Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

Osem meditacij Rudolfa Steinerja

Rudolf Steiner nam je zapustil veliko vaj, med njimi tudi osem meditacij, ki jih lahko najdete v njegovi knjigi z naslovom Osem Meditacij (acht Meditationen, 1912), ki jo je iz nemškega jezika prevedel in založil Jani Urbanc. Vaje za vsak dan v tednu služijo procesom samospoznavanja in sprotnemu ovrednotenju učinkovitosti prevzgoje naših nesvobod oziroma našega napredka. Na začetku izvajamo cel teden eno in isto meditacijo ali vajo, npr. začnemo s prvo, ki se imenuje Pravo mnenje. Naslednji teden drugo vajo in tako dalje. Pozneje, po sedmih tednih pa izvajamo vsako meditacijo le en dan v tednu, npr. v soboto sobotno vajo z imenom Pravo mnenje, v nedeljo vajo z imenom Prava presoja,….     Sobota: Pravo mnenje Sobota: Pazimo na svoje predstave in misli. Mislimo le pomembne misli. Postopno se učimo v mislih ločevati pomembno od nepomembnega, večno od minljivega, resnico od golega mnenja. V pogovoru med poslušanjem sogovornika poskušajmo biti v svoji notranjosti čisto tiho in o vsem soglašati, zlasti se v mislih in občutjih odpovedati vsem zaničljivim presojanjem (kritikam, zavračanjem, nasprotovanjem). Ime vaje je pravo mnenje. Vsak dan v tednu, tudi v prvih sedmih tednih, ko vsak teden izvajamo le eno in zatorej sedem dni isto meditacijo, si po opravljeni osnovni meditaciji tistega dne vzemimo še pet minut časa za osmo meditacijo ali vajo, ki se imenuje Prava lagodnost. Skoznjo naj bi skrbno pregledali našo notranjost oziroma dušo in duha. Kot dovolj buden duh se bom na notranjo pobudo pozanimal, kako sem organiziran in učinkovit v vodenju procesov vsestranske prenove.       Nedelja – prava presoja Nedelja: Odločajmo se sami na osnovi globokega in temeljitega premisleka; tudi glede najnepomembnejših in neznatnih stvari. Naša duša ne sme biti priča nobenemu našemu nepremišljenemu delovanju ali ravnanju. Vsako ravnanje mora biti vedno dobro utemeljeno. Brezpogojno moramo opustiti ravnanja, v katera nas ne sili pomemben razlog. Če pa smo prepričani v pravilnost neke svoje odločitve, moramo v njej z notranjo stanovitnostjo trdno vztrajati. Vaja se imenuje prava presoja in nas bo usposobila presojati neodvisno od simpatije ali antipatije.     Ponedeljek – prava beseda Ponedeljek: Govor. Z ustnic tistega, ki si prizadeva za višji razvoj, sme priti zgolj tisto, kar ima smisel in pomen. Vsako govorjenje zaradi govorjenja – na primer za preganjanje časa – je v tem smislu škodljivo. Običajnemu načinu pogovarjanja, kjer vsi drug čez drugega govorijo, se moramo izogniti; pri tem se seveda ne smemo izključiti iz družbe soljudi, saj lahko naše besede prav v stikih s soljudmi postopno razvijamo k pomenljivosti. Vse, kar povemo in odgovorimo, dobro premislimo in preudarimo. Nikoli ne govorimo brez razloga! Radi molčimo. Potrudimo se, da ne izgovorimo niti preveč niti premalo besed. V začetku tiho poslušajmo in potem slišano preudarimo. Vajo imenujemo prava beseda.     Torek – pravo dejanje Torek: Zunanje delovanje. Z izvajanjem te vaje ne bi smeli motiti ljudi, ki nas obdajajo. Ko smo poskrbeli za ravnanja skozi svojo notranjost (vest), skrbno pretehtamo, katera pobuda najbolj ustreza blaginji celote, trajni sreči soljudi, večnosti. Kadar delujemo iz sebe iz lastne pobude, že vnaprej temeljito razmislimo in pretehtajmo, kakšne bodo posledice naših ravnanj. Vaja se imenuje pravo dejanje.     Sreda – pravo stališče Sreda: Naravnati življenje. Naravnega in duhovno umerjenega življenja nikakor ne odprimo zunanjim nepomembnostim in ničevostim sveta. Izognimo se vsemu, kar vnaša v nas nemir in naglico. Ne bodimo niti prenagljeni niti počasni in apatični. Na življenje glejmo kot na priložnosti za delo, za višji razvoj in temu primerno ravnajmo. Tako izoblikujemo odnos, ki mu pravimo pravo stališče.     Četrtek – vse prejšnje vaje naj postanejo navada Četrtek: Človekovo stremljenje in prizadevanje. Paziti moramo, da ne delamo, kar je zunaj naših moči, in ne smemo zamuditi ali opustiti tistega, kar zmoremo. Vsakdanjosti, ki smo jim priča, si na zunaj hipoma oglejmo, nakar si postavimo cilje, ki so povezani s človekovimi najvišjimi dolžnostmi in obveznostmi. S to vajo se bomo uspeli razviti, tako da bomo lahko soljudem bolj pomagali in svetovali, četudi morda šele kdaj kasneje. Tej vaji lahko tudi rečemo: vse prejšnje vaje naj postanejo navada.     Petek – pravi spomin Petek: Trudimo se, da nas življenje čim več nauči. Nič ne pride do nas brez razloga. Zbirajmo izkušnje, ki so uporabne za življenje. Če smo nekaj naredili nepravilno ali nepopolno, naj bo to razlog, da bomo kasneje nekaj podobnega naredili pravilno ali popolno. Če smo priče takih ravnanj soljudi, tudi nanje glejmo podobno, vendar ne z neljubečim pogledom. Nekomu smo ne glede na okoliščine lahko v pomoč pri njegovi odločitvi ali pri njegovem delu. Če smo pozorni, se lahko od vsakega človeka, tudi od otroka, veliko naučimo. To vajo imenujemo pravi spomin; pomeni spominjati se tega, kar so nas naučile izkušnje.     Osma vaja za vsak dan - združitev Osma vaja za vsak dan – združitev: Četudi imamo dnevno za to le pet minut, to izkoristimo in preglejmo svojo notranjost. Potopimo se vase, skrbno preglejmo tisto, s čimer dokazujemo in gradimo svoja življenjska načela, svoje znanje ali tudi nasprotno. V mislih pretehtajmo svoje dolžnosti in obveznosti, razmislimo o vsebini in smislu življenja. Bodimo iskreni in ne zagovarjajmo svojih napak in pomanjkljivosti. Trudimo se odkriti, izluščiti bistveno, trajno in si ustrezne cilje – na primer za pridobitev kreposti in vrlin – iskreno zastavimo in jih resnično dosezimo. (Ne delajmo napake in ne mislimo, da smo marsikaj kljub vsemu dobro naredili, ampak stremimo vedno naprej, proti višjemu vzoru.) To vajo imenujemo prava lagodnost. Knjigo Osem Vaj ali vsaj zadnje tri strani knjige, ki opisujejo kako vajo izvajati (Vaje za vsak dan v tednu), lahko naročite pri gospodu Janiju Urbanc. Enako velja za vse ostale knjige z antropozofsko vsebino, ki jih je prevedel. Jani Urbanc, janiu9@gmail.com, http://ljubezenmodrost.info/    Bookmark and Share

Comments are closed.