toda na voljo imamo nočno delo, ki ima, kot sem vam že dejal, veliko moč. Nočno delo ima resnično ogromno moč. V nadaljevanju vas bom seznanil s še enim delom, ki ima prav tako veliko moč. Vse z namenom, da bi do konca decembra »pod streho spravili« čim boljši rezultat in ga še pomnožili za prihodnja leta. Poglejmo, kaj se bo zgodilo, če bomo uspeli dobro opraviti to delo ozaveščanja. Recimo, da smo krivični do neke osebe. Čez petsto ali morda tisoč let, ko bomo to osebo ponovno srečali, bomo lahko razumeli, kar se bo zgodilo. Namreč, ko to osebo ponovno srečamo, se običajno ne zavedamo medsebojnega karmičnega odnosa, zato bomo morali tisto bolečino, ki smo jo povzročili tej duši, izkusiti na sebi. To pomeni, da nam ta oseba daje možnost, to pa je poravnava negativne karme. Toda, če svoje napake, krivice ali prevare, ki smo jih naredili prepoznamo že sedaj, dejansko že vemo, da nas čaka poravnava. Samo dejstvo, da se tega zavedamo že sedaj, pa bo dogodek, ki se bo zgodil, močno olajšalo. Ker smo pripravljeni, ne bo potrebno ponavljati vsega od začetka.

Pripravljeni smo

In če se dobro pripravimo z nočnim delom in z ozaveščanjem, se s tem zavedanjem odpremo vsemu, kar nam bo življenje ta mesec prineslo. Prineslo pa nam bo izzive, zaradi katerih se bomo prebudili in lahko se zgodi tudi to, da bodoče karme ne bo več. Če v tem časovnem oknu ustrezno ozaveščamo karmo, bi se lahko v nekaterih primerih zgodilo, da bo bodoča karma izničena (no, jasno je, da če sem ubil sto ljudi, se mi bo nekaj zgodilo in bom moral nekaj »plačati«). In osvobodili se bomo. V primeru, da se bomo osvobodili, se nam ne bo več potrebno inkarnirati. Vemo, da se lahko kljub temu ponovno inkarniramo, tudi po svobodni izbiri, da bi pomagali drugim, vendar je povsem nekaj drugega vrniti se iz nuje, ali po svobodni izbiri. Mislim, da je to vsem jasno.

Kako dodatno izničiti karmo

Posvetimo se še eni misli in poglejmo, kako bi lahko še dodatno izničili karmo. Pogovorimo se o pozitivni karmi. Kaj je pozitivna karma? Početi dobra dela, dela, iz katerih se rodi dobro. Pomagati. Z eno besedo, delovati iz ljubezni. Delovati torej z Višjim Jazom in ne z egom. Ego želi delovati na način, da bi se okoristil. Ego deluje vsakič, ko rečemo »moje«, vsakič, ko rečemo »to je moje«, govori ego. Višji Jaz ne uporablja izraza "jaz", uporablja le glagol "biti". »To je«, »obstaja«, »potrebno je«, saj gre za povsem drug svet. Torej, delovati v Višjem Jazu, pomagati, darovati, poskušati biti čim bolj koristni, vse to bo posejalo seme, vsaj majhno seme pozitivne karme v človeka, ali v človeštvo na splošno, ali v karmo naroda, ali pa v karmo Zemlje, ki jo lahko obdelujemo na način, ki prinaša dobro karmo, kajne? Lahko ji pomagamo pri njeni evoluciji. Lahko jo pa posujemo s herbicidom, strupom in to bo negativna karma. Upam, da sem bil dovolj jasen. Torej, v tem obdobju, prav v tem mesecu (čeprav je ustvarjanje pozitivne karme vedno dobrodošlo), delujemo za evolucijo človeka, kajti, če delujemo za pozitivno karmo, bomo vsi postali bratje. Končale se bodo vojne in končalo se bo marsikaj slabega. To je veliko darilo, ki smo ga dobili v tem obdobju. To je seme pozitivne karme, ki ga bomo posejali ta mesec in se bo namnožilo že od naslednjega leta naprej. To se nam bo vrnilo kot pozitivno povračilo. Zgodilo se bo namreč, da bo obdobje med dajanjem in prejemanjem postalo takojšnje in če bomo uspeli delovati v pozitivni karmi z največjimi močmi ponižnosti in predanosti, z darovanjem. V primeru, da bomo gojili kulturo darovanja, bo povračilo, ki ga bomo prejeli, še toliko bolj pomnoženo. To velja samo v tem mesecu, zatem pa bomo lahko povračila prejemali še mnogo let. Leta našega prihodnjega življenja bomo lahko uživali v rezultatih tega, kar bomo pozitivnega naredili v tem mesecu. In to je veliko darilo. Vidite, da karma ni slaba. Karma je zakon, narediš eno in dobiš drugo, naredi to in dobiš tisto. Naredimo torej nekaj reda v slabi karmi z nočnim delom naslovljenim na Kristusa in na Vesoljno Mater. Posejmo semena dobre karme in naredili bomo preskok naprej na naši evolucijski poti.

Delovanje namenjeno ljudem, ki kažejo veliko znakov jeze in agresije

  No, sedaj pa še zadnja misel. Obstaja postopek za pomoč ljudem, ki so žrtve sovraštva, so jezni, agresivni in besni na duhovni svet, pa tudi na vojno, ker jim je vzela to in ono, na položnice, na službo, na vlado, na kovid, saj so mnogi razumeli, da so nas s to zgodbo o kovidu preslepili (tudi sam imam prijatelje, ki nosijo posledice, ljudi, ki so izgubili delo), zato je prisotne veliko jeze.   ** Ne pozabimo, da se izza jeze skriva marsikaj, saj je le-ta lahko tako predhodnik, kot tudi posledica strahu, žalosti, skrbi,… Da bi tem ljudem pomagali, lahko naredimo res zelo preprosto stvar, za katero zagotavljam, da ima neverjetne rezultate. Torej, vedno moramo biti osredotočeni na svoj Višji Jaz in nikar ne hitimo. Ustavimo se za minuto, če se težje umirimo trikrat globoko vdihnimo s trebuhom: en vdih za duha, enega za dušo in enega za fizično-snovno telo. Trije globoki vdihi in svet utihne.   Pred seboj si predstavljamo osebo, s katero želimo delati, njeno srce pa je prekrito s kosom črne tkanine ali platna. Predstavljajte si, da ima srce prekrito s kvadratno črno krpo ali z drugačnim kosom črne tkanine, podobno zvezdi, ki so jo nosili Judje v času nacizma. »Z desno dlanjo sežemo do črne krpe na srcu (zapomnimo si, z desno roko!), vzamemo to krpo in jo odstranimo ter jo darujemo Soncu. Soncu Kristusu, ki jo razblini.«   To je resnično zelo preprosto. Zagotavljam vam, da deluje, saj sem v teh dneh tudi sam to udejanjil in oseba, ki me doslej ni niti pozdravila, se sedaj zahvali, pozdravi, odzdravi. Znebila se je jeze, ki deluje proti življenju, deluje proti vsem, tudi proti sebi. Predstavljajte si torej osebo, predstavljajte si ta kvadrat tkanine, ta črni kvadrat preko njenega srca. Odstranite ga z desno dlanjo in ga darujte Soncu, Kristusu Soncu. Če človeka poznamo in vemo, da ima težave, lahko to storimo dvakrat, trikrat, celo večkrat, a če se postopek izvede pravilno, bo tri do štiri krat več kot dovolj. Vsak naj se sam odloči, kaj bo naredil. To se lahko izvaja tudi brez dovoljenja osebe, saj če je nekdo jezen in mu rečeš, da boš odstranil tančico jeze z njegovega srca, je jasno, da bo ustvaril veliko slabe karme. Torej, predajmo se Gospodarju karme in to je to. Pomembno pri vsem tem je, kot sem rekel že na začetku in kar je sedaj verjetno še bolj jasno, ostati trdni v svojem Jazu. Namreč, kdor bo v tem obdobju preizkušenj trden, neomajen v svojem Jazu, bo ostal nedotaknjen. Vedeti moramo, da se nahajamo šele na začetku preizkušenj, ki jih bo vedno več, toda kdor bo trden v svojem Jazu, bo nedotaknjen. Kdor pa ne bo trden v svojem Jazu, ga bo povozilo. Vse je odvisno od nas. Imamo svoj Jaz, poskusimo ga uporabiti. Prejeli smo veliko darilo, velikansko možnost razrešitve ali celo izničenje karmičnih dolgov, po drugi strani pa si lahko z dobro karmo ustvarimo dobroimetje za evolucijsko prihodnost nas samih in tudi ostalih.

Vprašanja in odgovori

DODATEK: za lažje razumevanje Enzovega webinarja, si preberimo še nekaj njegovih odgovorov na vprašanja, ki so mu bila postavljena in so vezana na prvi, najpomembnejši del predavanja. Zaradi časovne stiske vam posredujemo strnjene odgovore, brez vprašanj.
 1. Smrt nikakor ne razreši karme, saj je le zapiranje ene knjige z namenom, da odpremo drugo.
 
 1. Hoteni splavi vsekakor ustvarjajo karmo. Iz duhovnega vidika sta se duša in duh v embrij pričela utelešati že v prvih treh urah, takoj ob prvem nastajanju in delitvi celic. Hoteni splav je zatorej umor, saj je otrok, kot duševno in duhovno bitje že prisoten. Ko je splav storjen, je storjen. Lahko se opravičimo in nadaljujemo z dolgotrajnim nočnim delom, ki smo ga opisali v prvem delu tokratnega srečanja. Ni potrebno, da se obremenjujemo s tem, da nam mora otrok, ki smo ga splavili, oprostiti. Nikar ne krepimo in obujajmo občutkov krivde. Odvzemimo si bolečino in ne storimo več kaj podobnega. Potem pa delajmo, učimo se življenja in delajmo na sebi, na pozitivni karmi. Napolnili so nas z občutki krivde. Vsekakor, napravili smo napako in morali jo bomo oddelati. Ni tako pomembno zgrešiti, temveč se iz tega kaj naučiti. Le kdo ni nikoli ničesar napravil, kar ni bilo dobro, resnično in pravično? Saj poznate: »Kdor misli, da je brez greha, naj prvi vrže kamen.«
 
 1. Tudi s pokojniki lahko razrešujemo karmične vozle. Naravnamo se na pokojnika, predstavljajmo si ga v zanj značilnem delu, počitku, na primer na njegovem kavču,… in odmaknimo črno tkanino iz njegovega srca. Vsekakor je vse zelo simbolično, saj srca ni več, niti fizično-snovne osebe, še manj pa črne tkanine na srcu. Toda občutek jeze duševnega bitja še ostaja. Ostanki duše se imenujejo larve (pošast, prikazen, krinka), ki nas obkrožajo in ko se razjezimo, se le-te spustijo v nas, saj se hranijo z jezo in z vsemi našimi občutki in čustvi. Oseba, ki se je razjezila z močjo št. 10, se bo po nekaj minutah razjezila z močjo št. 50, kmalu zatem pa bo sposobna že koga ubiti. Enako se tudi larve alkohola hranijo z užitki in željami osebe, ki alkohol uživa. In ko se nekdo odpravi na šilce žganja v bar, rečemo, da je najprej človek pil žganje, potem pa je žganje pilo človeka. Resnično, okrog nas je neizmerno število razno raznih entitet.
 
 1. Vajo za odstiranje črne tkanine s srca lahko oz. moramo izpeljati tudi na sebi. Najprej postorimo, ustvarimo večjo čistost na sebi, potem šele na drugih. Saj še vemo, ko se dotaknemo nekega problema, se kaj lahko razjezimo: »Ne govorite mi o tem ali onem, da se ne razjezim!« To je element jeze, ki ga imamo vsi, zato delajmo, se očiščujmo, krepimo v duhu.
 
 1. Razlika med dvema vajama, ko pred spanjem z mojim Višjim Jazom primem za roko osebo oz. njen Višji Jaz in med vajo odvzema črne tkanine s srca je v jezi, na kateri mi je dovoljeno delovati, in ne v karmi. To sta dve različni stvari. Moja jeza in njeno divjanje, pa ustvarja prihodnjo karmo. Zdaj lahko pričnem reševati, odmikati mojo jezo in zato postajam bolj umirjen, to pa lahko pozneje izvajam tudi na drugih. Na ta način razrešujem že v sedanjosti. Da bo vse bolj razumljivo, ponovimo še enkrat:
  V večernem ali nočnem delu dneva delam na karmičnih vozlih z osebo, do katere morebiti gojim zamere ali je nočem več videti, zato lahko z Višjim Jazom karmični vozel razvozlava. Vsekakor gre za delo z duhom. Jeza pa je duševna gesta, zato delamo na duši skozi odstiranje črne tkanine s srca. Upam, da je bilo zdaj razumljivo.  
 1. Res je, že leta trdimo, opozarjamo, da ne smemo vstopati v svobodo drugih. Pa vendar, v tem primeru lahko delujemo, saj ko je oseba v hudi jezi, sovraštvu,… nima prisotnega duha ali Jaza in zatorej nima svoje svobode kot sposobnosti razsojanja, kaj je prav in kaj ni. V primeru, da razmišlja in udejanja kot otrok, lahko delujemo. Seveda obstaja izza tega še nekdo veliko višji od mene, ki čaka našo gesto, s katero bo zmogel dobro upravljati. To je vsekakor Bitje Kristus. Mi imamo to sposobnost, da si lahko predstavljamo, kako z neko osebo govorimo in glede na to, da vidimo njen aspekt jeze, smemo posredovati. Tudi ona, oseba kot duša, ima svoj Jaz, ki pa se ji večkrat bolj ali manj odmakne. V takih primerih imamo možnost, da delujemo in zatorej ne izigravamo Njihove oz. Kristusove Milosti. To je skorajda edini primer, ko ne izigravamo ali goljufamo, poneverjamo. Podobno kot pri našem majhnem otroku, nad katerim imam polno moč vzgajanja. Oseba, na kateri delamo, je lahko kot otrok, brez zdravih medosebnih odnosov. V nekaj dneh se le-ti po navadi spremenijo, izboljšajo. Mi delamo na njeni duši in ko bo postala bolj jasna, vedra nosilka notranjega miru, bo pozneje lahko pomagala drugim. Glede na to, da se je nekoč družila s tistimi, ki so pogosto jezni, kot je bila nekoč tudi sama, bo morda pozneje ona lahko pomagala drugim osebnostim kot dušam. Na tak način lahko sejemo semena pozitivne karme.
 
 1. Tudi ko popeljemo z roko v roki osebo z njenim Višjim Jazom, to ni izigravanje Božjih Milosti ali poseg v njeno svobodno voljo, saj jo ne potiskamo, temveč le pospremimo pred Kristusa. V Višjem Jazu smo vsi bratje in sestre oz. čisti duh. Ne obstaja nekdo, ki je višji ali nižji, bolj ali manj sposoben. Le z našo dušo lahko bolj ali manj prepoznamo, sprejmemo močnejšo svetlobo, zato smo si tu na Zemlji različni. Glede na to, da vse, kar govorimo tudi poznamo, bomo v primeru, da se postavimo v Višji Jaz, lahko našega brata dvojčka poiskali in tudi pospremili h Kristusu. On, Kristus bo postoril, kar je za postoriti in verjetno bo tudi nam kaj povedal. Težko verjamem, da smo imeli v nekem odnosu ali medosebnem izzivu 100% prav, druga oseba pa je povsem narobe razmišljala. V primeru, da delamo najprej na sebi, ni in ne bo najbolj modro, da se obravnavamo, kot da bi se gledali v ogledalu, temveč sami sebe opazujemo, delujemo pa na srcu. Ne pozabimo, da se nahajamo v posebnih pogojih, izzivih, kot so kovid, ekonomski, okoliški problemi…. Ne dajo nam miru, kar pomeni, da bomo imeli več časa za razmišljanje. A ne z umom, z razmišljanjem, ki vse opravičuje in ti vedno pritrjuje, temveč s srcem, kar je vsekakor drugače.
 
 1. Kako bi lahko pomagali mladim, ki so prejeli dva odmerka genskega »pripravka«? Vedno jim lahko pomagamo. Glede njihove jeze jim lahko odmaknemo črno tkanino iz srca, tako kot lahko tudi njihov Višji Jaz pospremimo h Kristusu, ne da bi jih vprašali za dovoljenje.
 
 1. Črno tkanino iz srca lahko odmaknemo tudi osebam, ki smo jim kaj nečednega storili, saj, ko se le-te spomnijo na nas, po navadi dodajo še kakšno besedo (nesrečnež, egoist, ….), saj jeza skozi neprevzgojene moči, v njih še vedno živi in se krepi.
 
 1. Tudi z otrokom je mogoče imeti odprt dolgoletni, več življenjski račun karme in zato lahko izpeljemo še kako pomembno delo s svojim in njegovim Višjim Jazom. Obstajajo lahko tudi karmični vozli, ki jih s seboj nosimo celo trideset inkarnacij, zato je lahko nekdo še dandanes zaustavljen na isti stopnji razvoja.
 
 1. Delo z odvzemom črne tkanine iz srca lahko izvajamo tudi v letu 2023, toda upam, da smo ga že, da ga še bomo izpeljali in da ne bomo več počeli nečednih dejanj. Seveda lahko to vajo izvajamo vedno, preko celega leta. Aja, odmikanja črnine se ni rodilo danes. Poznamo ga že vsaj 20, 30 let in bilo je vedno učinkovito. Lahko ga uporabimo tudi za izboljšanje zdravja. Od letošnjega novembra dalje se lahko pojavijo težave z zdravjem, predvsem glavoboli, lahko pa tudi bolečine v kosteh, mišicah, podobno kot pri bolj šibki gripi. V mislih imam proces čiščenja v razmišljanju (famozni meteoriti, ki se spuščajo). Podobno velja za kosti, še bolj pa za sklepe. Kosti, kot najbolj mrtvi del telesa, se upirajo pretakanju Kristusovih sil. Sklepi pa so vozli z Merkurjevim elementom. In ko se neka duhovna moč spušča v nas, se v določenem trenutku pojavijo motnje v sklepih (ramena, kolena, kolki, zapestja, gležnji…), ki so točke, v katerih nezavedno nasprotujemo ali se upiramo pretoku duha. Ko se na nezaveden način upiramo pretoku duhovnih sil, ki jih ne poznamo, se lahko tudi zavestno odpiramo z mislijo, čustvom in voljo z namenom, da bomo naposled resnično lahko razumeli, kaj se dogaja.
 
 1. Lahko pomagamo nekomu, ki ga poznamo, ki je napravil samomor. Večji problem nastane, če ima z nami karmično vez ali v primeru, da smo ga »spodbujali« naj si vzame življenje. Vsekakor mu lahko, kakor vsem ostalim, pomagamo na način, da mu odstremo črno tkanino iznad srca in jo predamo Kristusu. To napravimo tri do štirikrat, kar lahko po določenem času tudi ponovimo. Vajo o kateri govorimo (odmik črne tkanine) lahko izvedemo v vsakem delu dneva. Ko smo povsem v Jazu ne obstaja urnik. Takrat smo v svojem Svetem Duhu (potrjen, porazdeljen, vsepovsod prisoten), kot kaplja v Bogu, morju Božjega. Težava je v tem, da se ta kaplja lahko izgubi v morju duše. Ko je voda umirjena, se v njej zrcalijo zvezde (domovi duha). Duh je vedno prisoten, le da mi ne zrcalimo vedno njegovih polnih moči, saj mnogokrat še nismo nosilci pravih moči duha.
 
 1. Nekdo, ki je umrl v vojni, zaradi katere se marsikaj dogaja tako spodaj (snovni svet), kot zgoraj (duhovni svet), živi posebno dramo. V primeru, da je umrl nasilne smrti, je njegovo/njeno etersko telo lahko postalo plen določenim silam, vendar o tem tokrat ne bomo govorili. V tem primeru jim lahko namenimo misel ali molitev njihovemu Angelu varuhu.
   

Invokacija za preminule

in za tiste, ki so po vojnih dogodkih že prestopili vrata smrti:   Duhovi Vaših duš, dejavni varuhi. Naj Vaša krila prenesejo moledljivo ljubezen naših duš ljudem v sferah, ki so zaupani Vaši skrbi, da bi naša molitev, združena z Vašo močjo, obsijala in prinesla pomoč dušam, ki jih ljubeče išče. In naj Duh, ki je za odrešenje Zemlje, za napredek Zemlje in za svobodo Zemlje šel skozi skrivnost Golgote, Duh, ki ga iščemo v svetlobi, ki ga udejanjamo v naši Znanosti o Duhu, bode z Vami in z Vašimi hudimi dolžnostmi. (Rudolf Steiner)  
 1. V primeru, da nekdo nenadoma umre, po navadi niti ne ve, da je umrl, zato kroži okrog mesta dogodka in poizkuša govoriti z ljudmi, čeprav ga nihče ne sliši, kaj šele, da bi mu odgovarjali. Pokojnika je potrebno pospremiti in obenem pustiti svobodnega. V primeru, da se mudi okrog kraja na cesti, kjer je v avtomobilski nesreči izgubil življenje, lahko tudi pripomore k nastanku drugih nesreč.
 
 1. Zakaj so te vaje vezane na december in štiri Adventne tedne? Advent = avvento = »nekaj se dogaja«, kar pomeni, da se moramo pripraviti na Velik prihod. Zavedati se moramo, da izza nas deluje režija, ki odloča o marsičem, v letih 2022 in 2023 pa še posebej, saj če bomo spali, nadaljevali z jezo, ostajali v močeh ega in ne bomo izpeljali dela o katerem govorimo, našim dušam ne bo ravno lahko.
Letošnji december je poleg Adventnih tednov zelo pomemben tudi zaradi Božiča in Novega Leta, ko se v njegovi prvi minuti srečata oba tokova iz let 2022 in 2023. Prva minuta Novega Leta, bo v primeru, da dobro delamo, lahko trajala tudi petnajst minut. Ko se oba tokova srečata (čas preteklosti in prihodnosti), izmenjata prostor in ustvarita pogoje… Že uro ali dve prej si izprašajmo vest celotnega leta 2022, nakar to ozavestimo in zaključimo z dobrimi, pravimi nameni za leto 2023. Pomembno je, da nimamo v načrtu postati perfektni. To nam bo duhovni svet resda omogočil, zato nas bo pa krepko privil in naravnal našo osebnost, kar bi lahko bilo za veliko večino prehudo ali prezahtevno. O tem sem govoril že v dveh webinarjih. (Op.: pri nas pa vsebino »Skrivnosti trinajstih Svetih Noči in prve Novoletne minute« lahko naročite tudi na naši spletni strani). Ne dovolimo si ujčkanja in zmede in nikar se ne vežimo na materialne dobrine. Navezanost, odvisnost je Luciferična gesta, materija kot snovnost pa krepi moči Ahrimana – Satana. Vezanost za zemeljsko nas uničuje, kar ste lahko opazovali in zaznavali skozi mnoge vojne. Podobno se dogaja s potresi, skozi katere nam je vse odvzeto. V primeru, da smo spregledali, bo to opaženo in ustvarjati se bodo pričeli pravi pogoji, vse dokler ne bomo deležni pravih pomoči. Če nimamo zaupanja, pomeni, da nimamo vere, v primeru pomanjkanja le-te, pa ne verjamemo v duhovni svet, ki skozi nas ne more delovati. Vsekakor moramo razumeti, da je ta čas potrebno živeti v polnosti duha.  
 1. Ko delamo vaje, recimo, da rešujemo karmični vozel s svojo mamo, nam ni treba skrbeti, da bi s seboj ponesli njeno jezo. Mamo s svojim Višjim Jazom pospremimo na primer k Vesoljni Materi, da preneha bolečina njene duše, njenega duha pa pospremimo h Kristusu.
   
 1. Vegetarijanstvo osvobaja mnoge, bolj subtilne moči, razumeti pa moramo moralnost, zato potrebujemo duha, ki se bo znal odločiti, kam te moči usmeriti. Zadnja Večerja, kot eden zadnjih preobratov, naj bi bil konec hranjenja z živalskim mesom.
  Pogumno in navzoče!        Bookmark and Share

Comments are closed.