Novice

GDPR

Strinjam se s pravili strani.

Poslanstvo Mihaela in astrološki tranziti

Že sam naslov nam sporoča, da bomo obravnavali dve temi, in sicer Poslanstvo Zavesti Mihaela in prehode nebesnih teles, na katere je vezano Njegovo delovanje. Oboje pa bo vodeno skozi poznavanja znanosti o duhu-Antropozofije in Astrologije, Astrozofije. V resnici je mnogo bolj enostavno, kot si mislimo. Skozi astrološki pristop so nam nakazane zelo kompleksne predstave, vplivi in možnosti pristopov. Vsekakor pa moramo vzdrževati makro distanco glede na tranzite planetov v našem Sončnem sistemu. Potrebno se bo povezati s simbolično vsebino, tako planetov kot arhetipov ali pravzorcev. Na ta način nam veliko tega postane razumljivo. Rdeča nit, ki ji sledim so poznavanja Rudolfa Steinerja, ki interpretirajo dogajanja v obdobju, ki ga trenutno živimo. Že pred sto leti je o tem pisal in predaval na zelo precizen oz. dovršen način:

»Človek se je odpravil na pot postopnega izgubljanja moči duha. Najprej duha, zdaj pa še duše. Kakor, da bi se korak za korakom pogrezal v moči zemeljskosti skozi identifikacijo s telesnostjo (fizično-snovno telo) in z eterskim življenjem, ki ga živimo na ravni utelešenosti v snovnost.«

Izgubljanje duha in duše je dolga zgodba, ki se je pričela leta 869 našega štetja ali v obdobju po Kristusu, in sicer z osmim Koncilijem v Konstantinopolisu s konsakracijo, ki nam je bila namenjena in nam sporoča: »Bitje človek je sinteza duše in telesa.« To pomeni, da so se iz konteksta človeka kot celote odločili izločiti nas kot duha. Tako in tako smo se od Ognja, iz katerega se vse poraja, vse izvira in sestopa, že oddaljili, postopoma pa smo se od našega bistva povsem distancirali. Drugi žariščni element, ki nam ga je Rudolf Steiner predočil in o njem velikokrat spregovoril, se je aktiviral leta 1841, a ne na fizično-snovnih in eterskih ravneh bivanja, temveč veliko višje, na duhovnih dimenzijah, in sicer v Nadangelskih svetovih ali dimenzijah življenja. V Steinerjevih sferah kozmologije pomeni, da se je hrabra duhovna bitka odvijala na dveh stopnicah višje od človeškega Jaza. Čemu torej duhovna bitka? Človeka je bilo potrebno ponovno poduhoviti oziroma mu povrniti izgubljene moči duha ali Jaza. Na nek način smo se morali ponovno povezati z našim Izvorom kot Velikim Duhom. V četrtem postatlantidskem Grško-rimskem obdobju se je s tem procesom ukvarjal duhovni svet skozi Bitje ali Zavest Kristusa, tudi skozi Križev Pot kot Velikim Dogodkom na Golgoti. Kristus v obliki moči ozvezdja Lev je Upravnik, Varuh, Oskrbnik ali Odposlanec Enosti, glede na to, da je Princip, ki izhaja neposredno iz Enosti. Zato smo ga tudi poimenovali Sin ali Zavest Kristusa. Skozi Misterij Golgote je naš Izvor hotel in moral rešiti nas kot duha – delček Vsemogočnega, ki se je od ravnokar omenjenih Moči odcepil in skorajda povsem izgubil. Osmi Koncilij v Konstantinopolisu je bil vsekakor delo moči Oviranja ali Téme, o katerem bomo še govorili. Steiner nas je vedno opominjal, da izza vidnega delujejo tudi Oni kot sile Oviranja razpiranja kolektivne zavesti. Leta 1841 se je pričela velika razprava, prerekanje, pozneje pa tudi bitka, saj se je kot že omenjeno, človek moral ponovno povezati z Duhom. Večji del dela je bilo opravljenega že na Golgoti, manjkal pa je še drugi del kot pregled, ponovitev, uokvirjanje slike ali podobe in uresničenje poduhovljanja skorajda izgubljenega človeštva. Nastal je problem, saj se je ravnokar opisano delo kot poseg razpiranja zavesti v obliki ponastavitve, ki je izvirala iz Enosti, hotel preprečiti skozi upor Entitet Ahrimanskih Zavesti. Omenjene Zavesti Téme delujejo v človeškem duhu kot nekakšno drgnjenje v obliki zavore in/ali odklopa kot sklopke in preprečujejo procese Vesoljne Evolucije, ki potekajo skozi izžarevanje Očetove in Sinove Ljubezni. Vsekakor najtežje, da ne rečemo umazano delo, je bilo zaupano, takrat še Nadangelu Mihaelu, ki je pravi in obenem Visok Princip Božanske ali Božje Policije oziroma Očetov Meč. Bitka se je zaključila leta 1879, ko so bili ti Duhovi Téme poraženi in deložirani ali izgnani iz Nadangelskih prostranstev, od koder so se morali spustiti, nikamor drugam kot na Zemljo. Eno izmed Steinerjevih predavanj na to temo je imelo naslov: Spust Duhov Téme. Nič ni naključno, saj se je leta 1841 pojavila tudi konjunkcija planetov Jupitra in Saturna v Kozorogu, ki sta kot planeta prvoborca oziroma glavna junaka našega Sončnega sistema. Ko se srečata ali poklopita (konjunkcija), se pojavi nekakšna nevtralnost, ki predstavlja portal ali vrata, kar omogoča nastanek in razvoj nekega novega procesa ali le njegovo drugo stopnjo. Kot smo lahko izvedeli, nas ti »Gospodje« že od leta 1879 budno opazujejo in proučujejo, zato o nas vedo veliko. Steiner nam je zaupal, kaj le-ti proučujejo in kaj hočejo o nas izvedeti. Zanima jih rojstvo, in sicer, kako se vstopi na človeško raven bivanja, smrt oziroma, kako se izstopi iz fizično-snovne ravni življenja, bolezen ali način, kako somatiziramo konflikte duše in posledično obolevamo, še posebno pa jih zanimajo procesi manipulacije mas oziroma, kako usmerjati kolektivno razmišljanje, posredno pa tudi čutenje in vedenje, delovanje. Zanimivo, mar ne? Dolgo nas že proučujejo z vprašljivimi »inštrumenti« ali načini, o katerih bi lahko razpravljali na dolgo in široko. Kot je ugotavljal Rudolf Steiner, so si v tretji fazi procesa dekadence in materializacije prizadevali speljati človeka stran od začrtane poti, od pravega cilja. Glede na to, da nas že dobrih 140 let proučujejo, vedo o nas izredno veliko. Leta 1999 smo doživeli veliko pospešitev delovanja Témnih Sil ali Zavesti. 100 let po zaključku Kali Yuge (mračno obdobje, ki se je zaključilo leta 1899), smo se pričeli pripravljati na utelesitev Princa Téme. Torej, od leta 1879 nas tuzemeljsko proučujejo, v čemer so zelo uspešni. Leta 1999, ko se je pojavila ponovna konjunkcija Jupitra in Saturna v Ovnu in se zaključila leta 2000 v Biku (oba planeta sta se znašla v istem ozvezdnem znamenju in pričela govoriti isti jezik), pa se je utelesilo Bitje-Demon materije z imenom Ahriman ali Satan, ki bo vstopilo vsaj v eno ali v več teles kot dimenzij bivanja nosilca-človeka. To leto, ki ga imenujemo ločitev vod, smo vstopili v posebno obdobje ali veliko razredno nalogo, nekakšen izpit. Zakaj sem svoj blog poimenovala Karmična Astrologija za konfuzne duše? Le kako naj ne bi bili konfuzni kot zmedeni, zbegani na tako velikem razrednem izpitu, ki se nanaša na ponovno poduhovljanje človeškega Bitja. Nekatere politike terorja, ki nas spreminjajo v sužnje, so pričele z delovanjem v odlično izbranem zgodovinskem trenutku, in sicer leta 1999, še posebno pa z dnem, 11. sept. 2001 (domnevni teroristični napad na stolpnici WTC v New Yorku). Vse strategije politik, ki sledijo in se navezujejo na Agendo 2030 so del Ahrimanskega načrta. Zakaj? Leta 2020 smo prišli na ključno točko zastopništva in upraviteljstva Arhaja Mihaela, in glede na to, da se moramo soočiti oz. spoprijeti z velikim razrednim izpitom, nismo bili prepuščeni samemu sebi. Danes že Arhaj Mihael kot četrta raven zavesti (človek-nosilec duha, Angel, Nadangel in Arhaj) je duhovno Bitje, ki trenutno skrbi za celotno človeštvo in ne le za posamezne narode, kot to počnejo Nadangeli (360 letno delovanje vsakega izmed njih). V tem življenju smo se znašli v omenjenem zgodovinskem obdobju, ki ga bo potrebno odgovorno, delovno in z zaupanjem v Očetov Projekt preživeti in se obenem še vsestransko okrepiti, si razpreti zavest. Leta 2020 smo vstopili v polno sredino Mihaelovega Kraljevanja kot zastopništva in upravljanja z razpiranjem zavesti človeštva (tudi prepoznavanje in preseganje sil Téme). Na Nebu oziroma v Zvezdnem svodu so se pojavili posebni vplivi ali medsebojno delovanje planetov našega Sončnega sistema, ki jih ni bilo na spregled celih 6000 let. Naj vas spomnim vsaj na konjunkcijo (dva ali več planetov, gledano iz našega zornega kota, se postavi na isto linijo kot navidezno premico, kot da bi se stopili v eno). V konjunkcijo v Kozorogu je vstopilo kar pet ali šest planetov. Poleg tega se je pojavil in deloval še Lunin vozel. Bitka, ki se je odvijala od leta 1841 do 1879 na Nadangelskih ravneh bivanja, se je leta 2020 premaknila vse do fizično-snovne, tudi in predvsem človeške ravni bivanja, kar smo lahko vsi videli in se tega tudi zavedali. Poleg omenjenega je Kozorog pravzorec pregrade, nekakšne zapore, podobno kot planet Saturn, ki je zadnji, od Zemlje najbolj oddaljen planet našega Sončnega sistema. Oba, tako Saturn kot ozvezdje Kozoroga predstavljata streho, mejo oz. zaključek Sončnega sistema. Konjunkcije leta 2020 so nam sporočale: »Svet, ki ga poznamo mora pasti, se zrušiti, razbliniti, razgraditi.« Nahajamo se v sredini tega padca. Čeprav smo z nogami povsem v tem procesu padca, se mnogi sprašujejo: »Kdaj bo tega konec?« Še dolgo bo trajalo, saj se bo kraljevanje Arhaja Mihaela nadaljevalo vse do leta 2170. Vsekakor, na te spremembe se bo potrebno privaditi, še posebno, če vemo, da sveta, ki ga poznamo ne bo več. To bomo lahko kmalu opazili, saj se nahajamo v zelo pomembnih tranzitih. Kmalu bo prišlo do prvega vstopa Plutona, ki je resnično zadnji planet našega Sončnega sistema v Vodnarja, in sicer konec marca 2023. To bo tranzit ali prehod, ki bo potekal do konca leta 2024. Vodnar je pravzorec zrelosti in človek bo moral dozoreti ter doseči neodvisnost od zemeljskih pogojev bivanja, institucij, sistemov, zunanjih zakonov,... Vodnar je enajsti pravzorec na kolesju Ozvezdij, zato predstavlja že pridobljeno zrelost. In kako bo omenjeno dosegel človek? Na način delovanja skozi ločevanja, kar bomo lahko zelo kmalu videli in ne šele v naslednjih letih. Vsi smo lahko priče, kako se Svet deli na dve debli. Na zahod kot angloameriški in preostali zahodno-evropski svet, ki je na strani domišljavosti in ponosa, težkega materializma, tudi in predvsem v dojemanju življenja, čeprav je mnogo manjši od druge strani (združevanje držav Bricsa pod vodstvom Rusije), ki pa je v zadnjih desetletjih precej napredovala, zato bo imela tudi večjo težo v odločitvah in vplivu na vsa področja svetovnega dogajanja. Pomembno je, da se zahodni svet vpraša, katero vlogo bo potrebno igrati glede na to, da bo vsekakor prišlo oz. že prihaja do razcepa ali ločitve, ki ga prinašajo moči Plutona. V mislih imam ves svet, ki je bil že desetletja tlačen s stopalom zahodnega imperializma. Pojavlja se velika razpoka, katere moči prinaša Vodnarjevo obdobje. Skozi zgodovinski pregled planetnih tranzitov ali prehodov vam lahko povem, da so se med predhodnimi tranziti Plutona v Vodnarju odvijali veliki preobrati v človeški evoluciji. Ne dolgo tega smo doživljali francosko revolucijo, pred tem pa procese razkola v angleški Cerkvi skozi Henrika osmega. Govorimo o energiji oz. močeh razdvajanja, ki so se znašle v sredini omenjenega razkola zahoda, katerega manjšina je razumela, kaj se dogaja. Tudi razredno nalogo, o kateri nam je že pred celim stoletjem govoril Rudolf Steiner, je prepoznalo in razumelo malo učencev. Rudolf Steiner je bil zelo zaskrbljen glede stopnje oz. ravni prebujanja človeškega bitja, predvsem dejstva, da bomo vstopili v obdobje 21. stoletja, kjer se bomo srečali z Ahrimanom (Nadangelska Zavest Satana) nepripravljeni in zatorej postali sužnji njegovega materializma, kar se je, kot smo lahko prepoznali in izkusili, tudi zgodilo. Igla tehtnice, ki se nahaja vmes med tistimi, ki niso in tistimi, ki so vstopili v zanko Ahrimana, se je poveznila ali je imela težišče predvsem v potrošniško-materialističnem aspektu življenja. Ahrimanske ali Satanske sile oviranja so vezane izključno na Témo kot moči snovnosti, zato se razlikujejo od delovanja Angelske Zavesti Luciferja. Lucifer je zatorej Bitje, ki nas izroča v »varstvo« nepravi Svetlobi, polni naš ego, našo ošabnost, zato nas vodi v procese pridobivanja moči razvoja uma kot nizkega mentala, ki pa ni Bitje Višjega Mentala. Kakorkoli že, skorajda so nas prisilili v zdravstveni tretman skozi vzvod v nas živečega materializma. Naj ponovim, v zadnjem stoletju je prišlo do postopnega in konstantnega utapljanja ali zasanjanosti oziroma uspavanja človeštva v moči materializma. Vsi, ki so padli, privolili v zdravstveno zanko, so se pridružili in pričeli soglašati z materialističnim suženjstvom. Pod ime materialno ali snovno uvrščamo snovno telo oz. strah, da ga izgubimo ali morda le bojazen, da v njem ne bomo več zmogli gostiti višjih ravni življenja, kot so eterska, duševna in duhovna raven bivanja. Arhaj Mihael je duhovno Bitje, ki poduhovlja, saj se polni in deluje skozi pobude Kristusovega Impulza kot Sončnega Principa. Antično Sonce (druga stopnja zgoščevanja našega Sončnega sistema) se je manifestiralo skozi zgoščevanje Duhov Višjih Zavesti Vesoljnega sistema. Morebiti ste si zastavili vprašanje, zakaj Arhaj in ne več Nadangel Mihael. V prejšnjem stoletju smo se pričeli soočati še s tretjo silo oviranja razpiranja kolektivne zavesti, z imenom Azura-Zavest Arhaja. Glede na to, da je Nadangel Mihael dovršeno opravljal svoje poslanstvo, potem danes, ko se soočamo še z bolj zahtevnimi izzivi, resnično potrebujemo še večje Moči in Pomoči Višjih Zavesti. Človek mora odkriti, da je kot bistvo duhovno bitje, še prej pa smo duša, ki se je utelesila v fizično-snovno telo. Potrebno bo napraviti velik korak od tukaj in zdaj pa vse do leta 2170 ter razumeti, da izguba fizično-snovnega telesa nikakor ne pomeni izničenja, uničenja, temveč le prehod v neko drugo stanje ali raven življenja. Naučiti se moramo izstopiti iz nižjega mentala kot uma, ki laže, izstopiti iz racionalnosti, intelekta ter razumeti Višji Mental oziroma moči duha in njegove sposobnosti svobodnega razmišljanja. Vsekakor v nas obstajajo sposobnosti, ki nam omogočajo, da se ponovno povežemo z dušo, pozneje pa še z našim bistvom kot duhom ter s tremi Višjimi zavestmi (Imaginativna, Inspirativna in Intuitivna), ki naj bi jih razvili, razprli. To so Darovi Višjega Mentala, ki jih ne poznamo in zatorej ne upoštevamo dovolj, lahko pa bi nam krepko pomagali razpreti zavest in dovršeno spoznati duhovni svet kot Bitja ali Zavesti našega Izvora - Svete ter Presvete Trojice. Ne pozabimo, da je poslanstvo Arhaja Mihaela pomagati človeštvu in odkriti moči Višjega Mentala ali Uma. Brez skrbi in umirjeno, časa je dovolj in povsem verjetno se bomo še vsaj nekajkrat utelesili v zemeljske pogoje fizično-snovnega sveta. Zanimivo, da vojne obstajajo tudi v duhovnem svetu, čeprav verjamemo, da smo kot duh čisti. Pa vendar, duhovni svet še ne pomeni Eno, niti Enosti, saj še nismo dosegli Enosti, ki živi v Neskončno Enem (mnogo več o tem pa v naši knjigi z naslovom Pot Ljubezni k Neskončno Enem) kot pravi uniji ali zlitju obeh polov. Zavesti obeh Trojic; Svete in Presvete se resda nahajajo višje od nas, veliko višje od nas kot zavesti duha človeka, pa vendar še vedno obstaja možnost določene oblike dualnosti, polarnosti, kot tudi nesoglasja. Saj se še spomnite padlega angela Luciferja. Arhaj Mihael spada v sfero dobrega, njegov Meč kot Princip Planeta ali Moči Merkurja predstavlja čisto, svobodno misel, povsem očiščeno sil računice in vezanosti na mrtvo misel in organe čuta, skozi katere se misel tudi aktivira. Ko govorimo o vojni na Nebu, imamo v mislih povsem duhovne fenomene. Za naš um je izredno težko razumeti, kako se zoperstavita ali spoprimeta dve Bitji ali Zavesti, čeprav sta kot Zavest mnogo bolj razprti od nas kot duha. Verjamem, da nam glede ravnokar povedanega, manjka znanja oziroma izkustvenega poznavanja ali védenja o duhovnih svetovih, pa vendar sem povsem prepričana, da ni mogoče, da bi nekaj tako čutnega kot tudi nečutnega obstajalo v Univerzumu, ne da bi služilo Višji ali Očetovi Volji, Namenu, Ideji ali Njegovemu Projektu, skozi katero vse izhaja, izvira. Tudi moči Senc ali Téme so predvidene v našem Sončnem sistemu, saj imajo le-te svoj namen. V primeru, da ga v Vesoljni Evoluciji ne bi imele, potem ontološko gledano, ne bi obstajale kot Bitja. Zatorej, njihova aktivnost omejevanja pomeni za nas evolucijo. To smo lahko prepoznali tudi in predvsem v velikem razrednem izpitu, ki ga še živimo, opravljamo, se z njim spoprijemamo. Veliko ljudi se je prebudilo predvsem zato, ker so bili »stisnjeni ob zid«, saj so nam bile mnoge svobode deportirane ali izgnane takorekoč od danes na jutri, zaenkrat le skozi raznorazne odloke. Ne pozabimo, da strategije Téme ne načrtujejo, da bi nam bilo odvzeto, še kdaj vrnjeno. Koliko nas je razumelo, da smo že omreženi ali da nas vklepajo v verige? Danes že lahko zaznamo železne mreže večplastnega zapora, ki ga na samem začetku nismo prepoznali. Vse to je mogoče, saj obstaja in nas obdaja aktivnost entitet Oviranja razvoja kolektivne zavesti. Njihova aktivnost je usmerjena k prebujanju nekaterih zavesti kot zavesti določenih ljudi. Trenutno se nahajamo v nekakšnem situ, epohi sita, saj je tranzit Saturna vstopil v ozvezdje Ribi. Potrebna bodo cela tri leta (od 2023 do 2026), v katerih bo človeško bitje doživljalo nekakšne raztopitve ali/in določene izgube. Vsekakor so mogoče materialne izgube, saj je Saturn bitje materialnih izgub, odvzemanja, zmanjševanja. V času njegovega vstopanja v zadnje znamenje nebesnega svoda, ki se imenuje Ribi, imamo opraviti z metafizičnim poljem delovanja opustitve fizično-snovne ravni bivanja in njenih oblik, tudi zakonitosti fizičnih ovir ter omejitev. V fizis kot najnižjo dimenzijo bivanja uvrščamo vse, tako denar (materializirani talenti), kot tudi materialne dobrine, finančne trge, ekonomsko stabilnost, zdravje, telesno celovitost, konstitucijske značilnosti, instinkte po preživetju, hranjenju, reprodukciji in oblike naše snovnosti kot njenih telesnih delov. Obstaja velik tok ljudi, ki bodo zapustili zemeljsko obličje skupaj z zemeljskimi dobrinami. To je zadnji in najpomembnejši korak ali posebnost Nebeške »ladje« Ribi, ki predstavlja poslednje znamenje oboda našega Sončnega sistema. Živimo zadnji sunek ali polom, ki ga mora izpeljati tokratni sistem, tudi delitev na dve debli, na zahodno in vzhodno. To je pravo sito, zato ga v tem oknu kot poziciji planetov, glede na ozvezdja ne bodo zmogle preživeti vse duše. To smo lahko videli in delno tudi izkusili. Za mnoge izbrane pa to izredno zahtevno in odgovorno obdobje pomeni veliko priložnost prebujanja in vsestranske prenove. To je tista prava četa oziroma nadčutna vojska Arhaja Mihaela. Ste se uprli, postavili meje, se niste dovolili upogniti, poteptati Temnim silam, ki so in bodo še uporabile veliko, ne ravno poznanega večplastnega orožja proti vsem našim, v preteklosti težko pridobljenim svoboščinam, tudi proti naši duši in nam kot duhu. V tem primeru ste vojska duš, za katero je Rudolf Steiner povedal, da so bile izbrane za ta čas in zato, da bi zdržale pritisk Ahrimanskih načrtov. Prva skupina duš se imenuje Aleksandrijske duše, ki so bile selekcionirane v Aleksandrijskem obdobju, od leta 300 pred Kristusom pa vse do začetka ali do prve faze rimskega imperializma (100 let pred Kristusom). Druga skupina se imenuje Golgotske duše, saj so živele in globoko doživljale skrivnost Golgote. Doživele so pravo rosenje Kristusovih Moči v času četrtega, Grško-rimskega obdobja. Duše, ki so se rodile v obeh omenjenih obdobjih, so bile selekcionirane na duhovni ravni bivanja, rodile pa so se v današnjem zgodovinskem trenutku, saj morajo pomagati Arhaju Mihaelu v procesih ponovnega poduhovljanja človeškega bitja. Veliko odgovornost smo si nadeli, mar ne? Res pa je, da smo se na Mihaelov klic sami odzvali in se odločili, da se spustimo v tukaj in zdaj, v tako odgovoren trenutek Projekta Človek. Ljudi ali duše, ki živijo in se zoperstavljajo silam Téme v obdobju Plutona v Vodnarju (krepitev sil digitalizacije), sem poimenovala hrabri, pravi junaki. Namreč, roditi se in delovati v današnjem času, ko je potrebno zaukazati: »Pojdi od mene, satan!  Mt 16,23, pomeni, da so omenjene človeške duše in duhovi resnično napolnjeni s pravimi močmi odgovornosti, gorečnosti, samoodločnosti. Odločile so se, da se bodo borile z Mihaelom in Kristusom zato, da ponesejo človeka in človeštvo v višje ravni Zavesti. Vsekakor je dobro, da si pridobimo samozaupanje, samopotrditev in se zaščitimo tudi pred kontaminacijo človeškega bitja in njegove, naše krvi kot nosilke moči duše in Jaza. Pomislimo na pritisk, ki so ga izvajali na nas. Ena izmed strategij Ahrimana je bila napasti našo kri z genskim serumom, ki naj bi bil vbrizgan v kri, ki je astrološko vezana na ozvezdje Oven. Kri je eden izmed fizično-snovnih domov, v katerem živi in skoznjo deluje naša duša in mi kot duh. Oven prinaša moči bojevanja za avtoafirmacijo. Namreč, jaz obstajam in se bojujem za avtoafirmacijo kot samopotrditev, izražanje talentov, sposobnosti, darov, ki jih prinašam s seboj, s katerimi sem opremljen. Zakaj se je to zgodilo? Na nek način smo se morali spoprijeti (Oven prinaša impulz začetka manifestacije, rojstva, klitja), da bi vzdrževali čistost krvi (ponovno Oven). Ozvezdje Oven je tudi polje izvorne karmične rane, ki si jo vsi kot kolektivna zavest prizadevamo pozdraviti. Kiron je astrološko gledano asteroid ali pokazatelj, ki v naši natalni karti oznanja najbolj antično ali izvorno rano, ki jo nosimo s seboj skozi vse naše inkarnacije. Govori o naši bistveni rani, ki je odmik ali ločitev od naše Božanske narave, od nas kot duha, delčka Božjega. Kiron, gledano skozi oči celovitosti, se nahaja v pravzorcu Ovna, kar pomeni splošna in celostna borba za avtoafirmacijo kot globalni boj, v katerem rečemo: «Jaz obstajam, Jaz sem, zato me ne boš teptal,« in kot že rečeno, tudi in predvsem za vzdrževanje čistosti krvi, telesnih tkiv, organov. Mars je namreč Bog vojne = Ares – Oven. Ne pozabimo, da izza vseh planetov ali nebesnih teles živijo in delujejo duhovna bitja. V grški mitologiji je Kiron ranjen zdravitelj, je pravzaprav Centaver, ki je pol človek in pol žival-konj, ki se rodi v pomembnem srečanju očetu Kronosu, ki je bil kralj Božanstev in nimfi Filiri. Zapuščen je bil že ob rojstvu, saj je bil sin posilstva Kronosa nad nimfo Filiri. In zatem, namesto da bi sledil svoji nižji živalski konjski naravi, je razvil svojo višjo človeško naravo kot zavest in postal velik modrec, kot mnogi iz helenskega klasičnega Panteona. Deloval je kot učitelj, ki je prenašal poznavanja oziroma modrosti velikim herojem človeštva v obliki védenj: medicine, astrologije, umetnosti, vojskovanja, podobno kot Hermes. Kaj se je zatorej zgodilo? Mit pripoveduje, da mu je bila rana med bitko prizadejana s šapo živali in ta rana, čeprav velika, ga ni popeljala v smrt, saj je bila njegova narava nesmrtnost, glede na to, da je sin kralja Božanstev. Pozdravil se je lahko le na način, da je žrtvoval, daroval svojo nesmrtnost. Problem nastopi, saj je Kiron nosilec rane. Astrološko si vsi prizadevamo pozdraviti rano naše neafirmacije. Kiron je asteroid, ki je bil odkrit ne dolgo tega, in sicer leta 1977. O tem, če je steroid ali komet je bilo izpeljanih veliko razprav, diskusij, pa vendar pustimo zaenkrat to ob strani. Podobno kot v mitu, saj je Kiron tako živalsko, kot tudi človeško bitje. Rana nosi vedno v sebi moči dualnosti, tudi ločitve od Božjega, kot nekakšen konflikt begunca. Trenutno živimo, potujemo v obdobju, v katerem bomo lahko videli padec vsega, kar se mora izpeti in oditi, v našem primeru stari svet, izza katerega se nam bliža nov svet, ki se že oblikuje skozi razpoke duhovnih veščin. Morali se bomo odločiti na katero stran se bo pomaknila Evropa. Kakšno poslanstvo ima zatorej Evropa, saj v tem trenutku izgleda lenobna, mačehovska do same sebe? Bitka avtoafirmacije Kirona v Ovnu je, kot smo lahko razumeli, vezana na pozicijo Evrope. Bomo lahko rekli Jaz Sem, Jaz obstajam, glede na to, da smo pritisnjeni ob zid od višjih čet mogočnikov, ki so Ahrimanske narave, ki ne živijo tu v fizično-snovni ravni bivanja, temveč živijo in delujejo na duhovnih dimenzijah življenja. Tuzemeljske snovne čete pa se poslužujejo tudi posebnih ritualov kot obredov zato, da se povežejo na omenjene, veliko višje nesnovne moči ob točno določenem trenutku kot dnevu ali uri, minuti tranzita nebesnih teles. Poleg tega so, kot že omenjeno, zelo aktivne od leta 1879, od kar nas budno in dovršeno večplastno proučujejo, tudi kako naj bi izpeljali to veliko razredno nalogo, ki smo jo pričeli resno opravljati od leta 1999. Brez skrbi, tudi pred 19 stoletjem so bili dobro organizirani. Človek = denar, kar danes lahko opazujemo na vsakem koraku, je pridobitev pete postatlantidske Anglosaške civilizacije (od leta 1413 do leta 3573), katere začetek sega v Srednji vek. Oni imajo svoj načrt, mi pa smo tisti, ki svojega namena ne zmoremo uresničiti, ne idejno, kaj šele v dejanjih, saj nam primanjkujejo moči poguma in volje.. Mihaelova vojska razmišlja, čuti in deluje trenutno v nižji brzini. Razumeli smo kdo smo, da smo kot duša in duh oblečeni v fizično-snovno telo, živimo pa še vedno dodobra vpeti v svet, ki se podira. Smo kot kaplje olja na vodni površini, smo, živimo v omenjenem jedru, nismo pa se od njega uspeli oddvojiti in postati neodvisni. Mihaelovi borci so resda tisti, ki so se uprli in se bodo še naprej upirali vsemu, kar sledi, so tisti, ki so rekli NE, pa vendar bodo morali pridobiti pravo zrelost v eri Vodnarja, v kateri se astrološko že nahajamo. To pomeni neodvisnost oziroma samostojnost in ustvarjanje svojih struktur, vzporednih družb, društev,... Govorila sem s prijatelji zdravniki glede problema zdravstvenih uslug kot tretmanov. Na primer, transfuzija vsekakor ni sekundaren problem. Pomislimo naprimer, kdor se je odločil, da se ne bo izpostavil vprašljivemu zdravstvenemu tretmanu in zatorej vzdržuje čistost krvi (Kiron v Ovnu), kaj bo storil v primeru, da potrebuje krvodajalčevo kri. Velik problem, mar ne? Avtomobilska nesreča in kakšno kri boš prejel od vsem znanih struktur? Kot smo lahko razumeli, potrebujemo mrežo svojih struktur. To je klic, na katerega bo morala odgovoriti Mihaelova vojska v naslednjih letih. Resnično počasen mehanizem, pa vendar še kako pomemben. Pluton bo v Vodnarju, kamor bo vstopil konec leta 2024 še dvajset let, kolikor bo trajal omenjeni tranzit, zato nam je ostalo še kar nekaj časa, da se oddvojimo od…, kar se bo dogajalo v prihodnjih mesecih. Res je, tudi zato se bo potrebno izuriti. Ne pozabite, da smo pionirji in na začetku resnično ni enostavno. Kolo Ozvezdij pričenja z Ovnom, ki kot arhetip ali pravzorec predstavlja boj za ekstistenco z nohti in zobmi, z ugrizi. Vsak izmed nas se spusti v zemeljsko-snovno telo, v kri in vstopi v snovni svet z ali skozi rez. Začetne faze vsakega fenomena so vedno zelo težke, zahtevne. Pozabili smo, da smo vse to, o čemer govorimo, sprejeli v času, ko smo sestopali v zemeljske pogoje bivanja. Morebiti mislimo, da nas dobri Bog ne bi smel izpostavljati tako težkim mukotrpnim izzivom, pa vendar, tudi Zlo služi Evoluciji. Odgovoren starš tudi ne pokriva otroka s steklenim zvonom, mar ne? Pravi, previden starš otroku ne preprečuje določenih izkušenj, četudi so to padci, skozi katere bi si lahko olupil kožo na kolenih. Mi smo kot otroci, ki si morajo odrgniti kolena. Za našo dušo bi bilo idealno rasti, ne da bi se soočila z bolečino, z dolgotrajnimi bitkami. Glede na to, da smo tudi duše, je vse, kar se nam dogaja, vezano na ta trenutek poduhovljanja človeškega bitja zato, da se bomo naposled le pričeli zavedati, da smo duše, ki so oblečene v fizično-snovna telesa, zavedati da vstopamo v telesa, ki so plašč ogljikovih atomov, ki si jih ob koncu inkarnacije tudi slečemo, iz njih izstopimo in se pozneje utelesimo v drugo telo. Ravno to ponavljamo iz življenja v življenje. Moja naloga kot karmična astrologinja je, da proučujem potovanje, ki ga živimo, ki smo ga živeli tudi v prejšnjih življenjih. Četudi moramo skozi zelo dramatične izkušnje, kot nam jih je prineslo prejšnje stoletje (dve svetovni vojni), so le-te za nekatere duše morebiti le odrgnina kolen, nikakor pa ne konec. Vsekakor, v primeru, da zahtevne preizkušnje ovrednotimo skozi oči osebnosti ali duše, potem lahko to postane povsem nekaj drugega. Naj vas spomnim, da je naša osebnost tista, ki se identificira z vsem, kar se ji kot biološkemu stroju oziroma srečanju, interakciji uma in telesa dogaja. Za otroka predstavlja odrgnina kolen nekaj groznega, pa vendar nič hudega, saj se je skozi omenjen proces lahko naučil, da mu hitenje na določen način, ne da bi opazoval, kje in kako vozi življenje, lahko povzroči kar nekaj bolečine. Kaj porečete, je Evropa zgrešila, zavozila svoj cilj? Rudolf Steiner, ki je bil pravi, največji jasnovidec in modrec, vsaj tistega obdobja, je bil leta 1925 zastrupljen, takorekoč umorjen, saj je predstavljal trn v peti takratnim gospodom Téme. Bil je zaskrbljen, glede na to, da je videl, kako se je človeštvo hitro utapljalo, skorajda v prostem padu skozi identifikacijo z materijo ali snovnostjo. Prejšnje stoletje je, verjamem še v spominu vseh, saj je človek postajal tisto, kar ima, poseduje in ne tisti nekdo, kar je na sebi izgradil, postoril. Moči Ahrimana lahko premostimo le skozi globoko spoznanje, že kar prepričanje, da nismo tisto, kar imamo in da smo duhovi ter duše, ki so oblečeni v fizično-snovna telesa. Prepričana sem, da krepko zamujamo, čeprav se je ustvarilo močno jedro Mihaelovih čet. Postali smo resda solidarni do svojih bližnjih, znancev, podobno mislečih, pa vendar nam še veliko manjka na ravni delovanja, udejanjanja. Veliko govorimo, informiramo, rešujemo duše, ki so že dovolj odprte in v stanju prebujanja, ki se jih da rešiti, ko pa se govori o vstopu v procese delovanja, pa smo še krepko nedejavni. ZAKLJUČEK Nahajamo se na samem začetku ere ali daljšega 2160 letnega obdobja Vodnarja, v katerem bomo kot človeštvo uresničili dovršeno povezavo z Božjim Duhom kot Izvorom. Alice Bailey nam v svoji knjigi z naslovom Ritorno del Cristo (Vrnitev Kristusa ) sporoča, da smo v obdobje Vodnarja vstopili v trenutku polne Lune, junija leta 1945. V njeni knjigi, izdani leta 1948, smo zatorej lahko prebrali, da obstaja možnost, da bomo po drugem svetovnem konfliktu morebiti celo uničili naš planet s tehnologijo in energijo, ki ju še zdaleč ne znamo primerno upravljati. Pa vendar, naj se nam srce ne vznemirja pretirano, saj so bile že priklicane prave moči, da ne rečemo energije, ki so tako za razvoj človeštva, kot tudi planeta Zemlje, trenutni kolektivni zavesti najprimernejše. Arhaj Mihael je na višjih ravneh bivanja že premagal ali presegel bitja Tème. Enako ali podobno kot se dogaja na Nebu kot nesnovnem, se uresničuje tudi spodaj v zemeljsko-snovnem svetu. Prej kot slej bo zmaga dosežena tudi na ravni človeštva in Zemlje kot duhovno-duševne in etersko-snovne ravni bivanja, saj se načrti Vsemogočnega vedno uresničijo. Od nas zemljanov pa je odvisno ali se bo to zgodilo v sto, desetih ali v dveh, treh letih. V tranzitu Saturna v Ribah, ki se je komajda pričel in bo trajal do leta 2026, se lahko "pojavi" še kakšen zdravstveni izziv, saj je ozvezdje Ribi vezano na pravzorec bolezni in njen najnižji aspekt kot raven bivanja - na viruse (kontakt dveh ali več duš, snovnih teles, na izpustitev duše, izgubo snovne telesnosti, raztopitev oblik,...). Saturn pa prinaša moči možnosti rezanja, skrajševanja, zmanjševanja,... Vsekakor bo pokazal čas, kaj vse bomo videli in doživeli. Nebesni tranziti nam nakazujejo le energetske poti, zato ni rečeno, da se bo nakazano tudi moralo uresničiti. Veliko ali še največ bo odvisno od nas, bolj ali manj odgovornega dela vsake osebnosti kot duše in individualnosti kot duha. Obe Zavesti, tako Makrokozmična-Kristus, kot tudi Zavest našega Sončnega sistema-Arhaja Mihaela, imata enak Namen, in sicer ponovno povezati človeka z Duhom. Človeški duh in Božji Duh sta namreč eno. Veliko sporočilo Kristusa skozi Jezusa (sin človeka) na in po Golgoti je bilo: "Prepričanje, da umremo skupaj s fizično-snovnim telesom je iluzija." Danes potrebujemo ponovitev razrednega izpita, vsaj v obliki obuditve ideje vstajenja kot človeške prenove v mislih, besedah in dejanjih. Vse, kar se nam že nekaj let dogaja, je kaj lahko motivacija, potisk za vstop v pravo globino ravnokar prebranega sporočila, čigar vodja, sprevodnik je Arhaj Mihael. Čeprav se vere ne da kupiti, se je naučiti, se lahko vseeno potrudimo verjeti, zaupati, biti prepričani, da duhovni svet Svete in Presvete Trojice obstaja, da nam je vedno pripravljen pomagati in da ne obstaja izziv, ki ga z Njihovo Pomočjo ne bi zmogli premostiti. Pomislimo na to vsaj v trenutkih popuščanja moči duha ali/in padcih duše. Rudolf Steiner je daroval tudi svoje življenje, da bi nam skozi Znanost o duhu kot Antropozofijo lahko pričeval, da je Svet Duha realen, resničen, vseprisoten, vsemogočen,... Disciplinirajmo moči volje zjutraj in zvečer skozi invokacijo Arhaja Mihaela, ki nam bo služila v procesih dela ponovne izgradnje sveta, ki ga bo potrebno ponastaviti najprej in/ali obenem v sebi. Kaplja na kapljo raztaplja skalo. Odločili smo se, da to storimo, celo da se utelesimo ravno v tem obdobju zemeljsko-človeške zgodovine, zato dovolite, da še enkrat ponovim: “Naj vas nič ne skrbi, saj nas poleg Kristusa podpira Veliki sprevodnik-Arhaj Mihael." In še za konec: “Potrebno bo prestopiti v delovanje, akcijo. Na primer, če imate pravo idejo in njej primerno aktivnost, dovolj moči volje, lahko naprimer pomagate tudi nekomu, ki se je uprl človeku neprimernim ukrepom... V tem letu prisotnosti Jupitra v Ovnu, so astrološke moči namenjene predvsem silam volje, delovanja, udejanjanja, uresničevanju zastavljenih ciljev. V primeru, da gojite prave, resnične in dobre, pravične ideje, jih zatorej nikar ne hranite v predalu! Ne pozabimo, da stvarnost postaja resničnost, začenši v naši notranjosti. Prepotrebne Moči so nam bile prinešene in Pot pokazana že pred 2000 leti. Obilo vsestranskih moči.    

INVOKACIJA ZA MIHAELOVO OBDOBJE

o   "Iz duše moramo izkoreniniti vse strahove in bojazni o tem, kar bi lahko prinesla prihodnost. o   Pridobiti moramo vedrost, jasnost v vseh čustvih in občutkih, ki se navezujejo na prihodnost. o   Z ravnodušnostjo naj bi gledali na vse, kar bi se nam lahko zgodilo. o   Prav je, da se zavedamo, da nam bo vse, kar bo še prišlo, dano iz smeri sveta polnega modrosti. o   To je del tistega, kar naj bi se naučili v obdobju, ki ga živimo: znati živeti v popolnem zaupanju, ne da bi se zanašali na kakršnokoli varnost obstoja, ki nam jo nudi zemeljsko bivanje. o   Nič ne bo imelo prave vrednosti, če nam bodo primanjkovale moči poguma.« Disciplinirajmo svojo voljo, zato se vsako jutro in/ali večer potrudimo najti, pridobiti notranje prebujenje.  V času dvajsetega stoletja, ob koncu prvega stoletja po Kali Yugi, se bo človeštvo znašlo na koncu pravega in resničnega groba vseh civilizacij ali pa se bo ravno takrat pričela epoha, v kateri bodo bivale duše ljudi z Mihaelovim impulzom, ki bodo v srcu znale združiti inteligenco z duhovnostjo in popeljati Mihaelovo bitko do končne zmage. Rudolf Steiner
Avtorica Francesca Spades našega prevoda in prireditve ni prebrala in preverila, zato obstaja možnost napak. Besedilo ni bilo lektorirano.Bookmark and Share

Comments are closed.